Prislista
Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket NYTT!
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

72,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

126,00 €
Motionerarens laboratoriepaket NYTT!
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
138,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket NYTT!
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
159,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 82,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 57,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
68,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 54,00 €
Folat (fS-Folaat) 81,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 27,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 82,50 €
Kalcium (fS-Ca) 34,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 69,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 37,50 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 64,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 62,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
353,50 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
140,00 €
Spirometriundersökning 98,50 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  66,00 €
Testosteron (S-Testo)
100,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 69,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
425,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
28,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 92,50 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 86,50 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 36,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 91,00 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 48,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
37,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 45,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 92,50 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
94,50 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
59,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 59,50 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
75,50 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 70,00 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 77,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 27,00 €
Celiakipaket, snäv 40,50 €
Celiakipaket, medium 64,00 €
Celiakipaket, omfattande 86,50 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
70,00 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 263,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 117,50 €
Leverprov (P-ALAT) 27,00 €
Leverprov (P-ASAT) 27,00 €
Leverprov (P-Gt) 27,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 27,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 27,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 91,00 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 27,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
27,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
187,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 59,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


280,00 €
340,00 €
400,00 €
440,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 374,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 373,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 319,00 €
Sänka (B-La) 22,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 38,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 94,50 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 46,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 70,00 €
Blodtryck, långtidsregistrering
384,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
43,00 €
Gikt (P-Uraat) 27,00 €
Reumaprov (S-RF) 42,50 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 61,50 €
Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.