Prislista

Mottagningspriser
Pris 
Förundersökning hos optiker
inkl. ögonkirurgens bedömning
 0 €
Mottagningsbesök hos ögonläkare från 134 € - 180 €

Optiker
 
Hirvo Sanni, optiker
Hotti Leea, optiker
Meriluoto Ulla, optiker
Mäkinen Sirkku, optiker
Valonen Emilia, optiker
 

Specialister
 
Heickell Aurora, specialist i ögonsjukdomar
Korsbäck Anna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Kukkonen Kirsi-Tiina, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Mattila Jaakko, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Oksman Petri, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Sarmela Johanna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Suominen Sakari, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Virtanen Minna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor, med undantag av den kostnadsfria förundersökningen.