Prislista
Mottagningspriser
Pris 
Förundersökning hos optiker
inkl. ögonkirurgens bedömning
 0 € (värde 180 €)
Mottagningsbesök hos ögonläkare från 120 € -200 €

Optiker
 
Hotti Leea, optiker
Mäkinen Sanni, optiker
Mäkinen Sirkku, optiker
Valonen Emilia, optiker
 

Specialister
 
Heickell Aurora, specialist i ögonsjukdomar
Kukkonen Kirsi-Tiina, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Mattila Jaakko, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Oksman Petri, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Sarmela Johanna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Virtanen Minna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Ylitalo Jarno, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
 
Poliklinikavgift på 20,90 € och Kanta-avgift på 2,10 € tillkommer, utom vid kostnadsfri förundersökning.