Prislista
Fetmaoperationer och -ingrepp Pris  
Konsultationsbesök eller telefonmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Fetmaoperationer Pris Eiras Hälsokonto*
Fetmaoperation (Gastric Bypass) 9850 €  824,70 €/mån
Förminskning av magsäcken (Sleeve) 9850 €  824,70 €/mån

 I priset ingår:

 • Besök hos näringsterapeut, sjukskötare och opererande kirurg före operationen.
  Under besöket / besöken klarläggs om en fetmaoperation är lämplig för patienten.
 • Fetmaoperationen på Eira sjukhus utförd av två erfarna fetmakirurger.
 • Övernattning på Eira sjukhus bäddavdelning, i en eller två personers rum
 • Träff med den opererande kirurgen och Fetmaklinikens sjukskötare före hemfärden
 • Telefonkonsultation med kirurgen efter operationen
 • Efterbesök hos näringsterapeuten en månad efter operationen.
 • Kontroll per telefon eller på sjukskötarens mottagning ett år efter operationen.

Dessutom kan du när som helst kontakta fetmaklinikens sjukskötare både före och efter operationen.

I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov
 • Mottagningsbesök hos specialist i inremedicin.
  Vi rekommenderar besöken, eftersom de har en del i att vården lyckas.
  Med dessa besök bedöms din situation omfattande, din medicinering granskas
  och du får information som stöder dig att lyckas. Dessa besök faktureras i samband med mottagningen 
 • Andra möjliga undersökningar som läkaren ordinerar t.ex. gastroskopi
 • Årskontrollerna

Kredit
På Eira sjukhus är det möjligt att använda Eiras Hälsokonto för finansiering av operationen.
Du kan även disskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning.

FPA
Under vissa kriterier är det möjligt att få avdrag från FPA på fetmaoperationen.

Poliklinikavgift på 19,90 €och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer förutom i fetmasjukskötarnas mottagning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).