Albäck Anders

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Examen:MKD, Docent i kärlkirurgi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Min erfarenhet som specialist i kärlkirurgi sträcker sig över 20 år inom såväl den offentliga sektorn som inom den privata sjukvården. Jag påbörjade, som en av de första i Finland, på Eira sjukhus förundersökning med ultraljud före åderbråckskirurgi. Det har varit fantastiskt, att genom eget arbete och forskning samt som lärare i kirurgisk teknik, få följa med hur användning av ultraljud har utvecklat åderbråckskirurgin.

Åtgärderna för behandling av åderbråck är numera noninvasiva, ultraljudsstyrda endovenösa vårdformer, efter vilka patienten återhämtas sig verkligen snabbt. Behandling av åderbråck hör, liksom även annan kärlkirurgi, till min specialinriktning inom kirurgin och jag har god erfarenhet av alla tillgängliga behandlingsmetoder för åderbråck. Genom att regelbundet besöka internationella kongresser och genom internationellt kontaktnätverk håller jag mig kontinuerlig uppdaterad om utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Specialiteter:Åderbråckskirurgi, kärlkirurgi
Tjänster:Förundersökning av åderbråck
Åderbråcksbehandlingar
Blodcirkulationsstörning i venerna
Blodcirkulationsstörning i artärerna
Priser:
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 137,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 19,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 7,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 4,70 €/gång. Kanta-avgiften är 1,95 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta.
Publikationer:Doktorsavhandling i kärlkirurgi, publicationer inom kärlkirurgi och åderbråcksberhandlingar.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Ej patienter med HNS-servicesedel.
mån 9.8
15:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 9.8
16:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 9.8
16:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 9.8
17:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation