Albäck_Anders_.jpg

Albäck Anders

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Examen:MKD, Docent i kärlkirurgi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Min erfarenhet som specialist i kärlkirurgi sträcker sig över 20 år inom såväl den offentliga sektorn som inom den privata sjukvården. Jag påbörjade, som en av de första i Finland, på Eira sjukhus förundersökning med ultraljud före åderbråckskirurgi. Det har varit fantastiskt, att genom eget arbete och forskning samt som lärare i kirurgisk teknik, få följa med hur användning av ultraljud har utvecklat åderbråckskirurgin.

Åtgärderna för behandling av åderbråck är numera noninvasiva, ultraljudsstyrda endovenösa vårdformer, efter vilka patienten återhämtas sig verkligen snabbt. Behandling av åderbråck hör, liksom även annan kärlkirurgi, till min specialinriktning inom kirurgin och jag har god erfarenhet av alla tillgängliga behandlingsmetoder för åderbråck. Genom att regelbundet besöka internationella kongresser och genom internationellt kontaktnätverk håller jag mig kontinuerlig uppdaterad om utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Tjänster:Förundersökning av åderbråck
Åderbråcksbehandlingar
Blodcirkulationsstörning i venerna
Blodcirkulationsstörning i artärerna
Priser:
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 152,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Publikationer:Doktorsavhandling i kärlkirurgi, publicationer inom kärlkirurgi och åderbråcksberhandlingar.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
mån 10.6
11:00
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 10.6
13:00
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 10.6
13:30
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Läs mera
Suonikohju_esitutkimus_600x450.jpg

Åderbråck och åderbråcksingrepp

Åderbråck orsakas av otillräckligt blodflöde genom de ytliga venerna i benen. Du kan själv lindra symtomen för åderbråck, men inte behandla dem själv. På Eira sjukhus blir du kvitt dina åderbråck behändigt och du återhämtar dig snabbt. Vi utför årligen hundratals behandlingar med laser eller och skuminjektioner. Fördelen med dessa behandlingsmetoder är att de inte är lika komplicerade som en operation och ger snabbare återhämtning. Hem får du gå redan samma dag.

Läs mer
Suonikohju_esitutkimus_elokuu_600x450.jpg

Laserbehandling av åderbråck

Den vanligaste vårdmetoden för åderbråck är laserbehandling. Det är fråga om en effektiv och modern behandlingsmetod. I den sjuka venen för man in en laserfiber med ultraljud, vars värmeenergi gör att venen krymper och förtvinar.

Läs mer
Verisuoni_suonikohju_terveetpohkeet_600x450.jpg

Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektioner lämpar sig för behandling av små och medelstora åderbråck samt åderbråck som har opererats tidigare och därefter återkommit. Ingreppet tar bara ca en halv timme och du behöver ingen sjukledighet.

Läs mer