Psykolog och specialsjukskötare Caroline Helsing

Helsing Caroline

Psykolog, specialsjukskötare
Examen:Psykologiemagister PsM, Specialsjukskötare (YH)
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag erbjuder individuella stödsamtal till barn och unga. Som psykolog har jag bl.a. erfarenhet av att jobba med barn och unga med utvecklingsmässiga och neuropsykiatriska utmaningar, att stöda föräldrar i föräldraskapet, samt att ge stöd utifrån ett korttidsterapeutiskt arbetssätt vid t.ex. ångest och depression. Med även en specialsjukskötarexamen i grunden och med arbetserfarenhet också från utlandet, har jag en bred och mångfaldig människosyn. Att bemöta klienten med respekt och finkänslighet, att se styrkorna och att tillsammans fundera på lösningar är grundläggande faktorer i mitt arbete. Stödbehovet och dess längd planeras i samarbete med klienten.
Specialiteter:Psykolog
Tjänster:Ångest och depression
Utvecklings- och neuropsykiatriska utmaningar
Stöd i föräldraskap
Stresshantering
Priser:
Mottagning, högst 45 min. psykologfrån 115,00 €
Mottagning, högst 60 min. psykologfrån 150,00 €
Distansmottagning högst 60 min psykologfrån 150,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
 
tis 6.8
10:00
1 h 0 min
Psykolog och specialsjukskötare Caroline Helsing
Helsing Caroline
Psykolog, specialsjukskötare
Eira läkarstation
tis 6.8
13:00
1 h 0 min
Psykolog och specialsjukskötare Caroline Helsing
Helsing Caroline
Psykolog, specialsjukskötare
Eira läkarstation