Männistö_Siniriikka.jpg

Männistö Siniriikka

Psykolog, näringsterapeut (föräldraledig)
Examen:Magister i psykologi, magister i hälsovetenskaper
Språkkunskaper:Finska, Engelska

"Jag vet vad jag ska göra, men..." Det här är en fras som jag ofta hör av mina kunder inom viktkontroll. Meningen summerar väl hur komplex hela viktkontrollen är. Mängden information är sällan ett problem, däremot sitter utmaningen i hur förändringarna skall tillämpas i det dagliga livet.

Bakom viktproblem döljer sig ofta av svåra tankar och känslor. Medvetenhet om och omstrukturering av den psykologiska bakgrunden är ofta viktigt för att kunna göra permanenta förändringar.

Till exempel utmaningar med det mentala välbefinnandet (t.ex. stress, utmattning, depression, sömnlöshet) och ätbeteendeproblem (t.ex. emotionellt ätande, kräkningar eller andra ätstörningssymtom) är situationer där det är bra att få hjälp av en psykolog för att stödja viktkontrollen. Jag ger även stöd om man funderar på en förändring i kroppsbild eller identitet, som är relaterad till viktminskning.

Jag är psykolog och nutritionist, specialiserad på viktkontroll. Under min karriär har jag arbetat med viktkontroll- och företagshälsoklienter och fått en bred insikt i olika faktorer bakom viktkontroll.

Jag arbetar "genom en psykologs glasögon" och kombinerar olika metoder utgående från kundens behov (acceptans- och engagemangsterapi, funktionell beteendeanalys, mindfulness ...). Till min andra utbildning är jag certifierad nutritionist och magister i hälsovetenskap, så jag har en insikt i näringens betydelse inom viktkontroll.
På mottagningen sätter vi oss, tillsammans med kunden, för att strukturera situationen och gå igenom faktorer som påverkar den. Arbetet framskrider alltid på kundens villkor. Jag fungerar som en spegel, som hjälper att analysera och vägleda mot de mål som kunden uppfattar som viktiga. Under diskussionerna uppkommer ofta insikter, som gör att förändringar kan föras in i vardagen och som möjliggör en varaktig förändring.

Varmt välkommen till min mottagning!

Ingen mottagning tillsvidare.

Ingen mottagning tillsvidare.
Du kan vara i kontakt med Eira tidsbokning 09 1620 570 eller se följande lediga tider till specialisten: Psykolog

Specialiteter:Dietist, Psykolog
Tjänster:Ångest och depression
Stresshantering
Ätstörningar
Medvetet ätande
Viktklinikens specialist
Priser:
Mottagning, högst 60 min. psykologfrån 150,00 €
Distansmottagning högst 60 min psykologfrån 150,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist