Suhonen Heini

Addiktionsvård, sjukskötare
Examen:Sjukskötare (YH)
Språkkunskaper:Finska
Till mitt yrke är jag sjukskötare (YH). Mina fördjupade studier har jag gjort inom psykiatriskt vårdarbete. Redan innan jag blev färdig sjukskötare arbetade jag som närvårdare med mental- och missbruksvård. Jag har jobbat med missbruksvård sedan 2006. Min yrkeskunskap upprätthåller jag med regelbundna kompletteringskurser. För tillfället studerar jag till en högre yrkeshögskoleexamen.

Det som intresserar mig mest är sjukdomar inom missbruk och vården av dem, de anhörigas välmående samt livskriser. Jag arbetar kundorienterat med hjälp av kognitiva metoder. Missbruk förorsakar ofta nedstämdhet, utmattning och allmän orkeslöshet. Att få prata om sina problem hjälper då allting känns tungt.

Du är välkommen till min mottagning och diskutera med låg tröskel:
• Alkoholberoende
• Bekymmer över närstående eller anhörigas missbruk
• Om att klarlägga dina tankar
• Om att få stöd för din egen process i vården av beroende
• Under rehabiliteringsprocessens uppföljningsbesök, i enlighet med addiktionsläkarens vårdplan
• Kartläggning av din situation
Tjänster:Addiktionsvård sjukskötare
Alkoholavvänjningsklinikens specialister
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

lör 3.10
10:40
40 min
Suhonen Heini
Addiktionsvård, sjukskötare
Eira läkarstation
lör 3.10
11:20
40 min
Suhonen Heini
Addiktionsvård, sjukskötare
Eira läkarstation
lör 3.10
12:20
40 min
Suhonen Heini
Addiktionsvård, sjukskötare
Eira läkarstation
lör 3.10
13:00
40 min
Suhonen Heini
Addiktionsvård, sjukskötare
Eira läkarstation