Vad är åderbråck och vad orsakas de av?

Åderbråck orsakas av otillräckligt blodflöde genom de ytliga venerna i benen. I venerna flödar blodet i riktning mot hjärtat. I blodkärlen finns klaffar vars uppgift är att se till att blodflödet sker endast i en riktning. Ifall venklaffarna blir lösa och spänsten i kärlväggarna minskar försvagas flödet. Klaffarna så att säga ”läcker” och blodet flyter dåligt vidare från benet.

Försvagad blodcirkulation orsakar ett tryck i blodkärlen och följden är utbuktningar i blodkärlet. Då trycket ökar sväller blodkärlet och utöver det utvidgas huvudkärlets förgreningar. Det här syns på benen som utbuktande och slingrande ytliga blodkärl och kallas för åderbråck.

Åderbråck är skadliga för hälsan

Åderbråck som orsakas av ett otillräckligt flöde i venerna kan vara ett symtom på en allvarlig sjukdom.
"Om man har symtom i benen skall man visa upp dem hos en kärlkirurg."

Våra erfarna kärlkirurger Karoliina Halmesmäki och Mikael Railo berättar om orsakerna till åderbråck och dess behandlingar.

Läs intervju med kirurgerna

Hur vanliga är åderbråck?

Åderbråck är väldigt vanligt bland kvinnor: t.o.m. 30% av alla kvinnor har i något skede av livet åderbråck. Därför anses det vara ett besvär typiskt för just kvinnor. Men även 20% av alla män har åderbråck.

Symtomen för åderbråck

Åderbråck som orsakas av ett otillräckligt flöde i venerna är vanliga, men kan inte alltid se dem.
Det vanligaste symptomet är utbuktande, blåaktiga och svullna blodkärl på benen.

Om huden har tunna, blålila så kallade ådernät, som påminner om spindelnät, kan också det vara ett tecken på dysfunktion i venerna. Även då är det fråga om en åderbråckssjukdom.

Värk i benen, svullnad, nattliga sendrag och rastlösa ben kan tyda på åderbråck, och har dysfunktionen framskridit långt kan det orsaka klåda, hudförändringar samt bensår.

Om åderbråcken bekymrar, är det skäl at söka sig till kärlkirurgens mottagning, speciellt om du har någon av de följande symtomen:

 • Synliga blodkärl som är kosmetiskt störande
 • Svullnad i benen
 • Kliande eksem på benen
 • Bensår
 • Du har anlag för stockningar i ytliga vener

Hur undersöker man åderbråck?

På ett mottagningsbesök undersöker kärlkirurgen åderbråcken. Kärlkirurgen kartlägger symtomen och bedömer med blotta ögat benens tillstånd. Därefter görs en ultraljudsundersökning.

På undersökningen står patienten på en pall. Då fylls venerna och de är lättare att upptäcka med hjälp av ultraljud.

Med ultraljudsundersökningen

 • mäter man de sjuka venernas diameter
 • bedömer tillbakaflödet i dem
 • kartlägger förbindelsekärlen och åderbråckens förgreningar 
 • bedömer de djupa venernas tillstånd

Det enda sättet att diagnostisera inre åderbråck är en ultraljudsundersökning och den är nödvändig för att kunna bestämma vårdformen.
Ultraljudsundersökningen är trygg och smärtfri och tar ca. 20 min.
Efter undersökningen bedömer kirurgen vårdbehovet och den för dig bästa vårdformen på basen av undersökningsresultaten. Förundersökningen förbinder dig inte att boka tid till ett ingrepp.

Hur behandlas åderbråck?

Man kan lätta på trycket i benen med att använda stödstrumpor. Regelbunden motion stimulerar blodcirkulationen i benen. Därutöver finns det att köpa på apoteken receptfria salvor som lindrar lindriga, lokala inflammationer. Själv kan man inte åtgärda orsaken till åderbråck, självhjälpen botar inte åderbråcken.

Kärlkirurgerna på Eira sjukhus gör årligen hundratals åderbråcksbehandlingar. Behandlingsmetoden bedöms individuellt. Före behandlingsmetoden bestäms gör kärlkirurgen på mottagningen en omsorgsfull ultraljudsundersökning och rekommenderar för dig den lämpligaste behandlingsformen.

Åderbråcksbehandlingarna baserar sig nuförtiden på att täppa till den sjuka åderstommen, inte på att ta bort den.

Eira sjukhus använder moderna behandlingsmetoder.

Den bästa behandlingsformen för stora åderbråck är laserbehandling.

Små och medelstora åderbråck behandlas främst med ultraljudsstyrd skuminjektion.

Det bästa resultatet erhålls genom att använda båda metoderna. Behandlingarna är nuförtiden snabba och smidiga, hem får man åka redan samma dag.

 

Varför är det viktigt att sköta åderbråck?

Blodet kan koagulera i ytliga venen och orsaka blodpropp i åderbråcket. Ibland kan den ytliga blodproppen öka risken för djupa venösa blodproppar, vilka är farliga.

Om flödet i venerna inte är normalt och har pågått under en längre tid, försämras blodcirkulationen i benet och det uppstår syrebrist i huden. I värsta fall leder åderbråck till bensår.


Bli av med dina åderbråck utan att köa!

 • Förundersökningen omfattar mottagning hos kärlkirurg samt ultraljudsundersökning.
 • På Eira behandlas du av våra erfarna kirurger och du får snabbt en tid.
 • Vi använder oss av moderna och enkla metoder, så som laser- och skuminjektionsbehandlingar.
* + pkl- och Kanta-avgift.
Boka tid till förundersökning!

Boka nu tid till kärlkirurg för en omfattande förundersökning

Boka nu mottagningstid behändigt via vår nätbokning!

I förundersökningen utreder vi den rätta behandlingsmetoden just för dig.
Förundersökningen inkluderar mottagning hos kärlkirurg samt ultraljudsundersökning.

Vid behov kan du fråga mera om åderbråcksingrepp per e-post
operationer@eirasjukhus.fi

Eira sjukhus kärlkirurger
Albäck_Anders_.jpg Albäck Anders Specialist i kirurgi och kärlkirurgi Boka tid
Alho_Hanni.jpg Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
karoliina-halmesmäki.jpg Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Holmström_Jenni.jpg Holmström Jenni Specialist i kärlkirurgi (ingen mottagning tillsvidare)
Railo_Mikael.jpg Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Följande lediga tider
tis 25.6
12:30
30 min
Albäck_Anders_.jpg
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
Notera, att tiderna som erbjuds är mottagningstider.
Själva ingreppen bokas alltid direkt via operationsavdelningen09 1620 600
Visa följande lediga tider
Läs mera om olika åderbråcksbehandlingar
Suonikohju_esitutkimus_elokuu_600x450.jpg

Laserbehandling av åderbråck

Den vanligaste vårdmetoden för åderbråck är laserbehandling. Det är fråga om en effektiv och modern behandlingsmetod. I den sjuka venen för man in en laserfiber med ultraljud, vars värmeenergi gör att venen krymper och förtvinar.

Läs mer
Verisuoni_suonikohju_terveetpohkeet_600x450.jpg

Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektioner lämpar sig för behandling av små och medelstora åderbråck samt åderbråck som har opererats tidigare och därefter återkommit. Ingreppet tar bara ca en halv timme och du behöver ingen sjukledighet.

Läs mer
Prislista
Åderbråck
Pris  

Förundersökning ERBJUDANDE
Inkluderar kirurgens mottagning och ultraljud. 
Erbjudande är i kraft till 30.6.24

175 €
(235 €)

 

Specialister
Albäck Anders, specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Alho Hanni, specialist i kärlkirurgi
Halmesmäki Karoliina, specialist i kärlkirurgi
Holmström Jenni, specialist i kärlkirurgi
Railo Mikael, specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi


 
 
Skuminjektion av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
mindre, 1 eller 2 ben från 835 € 76,58 €/mån
omfattande, 1 ben från 1038 € 93,50 €/mån
omfattande, båda benen från 1565 € 137,42 €/mån
Laserbehandling av åderbråck Pris Eiras Hälsokonto*
1 ben från 2975 € 254,92 €/mån
1 ben, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  3675 € 313,25 €/mån
1 ben, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  4195 € 356,582 €/mån
båda benen, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  5623 € 475,58 €/mån
båda benen, anestesi, inkl. avlägsnande av lokala bråck från  6100 €  515,33 €/mån
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).