STÖRANDE ÄRR KAN BEHANDLAS EFFEKTIVT MED HJÄLP AV LASERBEHANDLING

Ärrvävnad skapas när skador på hudens yttersta lager, epidermis, sträcker sig till den underliggande dermis, läderhuden. Kroppen kan inte ersätta den förstörda vävnaden med en liknande vävnad, utan bildar i stället ett ärr.

Läderhudslagret kan skadas t ex som ett resultat av operation, brännskador, olyckor, inflammation, akne eller andra trauman.

Ett normalt blekt och ytligt ärr är vanligtvis inte besvärande och behöver inte behandlas. Ibland kan ärret dra ihop sig, vara onormalt till utseendet, asymmetriskt eller förtjockat, eller så kan huden ha en störande fördjupning. I dessa fall kan man bleka och mjuka upp ärrvävnaden och återställa hudens elasticitet och jämnhet med den effektiva laserbehandlingen.

 

Vad är fraktionerad laserbehandling?

Vid ärrbehandling använder vi marknadens mest effektiva apparatur för Nd: YAG fraktionerad laser.

Laserstrålen, som riktas mot området som behandlas är fraktionerad, d.v.s. den sprids över ett större område på ett punktliknande sätt. Fördelen med behandlingen är en snabb läkningstid och låg risk för komplikationer.

För varje typ av ärr används den mest lämpliga laserbehandlingsfrekvensen.

Efter en fraktionerad ärrbehandling börjar huden en förnyelseprocess och kollagenproduktionen kommer igång.


Med fraktionerad laser kan man effektivt behandla en mängd olika typer av ärr

Ärr kan vara upphöjda, nedsänkta eller asymmetriska. För varje typ av ärr läggs upp den behandlingsplan som är bäst lämpad för ärret.

Med fraktionerad laserbehandling kan man jämna ut huden, oavsett om ärret är orsakat av operation, trauma eller inflammation. Laserbehandling är även lämplig för tatueringsområden, där det bildats ärr.

Fraktionerad laserbehandling är särskilt lämplig för:

  • gropiga ärr, d.v.s. atrofiska ärr, till exempel akneärr
  • bristningar, såsom graviditetsärr
  • tjocka, upphöjda, rödaktiga ärr, sk hypertrofiskt ärr.

NOTERA! Under behandlingsbesöket görs en bedömning över typen av ärr, så du behöver inte veta före besöket vilken sorts ärr du har.

Akneärr:
Akneärr är så kallade atrofiska ärr och de är vanligtvis gropiga eftersom kollagenet drar ner huden.
Fraktionerad laserbehandling bryter ner kollagenet som drar ner huden och stimulerar den så, att den nya huden blir slät och elastisk.

Bristningar:
Bristningar uppkommer genom stora viktförändringar när huden töjer. Med laserbehandling kan man bleka och jämna ut ärrvävnaden.

Hypertrofiska ärr:
Ett upphöjt hypertrofiskt ärr behandlas genom att med laser bryta ner kollagenansamlingen i ärret och stimulera huden till att korrigera den nedbrutna kollagenansamlingen med slät, frisk hud.

För ärr med överväxt, s.k. keloidärr, som har brett ut sig från det ursprungliga såret eller det skadade området, rekommenderar vi i första hand kortison-, operation- eller kryobehandling.
Om ärret konstateras vara ett keloidärr kan man vid behov göra en liten provbehandling, men vi rekommenderar inte laserbehandling som primär behandlingsform.


GÖR BEHANDLINGEN ONT?

Behandlingen är skonsam och inte särskilt smärtsam. Läkningen av det behandlade området startar omedelbart och behandlingsresultaten är individuella.HUR OFTA REKOMMENDERAS BEHANDLING?

Ärrbehandling görs alltid som seriebehandlingar och behovet av antalet behandlingar bedöms vid första besöket. Beroende på typ av ärr görs behandlingarna normalt 3–6 gånger var 4–6 vecka. En behandlingstid på 30 minuter räcker. Under samma besök kan man behandla på en gång flera små ärr eller ett större behandlingsområde. Priset bestäms av storleken på det behandlade området. Du får en mer exakt prisuppskattning vid första besöket.

Du kan även fråga om ärrbehandling i förväg kostnadsfritt via formuläret längst ner på sidan.

 

Boka tid till konsultation och första besök!

Under första besöket bedömer vi ärrets storlek och typ samt gör en behandlingsplan. Du behöver inte veta i förväg vilken typ av ärr du har.

 

På Eira sjukhus ges Nd: YAG franktionerad laserbehandling av
Lahtinen_Suvi.jpg Lahtinen Suvi Laserterapeut Boka tid
Följande lediga tider
mån 24.6
12:30
30 min
Lahtinen_Suvi.jpg
Lahtinen Suvi
Laserterapeut
Eira läkarstation
mån 24.6
13:30
30 min
Lahtinen_Suvi.jpg
Lahtinen Suvi
Laserterapeut
Eira läkarstation
mån 24.6
14:00
30 min
Lahtinen_Suvi.jpg
Lahtinen Suvi
Laserterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Ärrbehandling Nd: YAG franktionerad laser
Behandlingsområdet och pris bedöms under det första besöket
Pris moms 0%
Konsultation / testbehandling 30 min från 100 €
Enskild behandlingsgång /litet enskilt ärr från 190 €
Enskild behandlingsgång / små operationsärr från 240 €
Enskild behandlingsgång/ stora operationsärr alk. 360 €
Enskild behandlingsgång /graviditetsärr och övriga större områden från 480 €
 
Specialister
 
Lahtinen Suvi, laserskötare  
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande