Problem i anusområdet är bekant för var och en

Vår matsmältningskanal börjar i munnen och slutar i anus. För symtom i början av kanalen söks snabbt hjälp hos läkare, men när det blir problem i slutändan dröjer man ofta med att boka tid till läkare, säger specialist i gastrokirurgi Piia Pulkkinen.

Problem i anusområdet upplevs som känsliga och man pratar inte om dem. Problem i anus är på riktigt väldigt vanliga.
Var och en har problem i anusområdet någon gång i livet.

Gastrokirurgerna är insatta i problem i anusområdet

Att undersöka anus är för en gastrokirurg naturligt och det finns ingen orsak att skämmas över att söka sig till mottagningen, säger Piia Pulkkinen.

Specialister i gastrokirurgi undersöker och behandlar till exempel hemorrojder, sår i analöppningen, fistlar och framfall samt olika mag- och avföringsproblem. För läkaren är det inget konstigt med det. "Till exempel är hemorrojder en normal anatomisk struktur i kroppen. De fungerar som tätning för ändtarmskanalen och säkerställer förmågan att hålla tätt."

 

Problem i anusområdet är oftast ofarliga

Lyckligtvis är de flesta problem i anusregionen ofarliga. Det är ändå skäl att söka sig med låg tröskel till läkarens mottagning om man har följande symtom: blödande ändtarm, förändrad tarmfunktion, avvikande magsmärtor eller oavsiktlig viktminskning.
Problem i anusområdet kan avsevärt minska livskvaliteten. De påverkar tömningen av tarmen och kan t.ex. göra det smärtsamt.

Toalettbesök och tömning av tarmen borde kunna utföras utan några specialarrangemang, framhåller Piia Pulkkinen.
"Livskvaliteten försämras om toalettbesöken dominerar tillvaron. Det är förståeligt att det kan kännas svårt att planera program för sig, om toalettbesöken är långa eller att man måste vara rädd för att behovet överraskar en eller att avföringen ska söla ner byxorna när man går ut. I värsta fall isolerar sig personen i sitt hem på grund av problemen i ändtarmen.”


Undersökning av problem ändtarmen är vanligtvis smärtfria

För patienten kan det kännas obehagligt då läkaren undersöker och tittar in i anus, men det orsakar vanligtvis inte smärta.

Läkaren tittar in i ändtarmen med ett kort, genomskinligt rör, ett proktoskop.
En bedövningsgel kan användas vid undersökningen.

Om anus är mycket smärtsamt utför man inte skopi. Vid anala sår räcker det att försiktigt känna med fingertopparna.
Man kan påbörja en behandling och skjuta upp undersökningen till ett senare tillfälle, om undersökningen inte lyckas just vid det stunden.

 

När besväret är en gång undersökt kan du själv behandla det

Alla problem i anusregionen kräver inte kirurgisk behandling. Många människor tar hand om problemen själva helt på rätt sätt.

En hälsosam fiberrik kost, tillsatt fibertillskott i maten, tillräckligt med vätskeintag och motion mjukar upp avföringen och gör det lättare att tömma tarmen, berättar Piia Pulkkinen.
Vid behov kan man förutom fiberpreparat även inta medicin mot förstoppning som ökar vätskeinnehållet i avföringen.

Långa toalettsessioner, kraftig ansträngning under avföring och kraftfull torkning av anusområdet bör också undvikas. Att duscha anusområdet hjälper ofta mot symtomen då det lindrar klåda, slappnar av slutarmuskeln och underlättar tömning av tarmen.

Egenvård lindrar ofta symtomen, men om symtomen inte ger med sig bör du uppsöka läkare. Ofta kan man få hjälp till problemet redan vid första mottagningsbesöket.

Med undersökningen säkerställer man, att det inte är fråga om en sjukdom som kräver kontinuerlig behandling.

”När problemet är diagnostiserat kan man fortsätta med egenvård enligt läkarens instruktioner.”Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Piia Pulkkinen Eiran sairaalassa hoitaa lantiopohjan laskeumia sekä peräaukon seudun vaivoja.

Som sakkunnig i artikeln är Piia Pulkkinen
specialist i gastroenterologisk kirurgi.

Boka tid till gastrokirurgens mottagning!

Hemorrojdproblem är vanliga och man skall inte skjuta upp behandlingen av dem.
Våra erfarna gastrokirurger undersöker situationen och bedömer om egenvård är tillräckligt eller om det är fråga om en sjukdom som kräver kontinuerlig vård. 

Boka tid
Läs mera om mag- och tarmhälsa
Gastro_perapukamat.jpg

Hemorrojder och hemorrojdoperation

Hemorrojder är utspända eller förstorade vener vid ändtarmsöppningen. De orsakar besvär och är vanliga. I många fall kan man bli av med dem, men de kan förnyas.

Läs mer
Leikkuri_hoitajat_600x450.jpg

Tjocktarmsoperation

Tjocktarmen kan drabbas av olika sjukdomar, såsom inflammationer, sår, tumörer, polyper, divertiklar och funktionsstörningar som orsakar varierande symptom beroende på typ och plats.

Läs mer
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
Artikkeli_vuodeosasto_600x450.jpg

Gallstenar och galloperation

Gallstenar bildas vanligen i gallblåsan. Från gallblåsan pressas de ned genom gallvägarna. Efter intag av vissa maträtter orsakar gallstenar ofta ett typiskt gallstensanfall uppe till höger i magen.

Läs mer
Gastro_tyravatsa_600x450.jpg

Bråck och bråckoperationer

Med bråck avses en öppning eller svag punkt i bukhålans vägg som gör att en del av bukinnehållet buktar ut utanför bukhålan. Vanligaste platserna för bråck är ljumsken och naveln. En läkare kan konstatera bråcket vid ett vanligt mottagningsbesök.

Läs mer