VAD ÄR SKOPI AV TJOCKTARMEN?

Skopi av tjocktarmen, d.v.s. koloskopi, är ett ingrepp som görs av en specialläkare. Vid undersökning av eventuella sjukdomar i tjocktarmen är skopi den viktigaste metoden. I skopin ser man hela tjocktarmen och oftast också den nedre delen av tunntarmen.

 

nÄR LÖNAR DET SIG ATT KOMMA PÅ SKOPI AV TJOCKTARMEN?

Det finns flera anledningar till när det är skäl att komma på koloskopi:
du har svart eller blodig avföring,
positivt avföringsblodprov,
oförklarliga magsmärtor,
oklar viktminskning,
diarré,
förstoppning,
polyper som tidigare upptäckts under endoskopi,
förändring i tarmfunktionen,
behov av uppföljning av en tarmsjukdom eller annan anledning till att läkaren rekommenderar en skopi.

Forskningen visar att det med hjälp av kolonoskopi har man avsevärt kunna förebygga risken och dödligheten av tjocktarmscancer hos personer över 50 år.
(JAMA. 2016 juni 21; 315(23):2595-2609).BEHÖVER JAG REMISS AV LÄKARE?

På Eira sjukhus kan du komma på skopi även utan remiss av en läkare. Det rekommenderas ändå att du först besöker läkarens mottagning där det görs en bedömning ifall just skopi är det bästa alternativet för att utreda dina symptom.

 

HUR SNABBT KOMMER JAG PÅ EN UNDERSÖKNING?

På Eira får du snabbt en tid till skopi, oftast inom två veckor (med undantag av läkarnas semestertider). Vid behov kan du få undersökningen snabbare.

 

HUR BOKAR JAG TID?

Du kan boka tid genom att ringa till Eira sjukhus operationsavdelning, tel. 09 1620 600Du kan även boka tid genom att besöka Eira sjukhus mottagning.


HUR FÖRBEREDER JAG MIG FÖR SKOPIN?

I samband med tidsbeställningen får du noggranna instruktioner om hur du förbereder dig och allt det du behöver för tarmtömning. I förberedelserna ingår tömning av tarmen samt små förändringar i dieten veckan innan undersökningen.

 

HUR GÖRS SKOPIN?

Skopin görs med ett böjligt endoskop, ca. 1 cm i diameter. Med endoskopet kan man ta provbitar och göra små ingrepp, till exempel avlägsna polyper. I skopin ser man hela tjocktarmen och oftast också den nedre delen av tunntarmen. Som en rutinåtgärd tar man alltid några provbitar i samband med en skopi och ingreppet är smärtfritt. Hittar man något anmärkningsvärt kan det även fotograferas.

 

VAD KOSTAR EN SKOPI AV TJOCKTARMEN?

Priserna för skopi av tjocktarm på Eira sjukhus hittar du här.

 

Skopin kan göras under lätt nedsövning och då är undersökningen smärtfri och patienten minns inget av den efteråt.

ÄR DET MÖJLIGT ATT VARA NEDSÖVD UNDER SKOPIN?

På Eira kan en skopi göras under lätt nedsövning, d.v.s. sedation. Det är en behaglig lätt narkos som man återhämtar sig snabbt ifrån och man får åka hem efter en kort uppföljningstid, gärna med en följeslagare. Medicinerna som används vid en skopi förorsakar inte illamående.

HUR LÅNG TID TAR EN SKOPI?

Längden på skopin beror på hur kurvig tarmen är, eventuella tidigare operationer i magområdet, hur man lyckats med tömningen av tarmen och längden på eventuella ingrepp som görs i samband med skopin. I medeltal räcker den cirka 30 minuter. Skopi av en lätt nedsövd patient går oftast snabbare än då patienten är i vaket tillstånd.

 

VEM GÖR SKOPIN?

På Eira görs skopierna av erfarna specialister i inremedicin och av erfarna kirurger. Likaså är våra anestesiläkare yrkesutövare med en lång erfarenhet inom området. Våra sjukskötare är med som ditt stöd under skopin.

GÖR SKOPIN ONT?

En skopi gjord under lätt nedsövning är smärtfri och du kommer inte ihåg något av den efteråt. En skopi i ett vaket tillstånd kan stundvis orsaka smärta. Analöppningen bedövas med gel. Tarmen fylls med luft som tänjer ut tarmen och det kan upplevas smärtsamt. Stundvis kan även endoskopet tänja på tarmen och då kan man känna smärta. Provbitstagning känns inte alls och en del patienter upplever skopin som helt smärtfri.

 

HUR SNABBT ÅTERHÄMTAR JAG MIG EFTER EN SKOPI?

Om skopin görs under lätt nedsövning är du ca. en timme i uppvakningen. Därefter får du åka hem, helst tillsammans med en följeslagare! Under undersökningsdagen får du inte köra motorfordon på grund av medicineringen. Har skopin gjorts utan medicinering i ett vaket tillstånd får du åka hem genast efter undersökningen. Ifall du känner dig svag får du bli och vila i ett vilorum tills du känner dig bättre.

 

NÄR FÅR JAG RESULTATEN PÅ UNDERSÖKNINGEN?

Genast efter att undersökningen har slutförts får du höra vad läkaren kunnat se i skopin. Resultatet från provbitstagningen får du efter cirka en vecka. Du får en kontrolltid till läkaren för att höra svaren. Väldigt sällan visar det sig i provbitar något som läkaren inte redan sett i skopin. Läkaren som gjort undersökningen bedömer även behovet av en eventuell fortsatt vård och medicinering.

Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Alexandre Santos Eiran sairaalassa tekee lihavuus-, tyrä- ja peräpukamaleikkauksia.

Alexandre Santos
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Största delen av mag- och tarmbesvären är ofarliga, men de är bra att undersöka dem i tid.

En stor del av de vanligaste magbesvären beror på en funktionell eller annan orsak som kan behandlas med moderna metoder.
Även de är bra att undersöka och utreda orsakerna.

Boka tid till specialläkarens mottagning ifall du har symptom i mag- eller tarmområdena.
På mottagningen kan man möjligtvis utesluta elakartade sjukdomar och avlägsna ogrundad oro.

Boka tid
Läs mera om magklinikens tjänster
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Leikkuri_hoitajat_600x450.jpg

Tjocktarmsoperation

Tjocktarmen kan drabbas av olika sjukdomar, såsom inflammationer, sår, tumörer, polyper, divertiklar och funktionsstörningar som orsakar varierande symptom beroende på typ och plats.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
Artikkeli_vuodeosasto_600x450.jpg

Gallstenar och galloperation

Gallstenar bildas vanligen i gallblåsan. Från gallblåsan pressas de ned genom gallvägarna. Efter intag av vissa maträtter orsakar gallstenar ofta ett typiskt gallstensanfall uppe till höger i magen.

Läs mer
Gastro_perapukamat.jpg

Hemorrojder och hemorrojdoperation

Hemorrojder är utspända eller förstorade vener vid ändtarmsöppningen. De orsakar besvär och är vanliga. I många fall kan man bli av med dem, men de kan förnyas.

Läs mer
Gastro_tyravatsa_600x450.jpg

Bråck och bråckoperationer

Med bråck avses en öppning eller svag punkt i bukhålans vägg som gör att en del av bukinnehållet buktar ut utanför bukhålan. Vanligaste platserna för bråck är ljumsken och naveln. En läkare kan konstatera bråcket vid ett vanligt mottagningsbesök.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer