VAD ÄR SKOPIERING AV MAGSÄCK?

Skopiering av magsäck, d.v.s. gastroskopi är ett ingrepp där specialläkaren undersöker magsäck och tarm.


NÄR SKALL MAN KOMMA PÅ GASTROSKOPI?

Ifall du lider av diffusa smärtor i övre buken, halsbränna, svart avföring, smärta bakom bröstbenet, sväljningssvårigheter, uppkastningar, viktminskning, uppföljningsbehov av någon sjukdom (t.ex. Mb Crohn, celiaki, magsår, tidigare upptäckta polyper) eller annan orsak för vilken läkaren rekommenderar gastroskopi.


BEHÖVER JAG EN REMISS AV LÄKARE?

På Eira sjukhus kan du komma på gastroskopi med en remiss av Eira magklinikens specialistläkare. Boka enkelt en tid till specialistläkarens mottagning via vår nätbokning. Efter att dina symtom har kartlagts görs en bedömning ifall just skopi är det bästa alternativet för att reda ut din situation.


HUR SNABBT KOMMER JAG PÅ EN UNDERSÖKNING?

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till skopi, oftast inom två veckor (med undantag av läkarnas semestertider). Vid behov kan du få undersökningen snabbare.


HUR BOKAR JAG TID?

Du kan boka tid genom att ringa till Eira sjukhus operationsavdelning, tel. 09 1620600. Du kan även boka tid genom att besöka Eira sjukhus mottagning.


HUR FÖRBEREDER JAG MIG FÖR SKOPIN?

I samband med tidsbeställningen får du noggranna instruktioner om hur du förbereder dig. För att magsäcken skall var tom då du kommer till en skopi bör du ha fastat, samt även utan att dricka minst 6 timmar före. I vissa fall skall man ta paus i bloduttunnande medicinering. För det får du separata instruktioner i samband med tidsbeställningen.


HUR GÖRS SKOPIN?

En skopi görs med ett böjligt, ca. 0,8 cm i diameter tjockt gastroskop. I munnen placeras en liten holk som hindrar dina tänder från att träffa gastroskopet. I ändan på gastroskopet sätts bedövningsgel. Då du gör en liten sväljningsrörelse kan läkaren föra in gastroskopet förbi svalget. Det här skedet av undersökningen upplever patienterna oftast som det svåraste.

Med hjälp av gastroskopet kan man ta provbitar och göra mindre ingrepp, så som borttagning av polyper. I skopin ser man svalget, matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen. Som en rutinåtgärd tar man alltid några provbitar i samband med en skopi och ingreppet är smärtfritt. Hittar man något anmärkningsvärt kan det även fotograferas.


VAD KOSTAR en SKOPI AV MAGSÄCKEN?

Priserna för skopi av magsäcken på Eira sjukhus ser du här.

Skopiering kan göras under lätt nedsövning, ”sedation”, då undersökningen är smärtfri och patienten minns inget av det efteråt.

ÄR DET MÖJLIGT ATT VARA NEDSÖVD UNDER SKOPIN?

På Eira kan en skopi göras under lätt nedsövning, d.v.s. sedation. Det är en behaglig lätt narkos som man återhämtar sig snabbt ifrån och man får åka hem efter en kort uppföljningstid, gärna med en följeslagare. Läkemedlen som används i en sedation orsakar inte illamående.


HUR LÅNG TID TAR EN SKOPI?

Gastroskopi tar i allmänhet 5 minuter. Ifall det i samband med skopin görs ett ingrepp, t.ex. borttagning av en polyp, räcker undersökningen lite längre.

 

VEM GÖR SKOPIN?

På Eira görs skopierna av erfarna specialister i inremedicin och av erfarna kirurger. Likaså är våra anestesiläkare yrkesutövare men en lång erfarenhet inom området. Våra sjukskötare är med som ditt stöd under skopin.


GÖR SKOPIN ONT?

Gastroskopi gör inte ont. Undersökningen kan kännas obehaglig om du har ett känsligt svalg som försöker med kräkreflexer få bort skopierings instrumentet från halsen. I ändan på gastroskopet sätts bedövningsgel och under hela skopin ger vi dig de råd du behöver för att undersökningen skall kännas så lite obehaglig som möjligt. En skopi gjord under lätt nedsövning är smärtfri och du kommer inte ihåg något av den efteråt. Upplevelserna av gastroskopi är väldigt individuella.

 

HUR SNABBT ÅTERHÄMTAR JAG MIG EFTER EN SKOPI?

Om undersökningen är gjord under lätt nedsövning är du ca. en timme i uppvakningen. Under undersökningsdagen får du inte köra motorfordon på grund av medicineringen. Om gastroskopin är gjord utan medicinering får du åka hem genast efter undersökningen, utan några begränsningar.

 

NÄR FÅR JAG RESULTATEN FRÅN UNDERSÖKNINGEN?

Genast efter att undersökningen har slutförts får du höra vad läkaren kunnat se i skopin. Resultatet från provbitstagningen får du efter ca. en vecka. Du får en kontrolltid till läkaren för att höra svaren. Väldigt sällan visar det sig i provbitar något som läkaren inte redan sett i skopin.

 

Vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Shamel Ismail hoitaa mahalaukun ja suoliston sairauksia Eiran sairaalassa.

 Shamel Ismail

Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Största delen av mag- och tarmbesvären är ofarliga, men de är bra att undersöka i tid.

En stor del av magbesvären beror på en funktionell eller annan orsak som kan behandlas med moderna metoder. Även de är bra att undersöka och utreda orsakerna.

Boka tid till specialistens mottagning ifall du har symptom i mag- eller tarmområdena.
På mottagningen kan man möjligtvis utesluta elakartade sjukdomar och avlägsna ogrundad oro.

Boka tid
Läs mera
Mag_klinik_600x450.jpg

Eira Magklinik

Lider du av diffusa symptom? Känner du dig svullen, har du ofta förstoppning eller diarré? Stressar du med magen eller får du halsbränna efter det du ätit? Vill du äntligen ta reda på vad dina besvär beror på? Eller har du fått en diagnos men vill veta mera och få råd. Eira Magklinikens specialister hjälper till att reda ut olika magbesvär.

Läs mer
Gastro_leikkuri_tahystys_600x450.jpg

Skopier av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår. Om man så önskar kan vi på Eira göra skoperingen i lätt narkos.

Läs mer
Gastro_refluksi_600x450.jpg

Refluxsjukdom

Har du halsbränna? En brännande känsla i övre delen av buken? Det kan vara fråga om en refluxsjukdom. Det är skäl att låta undersöka besväret, då det kan orsaka en inflammation i matstrupen. Boka tid till Eira Magklinik!

Läs mer
IBDklinik_600x450.jpg

Eira IBD-KLINIK

Har du svår smärta i magen eller oupphörlig diarré utan orsak? Har du fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom IBD (Colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom)? Hos oss får du snabbt hjälp i akuta och långvariga problem samt stöd i den pågående vården.

Läs mer
Vatsan_tutkimus_600x450.jpg

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Lider du av svullen mage, som blir värre fram emot kvällen? Fungerar din tarm oregelbundet? Diffusa magsmärtor i olika delar av magen? Det kan vara fråga om irriterad tjocktarms syndrom. Besvären är inte farliga, men de är skäl att bota. Våra specialister på Eira Magklinik kartlägger magbesvären.

Läs mer
Gastro_tyravatsa_600x450.jpg

Bråck och bråckoperationer

Med bråck avses en öppning eller svag punkt i bukhålans vägg som gör att en del av bukinnehållet buktar ut utanför bukhålan. Vanligaste platserna för bråck är ljumsken och naveln. En läkare kan konstatera bråcket vid ett vanligt mottagningsbesök.

Läs mer
Artikkeli_vuodeosasto_600x450.jpg

Gallstenar och galloperation

Gallstenar bildas vanligen i gallblåsan. Från gallblåsan pressas de ned genom gallvägarna. Efter intag av vissa maträtter orsakar gallstenar ofta ett typiskt gallstensanfall uppe till höger i magen.

Läs mer