NÄR LÖNAR DET SIG ATT SÖKA SIG TILL HYPNOTERAPI?

I fråga om fysiska och psykiska stressymptom, psykosomatiska besvär, sömnproblem, tillstånd av rädsla samt ångestsymptom upprätthåller tillstånden åtminstone i någon form sig själv. Man kan tala om negativ självhypnos, sig själv matande loop eller onda spiraler som man inte kommer ur. I ett hypnoterapeutiskt tillvägagångssätt är det centrala att förstå och upplösa den här sortens dödlägen eller återvändsgränder. Utöver det är hypnos ett effektivt sätt för kropp och själ att lugna ner sig och genom det få en annorlunda kontakt med själens sk. djupare strukturer, som kan upprätthålla fysisk eller psykiska symptom.

MEDICISNK HYPNOS ÄR EFFEKTIV VID VÅRD AV:

  • rädsla och ångesttillstånd
  • flera psykosomatiska sjukdomar eller symptom
  • funktionella tarmbesvär (IBS/colon irritabile) och andra funktionella magbesvär
  • sömnproblem (som upprätthålls av stress)
  • alla tillstånd i vilka psykisk stress förvärrar eller upprätthåller fysiska eller psykiska symptom
  • i mental träning, t.ex. inför förlossning eller uppträdande

 
vad händer på hypnoterapeutens mottagning?

Tillfrisknandet eller att symptomen lindras kan ske rätt snabbt men för att uppnå ett tillförlitligt vårdresultat krävs uppföljning. Vanligtvis sträcker sig en hypnoterapeutisk vård till 5-10 behandlingar. Tidsperioden behandlingarna utsträcker sig över kan vara längre om symptomen eller problemen är komplexa eller patienten i vidare bemärkelse vill behandla utmaningar med sin själ.

På mottagningen går vi vanligtvis igenom hur symtombilden utvecklas:  vi kontrollerar "hemläxor"/övningar och går igenom medel för livs- och symtomkontroll. För en del patienter framkallar hypnoterapin seende av drömmar och drömmarna kan tolkas. Det kan hjälpa att få kontroll på symtomen. I slutet av mottagningen används ofta, men inte alltid, hypnosbehandling genom olika tekniker för att lindra eller ta bort symtomen.

Hypnos är (till skillnad från exemplen i TV) en behaglig djupavslappning. Ett för människan naturlig inåtvänt tillstånd. Hypnosbehandlingen är trygg om den används rätt och kontraindikationer är närmast sjukdomar med psykotiska drag.

Det behövs ingen remiss till behandling.

Eira sjukhus hypnoterapeut
Sundblom_Markus.jpg Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Följande lediga tider
mån 12.8
09:15
45 min
Sundblom_Markus.jpg
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
mån 12.8
11:30
45 min
Sundblom_Markus.jpg
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
mån 12.8
14:45
45 min
Sundblom_Markus.jpg
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Psykiatria_vastaanotto_600x450.jpg
Psykolog, psykoterapeut och psykoterapi

En psykolog är specialiserad på beteende och mental hälsa, och kan ge dig råd och vägledning för olika livssituationer och kriser. En psykolog kan vara specialiserad på väldigt många delområden och en psykolog kan ha förutom en utbildning i psykologi även en utbildning i psykoterapi.

Läs mer
Prislista
Hypnoterapi Pris 
Mottagningsbesök hos hypnoterapeut, 45 min. från 167 €
 
Specialister
 
Sundblom Markus, Medicine doktor, hypnosterapeut  
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €.
Fråga mera om hypnoterapi på Eira
Namn
Telefon
E-post
Meddelande