NÄR LÖNAR DET SIG ATT SÖKA SIG TILL HYPNOTERAPI?

I fråga om fysiska och psykiska stressymptom, psykosomatiska besvär, sömnproblem, tillstånd av rädsla samt ångestsymptom upprätthåller tillstånden åtminstone i någon form sig själv. Man kan tala om negativ självhypnos, sig själv matande loop eller onda spiraler som man inte kommer ur. I ett hypnoterapeutiskt tillvägagångssätt är det centrala att förstå och upplösa den här sortens dödlägen eller återvändsgränder. Utöver det är hypnos ett effektivt sätt för kropp och själ att lugna ner sig och genom det få en annorlunda kontakt med själens sk. djupare strukturer, som kan upprätthålla fysisk eller psykiska symptom.

MEDICISNK HYPNOS ÄR EFFEKTIV VID VÅRD AV:

  • rädsla och ångesttillstånd
  • flera psykosomatiska sjukdomar eller symptom
  • funktionella tarmbesvär (IBS/colon irritabile) och andra funktionella magbesvär
  • sömnproblem (som upprätthålls av stress)
  • alla tillstånd i vilka psykisk stress förvärrar eller upprätthåller fysiska eller psykiska symptom
  • i mental träning, t.ex. inför förlossning eller uppträdande

Tillfrisknandet eller att symptomen lindras kan ske rätt snabbt men för att uppnå ett tillförlitligt vårdresultat krävs uppföljning. Vanligtvis sträcker sig en hypnoterapeutisk vård till 5-10 behandlingar. Tidsperioden behandlingarna utsträcker sig över kan vara längre om symptomen eller problemen är komplexa eller patienten i vidare bemärkelse vill behandla utmaningar med sin själ.

Det behövs ingen remiss till behandling och till den del vården gäller läkarbesök ersätter FPA delvis.

Boka nu tid till hypnoterapeutens mottagning

Prova hypnoterapi som vårdform!

Bekanta dej med vår hypnoterapeut och boka simidigt på nätet en mottagningstid som passar dej. Det går bra att närma sig MD, hypnoterapeut Markus Sundblom med frågor per e-post eller genom ett meddelande via Eiras tidsbeställning.
Eira sjukhus hypnoterapeut
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Följande lediga tider
Idag
08:30
45 min
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Idag
16:15
45 min
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Hypnoterapi

Pris
Mottagningsbesök hos hypnoterapeut, 45 min.   från 126
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.