NÄR LÖNAR DET SIG ATT SÖKA SIG TILL HYPNOTERAPI?

I fråga om fysiska och psykiska stressymptom, psykosomatiska besvär, sömnproblem, tillstånd av rädsla samt ångestsymptom upprätthåller tillstånden åtminstone i någon form sig själv. Man kan tala om negativ självhypnos, sig själv matande loop eller onda spiraler som man inte kommer ur. I ett hypnoterapeutiskt tillvägagångssätt är det centrala att förstå och upplösa den här sortens dödlägen eller återvändsgränder. Utöver det är hypnos ett effektivt sätt för kropp och själ att lugna ner sig och genom det få en annorlunda kontakt med själens sk. djupare strukturer, som kan upprätthålla fysisk eller psykiska symptom.

MEDICISNK HYPNOS ÄR EFFEKTIV VID VÅRD AV:

  • rädsla och ångesttillstånd
  • flera psykosomatiska sjukdomar eller symptom
  • funktionella tarmbesvär (IBS/colon irritabile) och andra funktionella magbesvär
  • sömnproblem (som upprätthålls av stress)
  • alla tillstånd i vilka psykisk stress förvärrar eller upprätthåller fysiska eller psykiska symptom
  • i mental träning, t.ex. inför förlossning eller uppträdande

 
vad händer på hypnoterapeutens mottagning?

Tillfrisknandet eller att symptomen lindras kan ske rätt snabbt men för att uppnå ett tillförlitligt vårdresultat krävs uppföljning. Vanligtvis sträcker sig en hypnoterapeutisk vård till 5-10 behandlingar. Tidsperioden behandlingarna utsträcker sig över kan vara längre om symptomen eller problemen är komplexa eller patienten i vidare bemärkelse vill behandla utmaningar med sin själ.

På mottagningen går vi vanligtvis igenom hur symtombilden utvecklas:  vi kontrollerar "hemläxor"/övningar och går igenom medel för livs- och symtomkontroll. För en del patienter framkallar hypnoterapin seende av drömmar och drömmarna kan tolkas. Det kan hjälpa att få kontroll på symtomen. I slutet av mottagningen används ofta, men inte alltid, hypnosbehandling genom olika tekniker för att lindra eller ta bort symtomen.

Hypnos är (till skillnad från exemplen i TV) en behaglig djupavslappning. Ett för människan naturlig inåtvänt tillstånd. Hypnosbehandlingen är trygg om den används rätt och kontraindikationer är närmast sjukdomar med psykotiska drag.

Det behövs ingen remiss till behandling och till den del vården gäller läkarbesök ersätter FPA delvis.

Eira sjukhus hypnoterapeut
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut Boka tid
Boka nu tid till hypnoterapeutens mottagning

Prova hypnoterapi som vårdform!

Bekanta dig med vår hypnoterapeut och boka simidigt på nätet en mottagningstid som passar dig.
Frågor kan du också lämna via blanketten här under eller genom att lämna ringbud i Eiras växel.

Det behövs ingen remiss till behandling och till den del vården gäller läkarbesök ersätter FPA delvis.

Följande lediga tider
tis 26.10
10:00
45 min
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
tis 26.10
14:45
45 min
Sundblom Markus
Medicine doktor, hypnosterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Parasympaticus-nyckeln till återhämtning intensivkurs

Det parasympatiska nervsystemet stärker individen i sin helhet, samt möjliggör för kroppen vila och återhämtning. Ju längre perioder och mer regelbundet vi befinner oss i ett tillstånd där det parasympatiska nervsystemet är aktiverat, desto friskare och handlingskraftiga är vi. På intensivkursen får du verktyg till att aktivera det parasympatiska nervsystemet samt stresshanteringsmetoder med vilka du kan minska nervsystemets hyperaktivitet förorsakad av stress. Fråga mer och anmäl dig till vårens kurser! Antalet platser är begränsade.

Läs mer
En kurs i stresshantering ger dig verktyg att hantera det allt mer hektiska arbetslivet.

Idag är det naturligt att motionera regelbundet - att ta vara på den egna fysiska konditionen har blivit en allt mer viktig del av vardagen. Att även ta vara på sitt själsliga välmående borde vara lika naturligt och accepterat som den fysiska träningen.

Läs mer
Psykoterapi

Psykoterapi är en professionellt specialiserad verksamhet, inom vilken man strävar efter att lindra eller få bort den dåliga känsla eller det problem kunden eller kunderna uppsökt psykoterapi för. Psykoterapi ges av en person som fått en speciell terapiutbildning. Till grundutbildningen kan psykoterapeuten vara psykolog, psykiater, specialsjukvårdare, socialarbetare eller teolog.

Läs mer
Prislista
Hypnoterapi Pris 
Mottagningsbesök hos hypnoterapeut, 45 min. från 142 €
Poliklinikavgift på 19,90 € tillkommer.
Fråga mera om hypnoterapi på Eira
Namn
Telefon
E-post
Meddelande