På Eira sjukhus finns erfarna specialister i inremedicin

På Eira sjukhus finns flera inremedicinare som har specialiserat sig bl.a. på diabetes, metabolt syndrom och sjukdomar i sköldkörteln.

På Eira finns möjlighet till helhetsomfattande vård, vid behov kan vi ta in patienten på bäddavdelningen för närmare undersökningar.

Diabetes

Över 500 000 finländare har insjuknat i diabetes (lat. diabetes mellitus). Sjukdomen indelas i två grupper, man talar om typ 1 diabetes ifall den egna produktionen av insulin har minskat eller avtagit och typ 2 ifall det finns störningar i insulinets effekt i kroppen.

Läs mer

Metabola syndromet (MBS)

Metabolt syndrom (MBS) beror på störning i blodsockerblansen (insulinresistens), vilket leder bl.a. till att blodtrycket stiger och inverkar också på blodets levringsförmåga och förändrar blodfetternas sammansättning. Metabolt syndrom kan vara symptomlöst i flera år.

Läs mer

Sjukdomar i sköldkörteln

Sköldkörteln är en liten körtel belägen på halsens framsida, under struphuvudet. Den producerar sköldkörtelhormoner vilka påverkar ämnesomsättningen.

Läs mer
Följande lediga tider
Idag
09:00
1 h 0 min
Saraheimo Markku
Specialist i inre medicin, Diabetolog
Eira läkarstation
Idag
09:00
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i kardiologi och internmedicin
Eira läkarstation
Idag
09:40
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i kardiologi och internmedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Eira sjukhus specialister i inremedicin
Eriksson Johan Specialist i allmänmedicin och inremedicin Boka tid
Pietiläinen Kirsi Specialist i inre medicin, fetmaforskare
Saraheimo Markku Specialist i inre medicin, Diabetolog Boka tid
Soppi Esa Docent i invärtes medicin Boka tid
Sundell Laura Specialist i inremedicin Boka tid
Tötterman Karl Johan Specialist i kardiologi och internmedicin Boka tid
Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Prislista
Inremedicin Pris
Mottagningsbesök, 20 min. från 72 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.  Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.