HJÄRTFILM EKG

EKG (elektrokardiografi) har använts sedan början av 1900-talet men trots det är den fortfarande en av de vanligaste undersökningarna. Undersökningen ger mycket information om hjärtats funktion. Undersökningen är helt smärtfri och bekväm för patienten och enkel att utföra var som helst då en EKG-apparat är tillgänglig. 

 

BELASTNINGS-EKG

Med belastnings-EKG undersöker man oftast hjärtmuskelns syrebrist som orsakas av kranskrälssjukdomen. Undersökningen ger inte diagnos på kranskärlssjukdom men den är alltid en del av helheten som ska tolkas. Andra skäl för undersökningen är att undersöka rytmstörningar och symptom förknippade med belastningsastma och/eller annan belastning.

holter-undersökning

Med Holter-undersökningen får man noggrann information om rytmstörningar, och man kan uppskatta behovet av eller effekten på läkemedel för behandlingen av rytmstörningar. Undersökningen ger även information om eventuellt behov av pacemakervård. Holter-undersökningen är central vid patientdiagnostisering och för att fastställa lämplig medicinering.  


hjärtats ultraljudsundersökning

Vid ultraljudsundersökning av hjärtat fastställs hjärtats konstruktion och hjärtmuskelns funktion. Undersökningen kan kompletteras med Dopplerundersökning som meter och fastställer blodomloppets hastighet och riktning.

 
Eira sjukhus kardiologer
Korpi_Kirsi.jpg Korpi Kirsi Specialist i kardiologi (familjeledig) Boka tid
Syvänne_Mikko.jpg Syvänne Mikko Specialist i kardiologi Boka tid
Tötterman_Karl_Johan.jpg Tötterman Karl Johan Specialist i inremedicin och kardiologi Boka tid
Följande lediga tider
mån 24.6
09:30
30 min
Tötterman_Karl_Johan.jpg
Tötterman Karl Johan
Specialist i inremedicin och kardiologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Kardiologi Pris
Mottagningsbesök hos specialist i kardiologi 30 min från 125 € 
Specialister  
Korpi Kirsi, Specialist i kardiologi
Syvänne Mikko, Specialist i kardiologi
Tötterman Karl Johan, Specialist i inre medicin och kardiologi
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande