HJÄRTFILM EKG

EKG (elektrokardiografi) har använts sedan början av 1900-talet men trots det är den fortfarande en av de vanligaste undersökningarna. Undersökningen ger mycket information om hjärtats funktion. Undersökningen är helt smärtfri och bekväm för patienten och enkel att utföra var som helst då en EKG-apparat är tillgänglig.
 

BELASTNINGS-EKG

Med belastnings-EKG undersöker man oftast hjärtmuskelns syrebrist som orsakas av kranskrälssjukdomen. Undersökningen ger inte diagnos på kranskärlssjukdom men den är alltid en del av helheten som ska tolkas. Andra skäl för undersökningen är att undersöka rytmstörningar och symptom förknippade med belastningsastma och/eller annan belastning.
 

holter-undersökning

Med Holter-undersökningen får man noggrann information om rytmstörningar, och man kan uppskatta behovet av eller effekten på läkemedel för behandlingen av rytmstörningar. Undersökningen ger även information om eventuellt behov av pacemakervård. Holter-undersökningen är central vid patientdiagnostisering och för att fastställa lämplig medicinering.  
 

hjärtats ultraljudsundersökning

Vid ultraljudsundersökning av hjärtat fastställs hjärtats konstruktion och hjärtmuskelns funktion. Undersökningen kan kompletteras med Dopplerundersökning som meter och fastställer blodomloppets hastighet och riktning.
 

 
Eira sjukhus kardiolog
Korpi Kirsi Specialist i kardiologi Boka tid
Syvänne Mikko Specialist i kardiologi Boka tid
Tötterman Karl Johan Specialist i kardiologi och internmedicin Boka tid

Boka nu mottagningstid till vår specialist!

boka mottagningstid behändigt på nätet

Du får snabbt en mottagningstid!
Följande lediga tider
tis 11.12
09:00
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i kardiologi och internmedicin
Eira läkarstation
tis 11.12
09:40
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i kardiologi och internmedicin
Eira läkarstation
tis 11.12
10:20
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i kardiologi och internmedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
 Kardiologi Pris  
Mottagningsbesök från 101 €  
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.