Alkoholkonsumtionstest

B-PEth alkoholkonsumtionstestet påvisar en för stor konsumtion av alkohol. Med testet B-PEth mäts mängden fosfolipider som bildas i kroppen endast i samband med alkoholkonsumtion. Ett måttligt intag av alkohol höjer inte värdet över gränsvärdet 0.30 umol/l. För att värdet skall stiga behövs en längre tids intag av alkohol.

Undersökningens specificitet och sensitivitet är god och man har inte kunnat påvisa falska positiva resultat.

Kontrollera din alkoholkonsumtion

Du kan komma direkt till undersökningen, varken remiss eller tidsbeställning behövs.
Om testresultatet överskrider gränsvärdet är det skäl att reservera tid till läkare för konsultation.

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Prislista
Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket NYTT!
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

72,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

126,00 €
Motionerarens laboratoriepaket NYTT!
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
138,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket NYTT!
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
159,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 82,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 57,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
68,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 54,00 €
Folat (fS-Folaat) 81,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 27,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 82,50 €
Kalcium (fS-Ca) 34,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 69,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 37,50 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 64,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 62,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
353,50 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
140,00 €
Spirometriundersökning 98,50 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  66,00 €
Testosteron (S-Testo)
100,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 69,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
425,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
28,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 92,50 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 86,50 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 36,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 91,00 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 48,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
37,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 45,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 92,50 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
94,50 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
59,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 59,50 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
75,50 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 70,00 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 77,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 27,00 €
Celiakipaket, snäv 40,50 €
Celiakipaket, medium 64,00 €
Celiakipaket, omfattande 86,50 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
70,00 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 263,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 117,50 €
Leverprov (P-ALAT) 27,00 €
Leverprov (P-ASAT) 27,00 €
Leverprov (P-Gt) 27,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 27,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 27,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 91,00 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 27,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
27,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
187,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 59,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


280,00 €
340,00 €
400,00 €
440,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 374,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 373,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 319,00 €
Sänka (B-La) 22,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 38,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 94,50 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 46,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 70,00 €
Blodtryck, långtidsregistrering
384,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
43,00 €
Gikt (P-Uraat) 27,00 €
Reumaprov (S-RF) 42,50 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 61,50 €
Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande