Kolesterol

Ur hjärthälsans synvinkel är det oerhört viktigt att veta sina kolesterolvärden. Då risken för koronarsjukdomar utvärderas spelar kolesterolet en betydande roll. I allmänhet mäts förutom kolesterolet också "det goda" dvs. HDL och "det onda" dvs. LDL kolesterolet samt triglyceridhalten. Vi talar allmänt om ett lipidpaket.

Det goda kolesterolet (HDL) fastnar inte på väggarna i artärerna såsom det dåliga kolesterolet (LDL) som då kan utgöra en risk att täppa till artärerna. Det viktigaste är att sänka LDL-kolesterolvärdet.

Ifall kolesterolmängden i blodet är stort utgör det en betydande risk för artärsjukdomar och därför borde man få kolesterolvärdet att sjunka. Det lönar sig att mäta kolesterolvärdet ofta för att kunna beakta förändringarna i kroppen.

Diet och motion hjälper att sänka kolesterolvärdet. Ibland behövs dock mediciner för att få ett högt kolesterol ner.


Mätning av kolesterolet

På Eiras laboratorium får du lätt veta dina fettvärden. Blodets fetter dvs. lipid-undersökningspaketet innehåller mätning av helhetskolesterolet, det goda och det onda kolesterolet samt mätning av blodets triglyceridhalt. En ny internationell rekommendation kräver inte fasta före undersökningen, så du kan komma till laboratoriet när som helst under dess öppettider, även utan remiss.

 

fP-Lipidit -undersökningspaketet innehåller:

fP-Kol helhetskolesterol
fP-Kol-HDL (”gott” kolesterol)
fP-Kol-LDL (”ont” kolesterol)
fP-Trigly triglycerider

Gott och ont kolesterol

Då kolesterolhalten för det onda dvs. LDL kolesterolet är för högt kan det leda till hjärt- och hjärninfarkt. LDL täpper till artärerna och därför är det oerhört viktigt att sänka kolesterolhalten.

Det goda kolesterolet dvs HDL hjälper till att skydda artärerna, därför är det önskvärt att öka halten HDL kolesterol. Diet och motion spelar en central roll i att sänka kolesterolnivåerna. Det lönar sig att allra först syna mängden motion samt mängden och kvaliteten på goda fetter.

Kontrollera dina kolesterolvärden

Du kan komma direkt till undersökningen, varken remiss eller tidsbeställning behövs:

Eira sjukhus laboratorium
adress: Skepparegatan 29, Helsingfors

Se öppettiderna här

Laboratoriets telefonnummer 09 1620 700

Prislista
  Pris
Kolesterolmätning dvs. fP-Lipidit 59 €
Man kan komma direkt till laboratoriet utan remiss. Ingen kansliavgift uppbärs.