ögonläkaren sköter och FÖREBYGGER ögonsjukdomar

Regelbundna syngranskningar är en viktig del av välbefinnandet och förebyggandet av sjukdomar.

Personer över 40 år rekommenderas besöka ögonläkarens mottagning minst var femte år för att kartlägga ögonens hälsotillstånd.

Om du råkar ut för en olycka med ögonen eller upplever överraskande, onormala symtom i synen bör du boka tid hos en ögonläkare.

Du bör också besöka en ögonläkare om du har en infektion i ögat eller en känsla av torrhet.

Att diagnostisera och behandla ögonsjukdomar är en central del av ögonläkares expertis.


Vanliga ögonsjukdomar som ögonläkaren vårdar:

•    starr
•    glaukom 
•    synnervs sjukdom
•    sjukdomar i näthinnan
•    åldersrelaterad degeneration
•    funktionell synnedsatthet    
•    skelning
•    inflammation i ögats främre segment

Till ögonläkare kan man också söka sig om det uppstår funktionella problem med ögonlocket.

 

Starr

Starr, eller gråstarr, hör till de vanligaste ögonsjukdomarna. Starr gör att ögats lins blir grumlig och för det finns ingen medicin utan behandlas genom operation. Starroperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i hela världen. Läs mera om starr och starroperationer.

Glaukom, d.v.s. ögontryckssjukdom

Glaukom är en progressiv, till en början en asymtomatisk sjukdom i synnerven, som orsakar den näst största synskadan i Finland efter åldersrelaterad degeneration.

Vid glaukom skadas synnerven och näthinnans nervfiberskikt, vilket orsakar synfältsdefekter. Vid glaukom förstörs synfältet först i de perifera områdena, och allt eftersom det fortskrider, särskilt om det inte behandlas, kan glaukom leda till en betydande försämring av synen, en förträngning av synfältet och till slut även blindhet.

Ögontryck är en av de största riskfaktorerna för glaukom. Det räcker dock inte med att bara mäta ögontrycket för att utesluta glaukom, eftersom glaukom även kan uppstå vid normaltögontryck.
Andra riskfaktorer för glaukom är t.ex.

 • ålder,
 • närsynthet,
 • ärftlighet,
 • ögonpigmentpartiklar och
 • flagande lins

Då man behandlar glaukom är det viktigt att den diagnostiseras i tid. För diagnosen används olika ögonundersökningar, som till exempel OCT-bilder, synfältsundersökningar och ögonbottenundersökningar.
Med hjälp av undersökningsresultaten ställer ögonläkaren en diagnos och planerar nödvändig behandling.

Åldersrelaterad degeneration

Åldersrelaterad degeneration av det centrala området av näthinnan är den vanligaste orsaken till synnedsättning i Finland.

Vid åldersrelaterad degeneration skadas näthinnans struktur. Det finns två olika former av degeneration; torra och fuktiga.

I den torra formen ansamlas slaggämnen på näthinnan, vilket gör att synen försämras och blir förvrängd.

I den våta åldersrelaterade degenerationen bildas nya svaga blodkärl under näthinnan, vilket orsakar blödningar, svullnad och ytterligare försämring av synen.

Det finns för närvarande ingen botande behandling för torr åldersrelaterad degeneration. Att diagnostisera och påbörja behandling av den fuktiga degenerationen i ett så tidigt skede som möjligt är avgörande för behandlingsresultatet.

Om ögonläkaren upptäcker åldersrelaterad degeneration av näthinnan, gör vi en individuell plan på fortsatta åtgärder och remitterar dig vid behov vidare för fortsatt vård.

 

Undersökningar på Eira i anknytning till ögonsjukdomar

Sjukdomar i ögonbotten ökar i takt med att befolkningen lever allt längre. På Eira sjukhus mångsidiga ögonlaboratorium utförs ögonbotten- och synfältsundersökningar samt mätning av ögontryck. Ögonläkaren fastställer de för dig lämpligaste undersökningarna.

Oct (optical coherence tomography) - optisk tomografi av näthinnan

SPECTRALIS® OCT-apparaten som används på Eira är en högteknologisk bildapparat från det tyska företaget Heidelberg Engineering. Det möjliggör ljuslageravbildning av ögat, vilket möjliggör en ännu mer exakt bild av ögats struktur.

Typiska sjukdomar som kan identifieras och följas upp med SPECTRALIS® - OCT-apparaten är t.ex.

 • åldersdegeneration,
 • förändringar på näthinnan orsakade av diabetes samt
 • glaukom.

Vid en OCT-undersökning skickar apparaten en ljusstråle i ögonbotten och analyserar hur strålen återvänder genom näthinnans olika lager och ger en väldigt informativ tvärsnittsbild av näthinna. SPECTRALIS® OCT jämför skanningen med näthinnan hos personer i samma ålder som varit friska. Jämförelsen och upptäckterna analyseras både grafiskt och numeriskt.

Studien kräver vanligtvis inte användning av utvidgande ögondroppar.
SPECTRALIS® OCT har elektroniska visningsprogram och vid behov får man högkvalitativa och informativa pappersutskrifter. Vi kan även leverera utskrifterna upplästa, om du så önskar.

I OCT macula-undersökningen avbildas särskilt näthinnans område med skarp syn. Med OCT-anordningen kan man till exempel upptäcka förtjockningar under näthinnan, ett hål i den centrala näthinnan, vidhäftning av glaskroppen till näthinnan eller kärltillväxt under näthinnan.

OCT-papillundersökningen fokuserar främst på diagnostik och övervakning av glaukom, d.v.s. ögontrycksjukdom. Att bara mäta ögontrycket är inte tillräckligt eftersom glaukom kan aktiveras även med normalt ögontryck.

Premiumversionen av SPECTRALIS® OCT:s glaukommodul som används på Eira, kombinerar det patenterade Anatomic Positioning System (APS) med en uppsättning individuella skanningssekvenser för bedömning av synnervshuvudet, näthinnans nervfiberskikt och makulära ganglioncellskiktet. Avbildningsmodellerna riktar sig automatiskt till de individuella anatomiska punkterna i varje öga och till egenskaperna  i de detaljerade anatomiska strukturer som är viktiga för glaukomdiagnostik. Glaukommodulen jämför patientens ögon med referensdatabasen och upptäcker även de minsta förändringarna. AutoRescan-funktionen möjliggör tillförlitlig identifiering av strukturella förändringar mellan besöken.

I den frontala OCT-undersökningen avbildar och mäter vi hornhinnan och kammarvinkeln.


Fotografering av ögonbotten

På Eira sjukhus använder vi den innovativa SPECTRALIS® MultiColor-teknologin för ögonbottenavbildning.
SPECTRALIS® vidvinkelmodul möjliggör flerfärgsavbildning till och med upp till 55 grader av ögonbottenområdet

I MultiColor-avbildningens unika multispektrala ögonbottenavbildning används tre laserstrålar samtidigt på olika djup av ögonbotten.
Den tar tre svartvita bilder samt en kombinerad MultiColor-bild som kan avslöja topografiska förändringar som inte kan ses på vanliga ögonbottenbilder.

Den olika transmittansen för varje våglängd ger ytterligare information om strukturen under varje undersökning, vilket möjliggör upptäckter av defekter på ett effektivt sätt.

Synfältsundersökningar

HFA (Humphrey Field Analyzer) och Goldmans synfältsundersökningar hör till Eiras synundersökningstjänster.

Den mest populära av synfältsstudier är den sk tröskelvärdesmätning, som mäter ögats förmåga att reagera på olika styrkors ljusimpulser i synfältet.
I tröskelvärdestudien håller patienten ögonen på ett fokusljus under hela studien och trycker på en knapp då hen uppfattar ljus impuls någon annanstans i synfältet.

Brister i synfältet orsakas till exempel av sjukdomar i ögat och synnerven samt av störningar i hjärnans funktion.

Synfältsundersökning används till exempel för att uppföljning av glaukom, men även efter en stroke.

Synfältsundersökningar kräver inte användning av utvidgande ögondroppar.

Topografi av hornhinnan

Vid topografi av hornhinnan mäter man tjockleken, krökningen och ytformen på den yttre delen av ögat, det vill säga hornhinnan.
Topografimätningar används för olika hornhinnesjukdomar, som t.ex

 • svullnad av hornhinnan (keratokonus),
 • hornhinnedegeneration och
 • vid diagnostisering av torra ögon.

Topografimätningar ingår också i rutinundersökningar vid laseroperationer av hornhinnan samt ålderssynthets- och starroperationer.
Vid mätningen används inte utvidgande ögondroppar.


Ögonsjukdomar och skelning hos barn
Skelning kan vara uppenbar eller dold.
Vid uppenbar skelning kan man direkt se att det andra ögat vanligtvis vänder sig antingen inåt eller utåt.
Dold skelning uppträder vanligtvis bara då man är trött. Skelning medför ofta huvudvärk och man ser dubbelt.

Skelning behandlas med glasögon, med lapp framför ögat och vid behov genom operation.

Nedsatt syn behandlas med glasögon. Ett närsynt barn behöver minusglasögon för att se långt. Hen kan oftast se bra på nära håll även utan glasögon. Ett barn med långsynthet behöver plusglasögon för både när- och fjärrseende.

Orsaken till ett barns huvudvärk kan bero på ögonen, och de ovanstående orsakerna är de vanligaste. En huvudvärk som inte beror på synen behandlas av en barnneurolog.
Under ett barns synundersökning undersöker man bland annat djupseende, ögonens rörelser, pupillens reaktioner och med ett mikroskop undersöker man ögonbotten. Vid behov mäts även ögontrycket.

Utifrån omfattande undersökningar ställer ögonläkaren vid behov en diagnos och fastställer behovet av ingrepp och behandling.

Boka tid till ögonläkare

På Eira sjukhus finns flera erfarna ögonläkare. När du kommer till mottagningen tar du med dig ditt gamla glasögonrecept, dina glasögon och en lista på eventuella receptbelagda mediciner du äter. Kom också ihåg att nämna om det förekommer ögonsjukdomar i den närmaste släkten. Priset på undersökningarna som ögonläkaren behöver utföra på dig framgår på mottagningen.

 

 

Boka tid till ögonläkare
Eira sjukhus ögonläkare
Heickell_Aurora.jpg Heickell Aurora Specialist i ögonsjukdomar Boka tid
Korsbäck_Anna.jpg Korsbäck Anna Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Kukkonen_Kirsi-Tiina.jpg Kukkonen Kirsi-Tiina Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Mattila_Jaakko.jpg Mattila Jaakko Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Oksman_Petri.jpg Oksman Petri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Sarmela_Johanna.jpg Sarmela Johanna Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Suominen_Sakari.jpg Suominen Sakari Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Virtanen_Minna.jpg Virtanen Minna Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Lediga tider till ögonläkare
mån 29.7
09:30
30 min
Suominen_Sakari.jpg
Suominen Sakari
Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Eira läkarstation
mån 29.7
10:00
30 min
Suominen_Sakari.jpg
Suominen Sakari
Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Eira läkarstation
mån 29.7
10:30
30 min
Suominen_Sakari.jpg
Suominen Sakari
Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Ögonläkare  
Mottagningsbesök
från 140 € -180 €

Specialister
 

Heickell Aurora specialist i ögonsjukdomar
Korsbäck Anna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Kukkonen Kirsi-Tiina, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Mattila Jaakko, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Oksman Petri, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Sarmela Johanna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Suominen Sakari, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Virtanen Minna, specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg

 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande