Kirurgen gör alltid en individuell bedömning hur Orbera-bantningsmetoden lämpar sig för patienten.

Vad är Eiras Orbera-bantningsmetod?

Orbera-bantningsmetoden omfattar en silikonballong, som förs in i magsäcken och ett program för förändring av matvanorna.

För vem lämpar sig Orbera-bantningsmetoden?

Orbera lämpar sig för vård av medelsvår övervikt hos fullvuxna personer under 65 år, med ett BMI som överskrider 27. Utöver det krävs att man är motiverad och förbinder sig till metoden, samt att man är beredd på en livsstilsförändring.

Finns det något som förhindrar en insättning av ballongen?

Ifall du har ett större diafragmabråck kan en ballong inte placeras. Även en pågående kortisonmedicinering kan utgöra ett hinder och har du genomgått en operation i magsäcken kan insättningen av en ballong vara omöjlig. Andra faktorer som kan förhindra åtgärden är t.ex. en allvarlig lever- eller njursjukdom, en hetsätningsstörning eller något annat mentalt problem som kan göra det svårare att förbinda sig till behandlingen. Ballongen installeras inte under graviditet.

Kirurgen gör alltid en individuell bedömning hur Orbera-bantningsmetoden lämpar sig för patienten.

Hur vanlig är Orbera-metoden?

I världen finns redan över 300 000 Orbera-patienter. Flest ballonger har installerats i Italien och Brasilien. I Finland har Eira sjukhus erbjudit Orbera-metoden sedan november 2017.
 

Hur sker viktminskningen med Orbera-metoden?

Ballongen, som fyller upp ca. 2/3 av magsäcken, gör att matintaget minskar. Då ballongen fyller magsäcken skickas en impuls till hjärnan som berättar att magen är full och då minskar hungerkänslan. Näringsterapeuten hjälper dig till hälsosammare matvanor. Ballongen i sig har inte en viktnedsättande inverkan, det är med hjälp av livsstilsförändringen som man åstadkommer viktminskningen.

Vad är Orbera-ballongen gjord av och hur stor är den?

Orbera-ballongen är gjord av 7-lagrig silikon. Ballongen är utvecklad och testad i Förenta staterna och är godkänd av Förenta staternas hälsovårdsmyndigheter, FDA.

Orbera-ballongen fylls vanligtvis med 500 ml koksaltlösning, då den blir lika stor som en medelstor grape. Mängden vätska som ballongen fylls med kan varieras beroende på patientens vikt och storleken på magsäcken.

Orbera-ballongen, som till storleken är som en medelstor grape, hålls i magen 12 månader under vilken tid man anpassar sig till en förändring av matvanorna.

Hur placeras Orbera-ballongen och hur tas den bort?

Orbera-ballongen placeras i magen under lätt nedsövning med hjälp av ett endoskop. Före ballongen placeras görs en gastroskopi av magsäcken för att reda ut ifall det finns några hinder för placeringen (t.ex. stort diafragmabråck). Ballongen är pressad i ändan på en tunn slang. Den förs in i magsäcken, där den fylls. När det är gjort dras slangen ut och ballongen blir kvar på plats i magsäcken. Ingreppet tar ca. 15 minuter. Efter uppföljningen kan man åka hem tillsammans med en följeslagare, cirka en timme efter att ingreppet gjorts.

Orbera-ballongen tas ut likaså under lätt nedsövning. Först punkteras den och saltlösningen sugs ut. Den tomma ballongen tas ut med hjälp av ett endoskop. En timme efter borttagningen kan patienten åka hem med en följeslagare. Illamående eller dylika symptom är inte att vänta.

Hur startar processen?

Det behövs ingen läkarremiss för att påbörja en Orbera-behandling. Du kan kontakta Eira Viktkliniks sjukskötare, tel. 09 1620 610 eller viktklinik@eirasjukhus.fi. Du kan även boka tid hos sköterskan via Eiras nätbokningstjänst, eller per telefon 09 1620 570. Sjukskötaren ger dig tilläggsinformation om Orbera-metoden och bokar de tider du behöver till Eiras specialister, kirurgen och näringsterapeuten.
 

Finns det några risker i anknytning till Orbera-ballongen?

Under det första dygnet efter placeringen av ballongen känner de flesta patienter av illamående, har magkramper och kan t.o.m. kasta upp. Magsäcken ser ballongen i början som ett främmande föremål som den vill stöta bort. Du får recept på flera mediciner som hjälper mot första dagens illamående. Illamåendet varar sällan mer än två dagar. Sura uppstötningar eller magkramper kan man känna av även i ett senare skede, då i samband med t.ex. olämplig kost.

De flesta patienter har inga symptom orsakade av ballongen efter de första dagarna. Att ballongen spricker eller läcker är mycket sällsynt.

För Orbera behövs inte en läkarremiss. Du kan vara i direkt kontakt med viktklinikens sjukskötare.

Vad kostar Orbera-behandlingen?

Orbera-bantningsmetodens pris hittar du här

Orbera-ballongen hålls i magen 12 månader. Kontrollerna och programmet för livsstilsförändringen pågår ännu i ett halvt år efter att ballongen tagits bort.

I priset ingår mottagningsbesök hos näringsterapeut, kirurg och sjukskötare, endoskopierna i lätt nedsövning (placering och borttagning av ballongen), Orbera-ballongen samt livsstilsförändringens näringsrådgivning och uppföljning. I priset ingår inte eventuella laboratorieprov, skilt ordinerade mediciner eller extra mottagningsbesök hos specialist.

På Eira sjukhus har du möjlighet att finansiera Orbera-metoden med Eira Hälsokonto. Du kan diskutera de olika finansieringsalternativen med sjukskötaren.

Hur långa är köerna?

Det finns inga direkta köer för en placering av en Orbera ballong. Redan vid första besöket kommer vi överens om en tidpunkt för åtgärden som oftast sker något tag under de närmast påföljande veckorna.
 

Hur länge är man på sjukhus?

Efter placeringen av Orbera-ballongen är du under uppsikt i cirka en timme så vi kan se att du återhämtar dig bra från nedsövningen. Efter det får du åka hem tillsammans med en följeslagare.


Hur länge är man på sjukledighet?

Oftast behöver man inte sjukledighet. Ifall du mår så pass illa nästa dag att du inte kan åka på jobb, skall du ringa till Eira Viktkliniks sjukskötare..

Med Orbera-bantningsmetoden har man på Eira i genomsnitt gått ner i vikt 14 – 15 kg, t.o.m. 20 kg på ett halvt år.

Hur ska jag äta med bantningsballongen?

Under den första veckan skall du äta flytande föda, varefter du så småningom övergår till normal mat. Med ballongen i magen skall du äta mångsidigt och hälsosamt i små portioner. Näringsterapeuten hjälper dig att hitta den rätta kosten.

Vilka resultat har man uppnått med Orbera-vården?

Med ett halvt års Orbera-vård har viktminskningen i medeltal varit 14 – 15 kg. Resultatet beror helt på hur du följer de direktiv du får. I bästa fall har viktminskningen uppnått 20 kg. Några patienter har inte lyckats med viktminskningen men de har själva konstaterat att de inte följt kostdirektiven.  

Alla våra patienter får inloggningskoder till HNS Hälsovikthus träningsprogram (finns endast på finska). Det är ett nätbaserat program som hjälper dig till bestående resultat i livsstilsförändringen.

Be om det omfattande infopaketet om Orbera-bantningsmetoden
via e-post viktklinik@eirasjukhus.fi eller ring 09 1620 610.
 

Häkkinen_Pauliina2.jpg 

Pauliina Häkkinen

Viktklinikens sjukskötare, fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetod


Boka nu kostnadsfri konsultation till Viktklinikens sjukskötare!

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationsbesök
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer