Fettöverföring till brösten

Bröstens form förändras med åldern och till följd av amning. Brösten kan vara olika stora eller medfött små. Borttagning av hela bröstet kan ha utförts som en följd av någon sjukdom.

Med överföring av fett från egen kropp kan man korrigera formen på brösten naturligt och permanent. Fettet överförs runt, över, under samt in i bröstmuskeln. Slutresultatet är jämnt och genomgående mjukt.

Fettöverföring till brösten är ett vanligt ingrepp inom plastikkirurgi. Bröstförstoringsoperation, eller mastopexia, kan också utföras i samband med ingreppet.

 

Bröstförstoring och bröstlyft med fettransplantation eller bröstimplantat?

Bröstförstoring genom fettöverföring från egen kropp skiljer sig från bröstförstoring med silikonimplantat i fråga om både ingrepp, resultat och antal operationer. Bröstförstoringsoperation med bröstimplantat är ett engångsingrepp. Före ingreppet fastställer man vilken storleks kupa man önskar och storleken på silikonimplantatet väljs därefter.

Bröstförstoring med fett från egen kropp kräver vanligtvis flera ingrepp för att uppnå bästa resultat. Vid fettöverföring försvinner en del av fettet efter ingreppet, och under ett ingrepp får man vanligtvis en bröstförstoring på ½ - 1 kupa.

När man formar brösten med kroppens eget fett appliceras fettet jämnt i fettlagret under huden och i bröstmuskeln. Slutresultatet blir då jämnt och genomgående mjukt.
Vid bröstförstoring med implantat kan implantaten placeras på eller under bröstmuskeln.

Överföringen av fett till brösten kräver att man har tillräckligt med fett i kroppen att tillgå. Hos en slank person finns det nödvändigtvis inte tillräckligt med fett att ta ifrån. I sådana fall kan bröstförstoring vid behov utföras med implantat, och därtill överföra en liten mängd fett för att mjuka upp slutresultatet.

 

Fettsugning med WAL-teknik (vattenassisterad fettsugning)

På Eira sjukhus använder vi vattenstråleassisterad fettsugning, eller WAL-teknik, i samband med fettöverföring. WAL-tekniken är en ny metod för vattenstråleassisterad fettsugning. En trycksatt vattenstråle bedövar först vävnaderna jämnt varefter vattenstrålen effektivt och skonsamt lösgör fettceller utan att skada nerver, blodkärl och lymfvävnad.

Tekniken möjliggör en överföring av cirka 600 ml fett, vilket är den vanliga genomsnittliga mängden transplantat uppdelat på två bröst.

Tidigare utfördes majoriteten av WAL-ingreppen under lokalbedövning. Det slutgiltiga resultatet av en bröstförstoring gjord med lokalbedövning är en förstoring på ungefär en halv kupstorlek.

Idag sker fettöverföringen huvudsakligen under narkos. Fördelen med narkos är att mängden vätska i fettransplantatet är mindre då man inte använder bedövningsmedel, vilket resulterar i en högre mängd fett som överförs. Slutresultatet av en operation under narkos är en bröstförstoring på cirka en kupa.

 

Varifrån tas fettet?

Områden, varifrån fett kan tas är:

  • mage
  • rygg
  • höfter
  • lår
  • inre sidan av knäna

I fettöverföring till brösten är det viktigare att det finns tillräckligt med kroppens eget fett än varifrån fettet tas. Det är ofta svårt att från en väldigt slank person samla ihop tillräckligt med fettceller för en fettöverföring till brösten. Men man kan göra fettöverföring vid några olika tidpunkter från olika ställen, då man får ett rikligare slutresultat.

För vem passar en bröstförstoring med kroppens eget fett?

Små bröst eller outvecklade bröst

Outvecklade bröst är ett tillstånd som klassificeras som sjukdom, och kan orsaka en mängd psykiska problem. Om man besväras av sina små bröst eller outvecklade bröst skall man inte underskatta problemet utan diskutera det med en plastikkirurg. Brösten kan förstoras med hjälp av implantat eller med fettöverföring. Med fettöverföring ökar man bröstens storlek med en kupa per överföringsgång.

Om kroppens eget fett inte räcker till för överföring, kan man göra en kombination av implantat och fettöverföring. Med kombinationen får man ovanpå implantatet ett tjockare och mjukare lager av fett, då man kan välja en mindre storlek på implantatet om man vill.
Korrigering av outvecklade bröst är en momsfri operation.

Ihopsjunkna bröst efter amning, hängande bröst

Amning töjer ofta brösten och det är vanligt att brösten förblir hängande efter amningen. Därtill kan man få graviditetsärr på brösten.
För slappa, hängande bröst rekommenderar man ett bröstlyft i samband med fettöverföring, i och med att fettmassan töjer brösten och bröstvårtan sjunker längre ner.

Asymmetriska bröst

Cirka 88% av brösten är asymmetriska. Man korrigerar asymmetrin antingen genom att tillföra volym till det mindre bröstet eller genom att minska det större bröstet, eller båda. Samtidigt korrigerar man bröstvårtorna till samma nivå och storlek. Ett bröst som är korrigerat genom fettöverföring åldras naturligt, och symmetrin är mera bestående. En korrigering av besvärlig asymmetri är momsfri kirurgi.

Bröstavvikselser

Typiska egenskaper för rörformade bröst, eller så kallade tubulära bröst, är breda, fylliga bröstvårtor, outvecklade nedre delar av brösten samt asymmetri. Graden av deformitet varierar från lätt fylliga bröstvårtor och en konkavitet i nedre delen av bröstet till ett tillstånd där det lilla bröstet buktar ut ur den enorma bröstvårtan och det finns knappt alls något bröst utanför bröstvårtan. Behandlingen av tydlig tubulär missbildning är behandling av sjukdom, inte kosmetisk kirurgi.

Tidigare behandlades tubulära missbildningar med öppen kirurgi. I lindrigare fall gjordes korrigeringar med implantat. Nuförtiden används alltid fettöverföring då det är möjligt, för att korrigera tubulära bröst. Överföring av egen vävnad är ett bestående och mjukt alternativ. Fettöverföringarna skräddarsys utgående från patientens önskemål och bröst, och en erfaren kirurg kan uppskatta antalet ingrepp. Proceduren måste ofta upprepas för att uppnå önskat resultat. Även korrigeringen av bröstvårtorna förbereds i planeringsskedet och görs i samband med fettöverföringen.

Fettöverföring efter bröstcancer

Konsekvenserna efter ett kirurgiskt ingrepp, som t.ex. en bröstcanceroperation, kan man korrigera på ett naturligt sätt genom fettöverföring. Ett bortopererat bröst kan man rekonstruera genom flera på varandra följande fettöverföringar. Hur ingreppet lyckas beror på hudens stramhet om den strålbehandlats.

Fettöverföring till ett sparsamt skuret bröst är möjlig, men på grund av risken för återfall av cancer bör proceduren noga övervägas. Bröstrekonstruktion är momsfri kirurgi.

Ärrade bröst och hudskador

I svårt ärrade och t ex strålbehandlade bröst är blodcirkulationen försvagad och ärren hindrar vävnaden att töja. Den första fettöverföringen återupplivar vävnadens blodcirkulation och mjukar upp ärrvävnaden, men bröstets storlek kan just inte ökas.
Man kan öka bröststorleken först när blodcirkulationen har förbättrats och vävnaden har mjuknat, varför det behövs fler transplantationer än i en frisk vävnad.
Behandlingen av ärrbildning är momsfri.

En fettöverföring förbättrar hudens kvalitet, möjligen på grund av fettets stamceller som förbättrar blodcirkulationen och kollagensyntesen. Hud som är ärrad, tunn och skrynklig eller skadad av solen ser tjockare och slätare ut efter överföringen.

Fettöverföring i brösten efter borttaget implantat

Man rekommenderar att önskad mängd fettöverföring till brösten görs i samband med borttagning av implantat, eftersom fettet då kan överföras kontrollerat till olika lager.
Ingreppet

Bra att notera innan ingreppet

Rökning bör helst avbrytas flera månader före ingreppet.
Användning av Omega-fettsyrapreparat och fiskoljekapslar samt en stor konsumtion av vitlök kan orsaka blödningar och bör avbrytas minst fyra veckor före ingreppet. Användningen av antiinflammatoriska läkemedel bör avbrytas 2 veckor före ingreppet

 

Ingreppets gång

I Finland följer man en europeisk rekommendation, enligt vilken fettöverföring görs runt, över och under bröstkörteln samt i bröstmuskeln, men inte in i bröstkörtelvävnaden.
De olika lagren rymmer cirka 250 till 400 ml fett, beroende på bröstets storlek och hudens elasticitet. I ett ungt bröst ryms mindre än i ett äldre, p.g.a. amning uttänjt bröst.

Ifall man överför för mycket fett till bröstet försvagas blodcirkulationen och mer fett än vanligt försvinner. Plastikkirurgens erfarenhet framhävs då den optimala mängden fettöverföring skall bedömas.
En mycket liten fettöverföring kan göras under lokalbedövning, men vanligtvis görs ingreppet under narkos för att erhålla det bästa slutresultatet.

Där fettet sugs ut görs små 4 – 6 mm långa snitt i huden, vanligtvis 1 - 2 per ställe. I bröstet görs 1 – 3 små, 2 - 3 mm stora hål på så osynliga områden som möjligt. Transplantatet injiceras tätt som tunna strålar i fettet under huden, under bröstkörteln samt i bröstmuskeln.

Efter ingreppet

Operationen är dagkirurgisk och du får åka hem på ingreppsdagen med en ledsagare, beroende på ditt tillstånd. Om du önskar kan du även övernatta på vår bäddavdelning.

Efter ingreppet skall man använda någon stödaccessoar där fettet sugits ut, dygnet runt i 1–2 veckor. Man skall undvika tryck i bröstområdet och därför är det skäl att inte använda bh i fyra veckors tid.

Efteråt förekommer smärta och små blåmärken i brösten i området där fettet sugits ut och på överföringsställena. Efter ingreppet förekommer svullnad i brösten, som orsakas av vätska och försvinner efter ca 3–4 veckor. Cirka 20 % av det överförda fettet absorberas och elimineras från kroppen inom några månader. Det slutliga resultatet kan uppskattas efter 4 månader.

Du får röra på dig direkt efter ingreppet, de första 5 dagarna mycket lugnt men hård fysisk ansträngning och svettning bör man undvika i 2 veckors tid. Behovet av sjukskrivning beror på vilken åtgärd som vidtagits och dess varaktighet varierar från 1 till 7 dagar. Om ingreppet är kosmetiskt, är sjukledigheten på egen bekostnad.

Cirka 6 månader efter ingreppet kan små godartade oljecystor och/eller mikrokalk bildas utanför bröstkörteln. I samband med mammografi, ultraljud och magnetröntgen av brösten är det bra att nämna att man genomgått en fettöverföring.

Antalet fettöverföringar

Fettöverföring till brösten kan upprepas tidigast efter 3 månader, men man rekommenderar att kroppen först skall anpassa sig till föregående överföring.
Fett kan överföras lika många gånger som det finns fett att tillgå i kroppen. Att ta fett från samma ställe flera gånger är svårt, varför fettet vanligtvis sugs varje gång från olika ställen.

Mer omfattande fettsugning för överföring till flera olika ställen

I samband med ingreppet, efter en fettöverföring kan man göra en mer omfattande fettsugning, om patienten så önskar. Till exempel kan magen vara mycket fettrik, varav endast en liten del överförs till brösten under ingreppet. När man överväger behovet av en mer omfattande fettsugning, beaktar man behovet av eventuell framtida fettöverföring till brösten.
Vid behov, kan fettet överföras under ett ingrepp till andra delar av kroppen än brösten. Det är vanligt att man överför fett till ansiktet och händernas övre sidor i samband med en fettöverföring till brösten.

Inverkan av viktökning/viktminskning

En slank person med lokala fettavlagringar, har i mängden överfört fett (3 dl) en kvantitativt stor mängd små fettceller, medan en överviktig person har i samma mängd överfört fett färre, men större fettceller.

Om målet är att gå ner i vikt, är det värt att göra det innan fettöverföringen, så att en större mängd fettceller överförs. Fettöverföring kräver dock att det finns fettvävnad i kroppen, så att man kan samla transplantat med en skonsam teknik.

Om vikten ökar efter en fettöverföring kommer cellerna och transplantatet att svälla. När du går ner i vikt och fettprocenten sjunker, minskar oljan som lagrats i cellerna och fettcellerna som överförts till dina bröst minskar i storlek.

Boka nu tid till plastikkirurgens mottagning!

Plastikkirurgi med flera års erfarenhet

På Eira sjukhus görs fettransplantationer av erfarna plastikkirurger. Under konsultationsbesöket hos plastikkirurgen får du omfattande information om möjlighet till fettransplantation och om ingreppet.
Tillsammans med henne diskuterar ni dina önskemål och på basen av er diskussion bedömer hon hur bröstförstoringen genom fettöverföring kan förverkligas.
Notera! Till vår plastikkirurg som gör fettöverföringar kan man för tillfället inte boka en tid via nätbokningen.
Du kan fråga om eventuella lediga tider av vår plastikkirurgiska sjukskötare på numret 09 1620 630.

 

 
Plastikkirurger på Eira sjukhus som gör fettöverföringar
Merkkola-von_Schantz_Päivi.jpg Merkkola-von Schantz Päivi Specialist i plastikkirurgi Boka tid
Suorsa_Eija.jpg Suorsa Eija Specialist i plastikkirurgi Boka tid
Tuominen_Reetta.jpg Tuominen Reetta Specialist i plastikkirurgi Boka tid
Prislista
Bröstförstoring och bröstlyft Pris    
Mottagningsbesök hos plastikkirurg från 169 €    

Specialister
 
     
Merkkola-von Shantz Päivi, specialist i plastikkirurgi
Suorsa Eija, specialist i plastikkirurgi
Tarkka Tatu, specialist i plastikkirurgi
Tuominen Reetta, specialist i plastikkirurgi
     
 

Pris

moms 0 %

 Pris

moms 24%**

Eiras Hälsokonto*

moms 0%

Bröstförstoring med implantat

Motiva Ergonomics bröstimplantat

 

 

från 6150 €

 


 7363,20 €

 

 

519,50 €/mån

 
Bröstförstoring med kroppens eget fett från 7190 € 8915,60 € 606,17 €/mån
Bröstlyft från 6385 € 7917,40 € 539,08 €/mån

Ingreppen inkluderar:

  • operation i generell anestesi
  • efterkontroll hos specialist
  • stödkorsett
     

Ovan nämnda priser är exempelpris, det slutgiltiga priset bestäms på basen av kirurgens bedömning.
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
** Priserna med moms 0%. Till priserna på operationer gjorda på enbart kosmetisk grund tillkommer moms 24%.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).

Fråga mer om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande