Vad är bältros?

Bältros (herpes zoster) är en lokal hudinfektion som orsakas av vattkoppsviruset varicella zoster. Efter att man har haft vattkoppor blir viruset permanent kvar i ryggmärgens nervrötter. Man förblir bärare av viruset och kan senare utveckla bältros.

Den största riskfaktorn för bältros är åldern. Då kroppens immunförsvar försvagas med åren, kan det leda till att viruset aktiveras. Risken att insjukna i bältros ökar avsevärt efter 50-års ålder. Även medicinering och sjukdom som försvagar immuniteten kan aktivera viruset. Man kan insjukna i bältros mer än en gång.

 

Hur bältros smittar och symtom

Bältros sprids inte från en person till annan som bältros. Bältros kan uppstå i nästan vilken del av kroppen som helst. Den orsakar nervvärk som kan vara mycket kraftig. Värken kan kännas på många olika sätt; brännande, kraftig klåda eller ömhet i huden. Mer än 50 % av patienter med bältros upplever svår värk.

Bältros börjar med värk 1 - 8 dagar före hudsymptomen. Under utslagsfasen utvecklas blåsor i området, som vanligtvis läker inom 4 - 6 veckor, men kan ibland vara mycket längre. Andra symtom kan vara feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla.

Bältros kan resultera i långvarig nervvärk, d.v.s postherpetisk neuralgi, som kan vara i månader eller till och med år.

Förebyggande av bältros

Man kan förhindra insjuknandet i bältros genom vaccinering. Bältrosvaccinering rekommenderas för alla vuxna över 50 år och för vuxna 18 år och äldre, som löper ökad risk för bältros. På Eira använder vi bältrosvaccinet Shingrix. Vaccinet påminner om viruset som orsakar bältros, vilket gör att kroppens immunförsvar stimuleras. Kroppen bildar antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.

Shingrix kan ges samtidigt med andra vacciner. För ett vaccinationsskydd krävs 2 vaccinationsdoser som ges med 2 månaders mellanrum. Vid behov kan doseringsintervallet förlängas upp till maximalt 6 månader. Enligt nuvarande kunskap krävs ingen booster vaccination för att upprätthålla vaccinationsskyddet.

Vaccinet ges till en vuxen i överarmen. Vaccination skall inte ges vid feberinfektion. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Hinder för att ta vaccinationen är överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av hjälpämnena.


Fråga mera om vacciner och vaccination!

Du kan fråga mera på vår avgiftsfria vaccinationsinfo onsdagar kl. 14.00 – 15.00, tel. 09 1620 218.

Boka nu tid till bältrosvaccinering

Det är enkelt att ta vaccinet och du får det genast.

Våra sjukskötare sköter vaccineringen och du behöver ingen remiss eller ett recept.
Boka tid för vaccinering nedan eller ring 09 1620 570.


Följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
Influensavaccinering
Högdosvaccinet mot influensa finns inte mera tillhands.
49,00 €
A-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

101,00 € 
B-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

93,50 € 
A- och B-hepatitvaccinering (vuxna)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

102,00 € 
A- och B-hepatitvaccinering (barn)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

80,00 €
Boostrixvaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
66,50 €
Bältrosvaccinering NYTT!
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

243,00 € 
Gula febern vaccinering 89,00 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

63,50 € 
Pneumokockvaccinering 123,00 € 
Poliovaccinering
57,50 €
Fästingvaccinering, TBE ERBJUDANDE
Erbjudande t.o.m. 30.6.
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar. Priset gäller en vaccinering.
49 €
68,50 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 46,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 10,00 € 
*Kanta-avgift på 2,70 €/besök tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande