Tbe-vaccinet ger skydd

TBE (tick-borne encephalitis) är en hjärninflammation som sprids av fästingar. Fästingburen hjärninflammation är en allvarlig sjukdom som smittas till människor av fästingar.  Det finns ingen medicin som botar hjärninflammation, men TBE-vaccinet skyddar mot den. TBE-vaccinet kallas även för fästingvaccin. Man bör observera att TBE-vaccinet skyddar endast mot hjärninflammation, inte mot borrelios.

 

När lönar det sig att ta TBE-vaccinet?

Fästingar förekommer allmänt i Finland från april-maj till oktober-november
Det rekommenderas att man tar det första vaccinet på vintern så att man har tillräckligt skydd genast då fästingtiden börjar på våren.

För att uppehålla vaccineringsskyddet skall du komma ihåg att ta en boosterdos med 3 - 5 års mellanrum.


För vem rekommenderas vaccinet?

I Finland förekommer fästingöverförd hjärninflammation speciellt på Åland och i Åbo skärgård. Smitta har konstaterats även i Karleby och Villmanstrand, på Mjölö utanför Helsingfors, i Kotka skärgård och runt Kuopio.

TBE-vaccinering rekommenderas speciellt för personer som vistas i områden där fästingöverförd hjärninflammation förekommer, samt för personer som rör sig mycket i skog och mark.

Man rekommenderar vaccinering även för resenärer som har för avsikt att vistas på Åland, i baltiska länderna och inom riskområden i centrala Europa .

Vaccinet lämpar sig inte för personer som konstaterats vara överkänsliga mot ägg, äggprotein eller har ägg-allergi, vaccinet kan nämligen innehålla spår av ägg. Ifall TBE-vaccinet tidigare gett en allvarlig reaktion kan det utgöra en kontraindikation för vaccinering. Vaccinering rekommenderas inte för gravida eller ifall man ammar. Om det ändå är nödvändigt för dig att ta vaccinet, diskutera först med en läkare.
Likaså ifall du har en autoimmun sjukdom, diskutera alltid först med en läkare om vaccineringen är möjlig för dig.
Vi vaccinerar både fullvuxna och barn.

 

fråga mera om vaccin och vaccinationer!

Fråga mera med att ringa vår kostnadsfria vaccinationsinfo onsdagar kl. 14.00 - 15.00, tfn 09 1620 218

Kom även ihåg vaccineringarna inför utlandsresan!
Hos oss får du A- och B-hepatitvaccinet samt vaccin mot gula febern utan remiss.

Vaccineringsprogrammet

I vaccineringsprogrammet ingår tre vaccindoser.
De två första doserna tas i allmänhet med 1-3 månaders mellanrum. Det rekommenderas att den tredje dosen tas 9-12 månader efter den andra dosen.

Det är möjligt att vaccinera sig med en snabbare tidtabell, ifall du t.ex. är på väg till ett riskområde och inte hinner få ett tillräckligt skydd med den normala tidtabellen.
Då tas

  • den första vaccindosen dag 0 och
  • den andra vaccindosen dag 14
  • den tredje vaccindosen enligt den normala tidtabellen.


För att behålla skyddet  mot TBE bör en boosterdos tas med 3-5 års mellanrum.

Borrelios

Borrelios eller Lyme’s sjukdom är en annan sjukdom som överförs av fästingar.
Det går inte att vaccinera sig mot borrelia, men sjukdomen behandlas med antibiotika. Avlägsna fästingen från huden så snabbt som möjligt, ju tidigare den tagits bort desto mindre är risken att bli infekterad. 

Vanliga frågor

Finns det medicin som botar fästingburen hjärninflammation

Det finns ingen medicin som botar hjärninflammation, men fästingvaccinet (TBE-vaccinet) skyddar mot den.
Därför är det viktigt att låta vaccinera sig. 


När lönar det sig att börja?

Man rekommenderar att det första vaccinet tas på vintern så att man har tillräckligt skydd genast då fästingtiden börjar på våren. Därför lönar det sig för dig att låta vaccinera dig så fort som möjligt.


Hur var nu vaccineringsprogrammet?

I vaccineringsprogrammet ingår 3 vaccineringar. Ifall du nu reserverar en tid för vaccinering, rekommenderas att du tar den andra vaccineringen 1-3 månader efter den första. Den tredje vaccineringen borde helst tas 5-12 månader efter den andra.
Om du skall resa till ett riskområde kan du boka tid för den första vaccinering nu och ta den andra vaccineringen två veckor efter den första. Den tredje vaccineringen kan du sedan ta 5-12 månader efter den andra.


Behöver jag läkarremiss eller ett recept?

Nej. Du kan lätt boka tid till sjukskötare för vaccinering via vår nätbokning.

Finns det fästingar annanstans än på Åland och i Åbo skärgård?

Jo, smitta har konstaterats även i Karleby och Villmanstrand, på öar utanför Helsingfors, i Kotka skärgård och runt Kuopio. Kom också ihåg att det finns fästingar som kan överföra fästingburen hjärninflammation i de baltiska länderna och i centrala Europa. Rör du dig mycket i skog och mark rekommenderar vi att du låter vaccinera dig.

Jag har fått vaccinet för några år sedan. När skall jag låta vaccinera mig på nytt?

Beroende på personens ålder ges en boosterdos 3-5 (10) år efter de tre första basvaccineringarna. Den första boosterdosen rekommenderas efter 3 år. Efter detta, om exponeringen fortsätter, ges boosterdos enligt följande: för personer under 50 år med 10 års mellanrum, för 50-60 åringar med 5 års mellanrum och för personer över 60 år med 3 års mellanrum. Det gör ingen skada om man vaccinerar sig oftare, men det är onödigt. Det förekommer ingen risk för överdosering.

Fästingvaccinet ger inget skydd mot borrelios.
Mot borrelia finns inget vaccin, sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

 

Boka nu tid för vaccinering

Det är enkelt att låta vaccinera sig och du får vaccineringen genast.


Ingen remiss av läkare behövs. Vår sjukskötare vaccinerar.
Boka tid till vaccinering här under eller ring 09 1620 570.

Följande lediga tider
mån 3.6
09:30
15 min
Krogell_Malin.jpg
Krogell Malin
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
mån 3.6
09:45
15 min
Krogell_Malin.jpg
Krogell Malin
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
mån 3.6
10:00
15 min
Klärich_Nina3.jpg
Klärich Nina
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
 
Visa följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
Influensavaccinering
Högdosvaccinet mot influensa finns inte mera tillhands.
49,00 €
A-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

101,00 € 
B-hepatitvaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

93,50 € 
A- och B-hepatitvaccinering (vuxna)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

102,00 € 
A- och B-hepatitvaccinering (barn)
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

80,00 €
Boostrixvaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
66,50 €
Bältrosvaccinering NYTT!
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

243,00 € 
Gula febern vaccinering 89,00 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 2 vaccineringar
Priset gäller en vaccinering

63,50 € 
Pneumokockvaccinering 123,00 € 
Poliovaccinering
57,50 €
Fästingvaccinering, TBE ERBJUDANDE
Erbjudande t.o.m. 30.6.
För att erhålla vaccinationsskyddet krävs 3 vaccineringar. Priset gäller en vaccinering.
49 €
68,50 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 46,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 10,00 € 
*Kanta-avgift på 2,70 €/besök tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande