INFLUENSa är olik den vanliga flunsan

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna, vanliga symptom är snuva, täpphet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i lederna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekommar. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i allmänhet 3-8 dygn och det kan ta veckor innan man återhämtat sig.

 

Influensavaccinet är ett effektivt skydd mot smitta och epidemi

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra genom att hosta eller via beröring. I små utrymmen såsom skolor och trafikmedel sker smitta lätt.

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa.

I bästa fall förebygger det

  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.


Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober - november. Det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.

 

Skydda dig mot influensa genom att låta vaccinera dig

Sammansättningen på vaccinet beror på vilka virus som med största sannolikhet kommer att orsaka influensan. För perioden 2017-2018 har vi på Eira influensavaccinet VaxigripTetra. VaxigripTetra är avsett för aktiv immunisering av vuxna och barn från 3 år och uppåt.

Vaccinet ges i överarmen. Influensavaccinet bör inte ges, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte vaccinera vid infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.

Boka tid för vaccinering eller kom in och fråga efter lediga tider

Boka tid till sjukskötarens mottagning för vaccinering eller kom in till läkarstationen och fråga efter lediga tider.

Våra yrkeskunniga sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur du håller dig frisk.

Influensavaccinet för säsongen 2017-2018 har anlänt!

Följande lediga tider
mån 26.2
16:00
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
mån 26.2
16:15
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
mån 26.2
16:30
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris
vaccinet + vaccineringen
Influensavaccin Vaxigrip Tertra 35 €