INFLUENSa är olik den vanliga flunsan

Influensavaccin för säsongen 2016-17 fås inte längre.

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna, vanliga symptom är snuva, täpphet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i lederna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekommar. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i allmänhet 3-8 dygn och det kan ta veckor innan man återhämtat sig.

 

Influensavaccinet är ett effektivt skydd mot smitta och epidemi

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra genom att hosta eller via beröring. I små utrymmen såsom skolor och trafikmedel sker smitta lätt.

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa.

I bästa fall förebygger det

  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.


Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober - november. Det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.

 

Skydda dig mot influensa genom att låta vaccinera dig

Sammansättningen på vaccinet beror på vilka virus som med största sannolikhet kommer att orsaka influensan.

Vaccinet ges i överarmen. Influensavaccinet bör inte ges, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte vaccinera vid infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.

Influensavaccin för säsongen 2016-17 fås inte längre

För andra vaccineringar reservera tid till sjukskötarens mottagning eller kom in till läkarstationen och fråga efter lediga tider. För vaccinering i Eira Grani, ring   09 1620 670.

Våra yrkeskunniga sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur du håller dig frist.

Influensavaccin för säsongen 2016-17 fås inte längre.

Följande lediga tider
mån 27.3
13:00
15min
mån 27.3
13:15
15min
mån 27.3
13:30
15min
Sök efter fler lediga tider