VAD SKYDDAR VACCINET MOT?

Vaccinet ger dig ett skydd mot influensaviruset och dess följdsjukdomar. Efter säsongen 2009 - 2010 förändrades svininfluensan till ett virus som orsakar vanlig säsonginfluensa. Nuförtiden ger vaccinet ett skydd även mot svininfluensan. 

VILKA ÄR SYMPTOMEN PÅ INFLUENSA?

Hög feber som stiger snabbt brukar vara det första tecknet på influensa och efter det får man hosta och andra symptom i luftvägarna. En normal förkylning börjar ofta med snuva och/eller med hosta.

Alla influensapatienter har inte de typiska symptomen för influensa. Somliga insjuknar lindrigare än andra och en del är helt symptomfria. Som symptomfri kan du sprida viruset utan att du vet om det och därför är det bra att ta vaccinet. 1 – 2 dagar innan symtomen bryter ut kan du sprida smitta utan att veta om det.

 

Hur fungerar influensavaccineringen?

Influensavaccinet innehåller små partiklar av försvagade influensavirus. När vaccinet ges känner immunsystemet igen virusen och börjar producera antikroppar mot dem. Detta gör att kroppen kan försvara sig mer effektivt om den senare utsätts för det verkliga influensaviruset.

 

KAN JAG INSJUKNA I INFLUENSA ELLER FÖRKYLNING FAST JAG TAR VACCINET?

Säsonginfluensa vaccinet innehåller fyra olika virusstammar och ger därför ett brett skydd mot influensa. Trots att du tar influensavaccinet kan du insjukna i influensa, men symptomen är då betydligt lindrigare och du undgår följdsjukdomar. Influensavaccinet skyddar dig inte mot vanlig förkylning.

VARFÖR BORDE JAG VACCINERA MIG? JAG ÄR EN FRISK, VUXEN PERSON.

Influensavaccinerna har utvecklats på grund av att säsonginfluensan är en allvarligare sjukdom än den vanliga förkylningen och influensavirus sprids varje år epidemiartat. Influensan kan leda till allvarliga följdsjukdomar, så som lunginflammation. Du kan ovetande smitta ner riskgrupper, d.v.s. barn och åldringar i din omgivning, i och med att sjukdomen smittar redan innan symptomen bryter ut. Då du tar vaccinet skyddar du förutom dig själv även dina närstående.

 

Vad är skillnaden mellan standardvaccin och högdosvaccin för influensa?

Högdosvaccin mot influensa innehåller fyra gånger så mycket aktiv ingrediens jämfört med standardinfluensavaccinet. Högdosvaccin är ämnat för personer över 60 år som kan behöva extra skydd mot influensa.

 

ÄR DET TRYGGT ATT TA INFLUENSAVACCINET?

Det är tryggt att ta influensavaccinet. Allvarliga bieffekter är sällsynta. Ända sedan 70-talet har man använt vacciner i form av injektioner. Vaccin i form av nässpray har använts för barn i över tio års tid

NÄR SKALL MAN TA VACCINET?

Vaccinet är bra att ta i god tid före influensasäsongen börjar, helst i oktober – december, så att vaccinationsskyddet hinner bildas i tid. Det här tar cirka 2 veckor och effekten verkar i cirka ett år. Även om du inte hunnit ta vaccinet före epidemin brutit ut är det bra att låta vaccinera dig. Vaccinen hindrar inte influensan att bryta ut om du redan fått smittan, men den kan skydda dig mot andra influensavirus senare under säsongen.

KAN JAG VACCINERA MIG OM JAG ÄR FÖRKYLD?

Förkylning utan feber är inte ett hinder för vaccinering, men om du har feber kan du inte vaccineras. Först efter att febern har sjunkit kan du komma och vaccinera dig normalt.

JAG TOG VACCINET FÖRRA ÅRET. VARFÖR MÅSTE MAN TA INFLUENSAVACCINET VARJE ÅR?

Influensaviruset förändras varje år och därför definierar WHO på nytt vaccinets sammansättning årligen så att den på bästa tänkbara sätt verkar mot säsongens virusstam. Vaccineringen ger ett skydd som verkar i ca. ett år, hos åldringar försvagas skyddet tidigare.

Vaccinet är bra att ta i god tid före influensasäsongen, helst i oktober – december.

FRÅN VILKEN ÅLDER KAN MAN TA VACCINET?

Vaccin i form av injektion kan man ge fr.o.m. 6 månaders ålder. Vaccin i form av nässpray kan man ge till barn över 24 månader. 


ÄR ÄGGALLERGI ETT HINDER FÖR VACCINERING?

Vaccinet är framtaget i befruktade hönsägg och för det mesta går det bra att vaccinera även äggallergiker. De flesta får inga reaktioner av det. Kom ihåg att nämna om din äggallergi då du bokar tid för vaccinering. 


KAN JAG FÅ INFLUENSA AV VACCINET?

Du kan inte få influensa av vaccinet. Vaccinet består inte av hela, levande virus utan av små partiklar av influensavirus. Ibland kan man ha muskel- och ledvärk, huvudvärk och stegring efter att ha fått vaccinet men det är helt normalt. Symptomen försvinner efter ett par dagar och kan skötas med febernedsättande- och värkmediciner.

 

Kan jag ta influensavaccinationen samtidigt med andra vaccinationer?

I de flesta fall kan influensavaccinationen ges samtidigt med andra vaccinationer. Det rekommenderas dock att diskutera saken med en vårdpersonal om du är osäker eller har särskilda behov.

Standardinfluensavaccin och högdosvaccin kan inte tas under samma säsong. Du kan ta högdosvaccin mot influensa, även om du har tagit standardvaccin föregående höst, eller om du aldrig tidigare har tagit influensavaccin.

BOKA TID TILL INFLUENSAVACCINERING

Stoppa influensan och boka tid till vaccinering.

*I priset ingår vaccin och vaccinering. I priset tillkommer Kanta-avgift.

Se vaccineringspriserna här.

Boka tid till vaccinering