Silmäsanastoa

Taittovirheet:

Taittovirhe  Silmän taittovirheiksi kutsutaan likinäköä, kaukonäköä ja hajataittoa. 
Likinäkö eli miinusnäkö Synonyymit: likitaittoisuus, likinäköisyys
Likinäköinen henkilö näkee kauas heikosti, mutta lähelle tarkasti.
Kaukonäkö Synonyymit: kaukotaittoisuus
Kaukonäköinen henkilö näkee lähelle heikosti, mutta kauas tarkasti.
Hajataitto Henkilön silmä taittaa valoa eri tavalla riippuen siitä, tuleeko valo silmään pysty- vai vaakasuunnassa. Valon suunnasta riippuen pystysuorat linjat näyttävät teräviltä tai poikkisuorat linjat hämärtyvät tai toisin päin.
Lukiessa saattaa näyttää siltä, että kirjaimilla olisi ylimääräiset varjot.
Ikänäkö Ikänäkö on normaalia iän mukanaan tuomaa lähinäön heikkenemistä.

 

Silmäsairauksia:

Kaihi Kaihi eli harmaakaihi on silmäsairaus, joka aiheuttaa silmän oman linssin eli mykiön samentumisen. Samentumisen seurauksena valon kulku verkkokalvolle vaikeutuu ja näön tarkkuus heikkenee. Kaihia ei voi parantaa. Ainut hoitokeino on silmäleikkaus, jossa samentuminen mykiö vaihdetaan keinolinssiin.
Glaukooma Synonyymi: silmänpainetauti, viherkaihi
Glaukooma on silmäsairaus, joka vaurioittaa näköhermoa.

Silmänpohjan rappeuma Silmänpohjan eli verkkokalvon rappeuma on tarkan näkemisen alueelle kohdistuva sairaus, joka heikentää esimerkiksi lukunäköä sekä kasvojen tunnistamista.

 

Näönkorjausleikkaukset:

Laserleikkaus Silmien laserleikkauksessa silmän sarveiskalvoa muotoillaan halutun näkökyvyn saavuttamiseksi.
SMILE-, FemtoLASIK- ja PRK-menetelmät soveltuvat miinusnäön korjaamiseen. Lue lisää.

Blended Vision -laserleikkauksella voidaan korjata miinusnäkö sekä heikentynyt lähinäkö, jonka aiheuttaja on ikänäkö.
Linssileikkaus Silmien linssileikkauksessa silmän oma mykiö korvataan keinolinssillä.
Leikkaus voidaan tehdä joko yksiteholinssillä tai moniteholinssillä.
Moniteholinssillä korjataan näkökykyä sekä kauas että lähelle.

Ikänäköleikkaus Ikänäköleikkaus voidaan Eiran Silmäklinikalla tehdä joko linssileikkauksena tai nyt myös laserleikkauksena uudella Blended Vision menetelmällä. Lue lisää.

 

Muuta sanastoa:

Moniteholasit Silmälasit, joiden avulla korjataan sekä lähinäköä että kaukonäköä.
Moniteholinssit Moniteholinsseiksi kutsutaan piilolinssejä, joiden avulla lähelle näkee sekä kauas että lähelle. Myös linssileikkauksessa silmän oman mykiön korvaavista keinomykiöistä käytetään nimitystä moniteholinssi.
Sairaalaoptikko Optikko (AMK), joka tekee sairaalatasoisia silmäleikkausten esitutkimuksia.
Eira Silmäklinikan palveluita

Silmätaudit ja silmäkirurgia

Eira Silmäklinikalla korjaamme näön taittovirheet, ikänäköä sekä kaihia kokemuksella ja jonottamatta. Asiantuntevuus yhdistettynä huipputeknologiaan tekevät toimenpiteistä meillä Eirassa nopeita ja turvallisia.

Lue lisää

Silmälääkäri

Varaa aika silmälääkärin vastaanotolle, jos sinulla on ongelmia näkökyvyn kanssa, silmä oireilee poikkeuksellisesti tai silmässä on kipua. Silmälääkäri tekee silmäsairauksien, mm. kaihin, diagnostiikkaa ja hoitoa sekä myös taittovirhetutkimuksia.

Lue lisää

Optikon esitutkimus silmäleikkausta varten

Varaa aika sairaalaoptikon perusteelliseen esitutkimukseen. Esitutkimuksessa selvitetään silmiesi terveydentila ja näkökyky ja tutkimuksen jälkeen suositellaan juuri sinulle sopivin leikkausmenetelmä. Esitutkimuksessa käynti ei velvoita sinua varaamaan leikkausaikaa.

Lue lisää

Miinusnäkö eli likinäkö

Haluatko nähdä kauas ilman silmälaseja ja piilolinssejä? Silmien laserleikkauksella se on mahdollista. Korjaamme miinusnäköä SMILE-, FemtoLASIK- ja PRK-lasermenetelmillä. Vaivattomien ja turvallisten laserleikkausten hoitotulokset ovat erinomaisia. Tule kysymään ja keskustelemaan leikkausvaihtoehdoista yhdessä sairaalaoptikkomme kanssa.

Lue lisää

Ikänäkö ja/tai monitehot

Ikänäköleikkaus auttaa sinua näkemään sekä kauas että lähelle. Moniteholaseista pääset eroon joko linssileikkauksella tai uudella Blended Vision -laserleikkauksella. Tule kysymään ja keskustelemaan leikkausvaihtoehdoista yhdessä sairaalaoptikkomme kanssa.

Lue lisää

Kaihileikkaus

Kaihi eli harmaakaihi on silmäleikkauksella hoidettavissa oleva normaali, iän myötä tuleva, silmäsairaus. Jos epäilet kaihia, varaa aika silmälääkärin vastaanotolle. Silmälääkäri tutkii silmien terveydentilan, arvio onko kyseessä kaihi ja milloin on oikea aika tulla kaihileikkaukseen.

Lue lisää

ICL-leikkaus

ICL-leikkaus eli silmänsisäinen piilolinssi on kehitetty vaihtoehdoksi laserleikkauksille erityisesti suuren likinäön korjaamiseen.

Lue lisää