Det är bra att komma ihåg att förnya recept i tid, speciellt recept på läkemedel som används regelbundet. Före semestern börjar är det bra att försäkra sig om att läkemedlen räcker till under hela semestern.

Förnyandet av recept utgår ifrån en läkares bedömning och innan receptet förnyas kan det behövas ett kontrollbesök på läkarmottagningen eller laboratorietester. Till exempel förnyas inte HCI-läkemedel utan att läkaren träffar patienten på mottagningen.

Från tjänsten MittKanta.fi kan du se hur länge varje recept är giltigt.


Att förnya recept på Eira går enkelt och snabbt

Recept kan förnyas på följande sätt:

  • Genom att lämna ett ring bud till vårdande läkaren via tidsbeställningen
  • Med hjälp av läkarens telefon- eller videomottagning
  • Under ett mottagningsbesök på Eira läkarstation

Observera att recept inte kan förnyas direkt via MittKanta-tjänsten.

Alla recept som skrivs ut på Eira är elektroniska, det vill säga eRecept

eRecept innebär att receptet görs elektroniskt och läkemedlen kan hämtas på apoteket med FPA-kort. Pappersrecept och telefonrecept som rings till apoteket har tagits ur bruk. All receptinformation lagras i en nationell databas som uppehålls av FPA. Kontinuiteten i behandlingen och informationsflödet mellan patienten och de vårdande personerna förbättras när receptinformationen lagras på ett ställe.

MittKanta.fi kan du kontrollera vilka recept som har skrivits ut till dig, hur länge receptet är giltigt och hur mycket medicin som finns kvar på dina recept. Du kan ta ut eReceptets läkemedel på vilket apotek som helst i Finland.

Förnya recept genom ringbud

Du kan ringa vår kundtjänst 09 1620 570 och lämna ett ringbud till din vårdande läkare. För recept som förnyas per telefon har läkaren rätt att ta ut en avgift enligt priset han uppgett och du får en e-faktura per e-post. Läkemedlen kan tas ut på alla apotek i Finland.

 

Förnya recept genom distansmottagning

Att förnya ett recept via distansmottagning är bekvämt. De flesta av våra yrkesutövare håller distansmottagning på separat begäran. Kontakta vår kundtjänst på 09 1620 570 för att boka en distanstid med din läkare. Läkaren debiterar en avgift enligt prislistan för distansmottagning. Läkemedlen kan tas ut på alla apotek i Finland. Observera att HCI-läkemedel, som främst påverkar det centrala nervsystemet, inte ordineras eller förnyas genom distansmottagning.

 

Förnya recept genom mottagningsbesök

Om det har gått en tid sedan förra mottagningsbesöket är det bra att först boka en mottagningstid till din vårdande läkare att få receptet förnyat. På mottagningen går man igenom funktionaliteten och doseringen av de läkemedel som används och uppdaterar ordinationen vid behov. Genom att logga in på Mina reservationer på vår hemsida får du information om den läkare som senast behandlat dig och du kan enkelt boka en ny tid till hen.

 

Förnyandet av recept för Eiras företagshälsovårdskunder

Företagshälsovårdskundernas recept förnyas i första hand av Eiras företagshälsoläkare. Om hen inte är på plats kan receptet förnyas av våra övriga allmänläkare. Receptet kan förnyas antingen genom att lämna ett ringbud, genom att boka en distansmottagning eller boka en mottagningstid till Eira läkarstation.

 

Förnyande av HCI-läkemedel

Ordination och förnyelse av HCI-läkemedel baserar sig alltid på en långvarig vårdrelation och förnyandet av recept görs alltid av den vårdande läkaren. HCI-läkemedel kan inte förnyas utan ett mottagningsbesök.

Till HCI-läkemedel hör sömntabletter, lugnande medel och starka smärtstillande medel.