Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 49 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 85 €
Företagsläkare, 20 min. 57 €
Företagsläkare, telefonmottagning, 20 min.  52 €
Företagshälsovårdare, 20 min. 31 €
Företagshälsovårdare, telefonmottagning, 20 min.
31 €

Företagsfysioterapi

 

97 €/h
Test av fysisk arbetskondition
 
Enkelt konditionstest 60 min.
- inkl. rörlighet i rygg och skuldra, balans, gripkraft, mätning av muskelstyrka i rygg och mage samt benen.
97 €
Omfattande konditionstest 90 min.
- inkl. enkelt konditionstest samt cykelergometertest.
197 €

Specialister
 
Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, företagshälsovårdare
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Nybacka Sandra, OMI Fysioterapeut, företagsfysioterapeut