Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 44 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 79 €
Företagsläkare, 20 min. 55 €
Företagsläkare, telefonmottagning, 20 min.  50 €
Företagshälsovårdare, 20 min. 29 €
Företagshälsovårdare, telefonmottagning, 20 min.
29 €
Företagsfysioterapi 97 €/h
Cykelergometertest
Inkl. kartläggning av häslotillståndet hos företagsfysioterapeuten, 20 min test, personlig skriftlig och muntlig respons.
99 €
Cykelergometertest + muskelkonditionstest 154 €