Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 49 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 85 €
Företagsläkare, 20 min. 57 €
Företagsläkare, telefonmottagning, 20 min.  52 €
Företagshälsovårdare, 20 min. 31 €
Företagshälsovårdare, telefonmottagning, 20 min.
31 €
Företagsfysioterapi 97 €/h
Cykelergometertest
Inkl. kartläggning av häslotillståndet hos företagsfysioterapeuten, 20 min test, personlig skriftlig och muntlig respons.
99 €
Cykelergometertest + muskelkonditionstest 197 €

Specialister
 
Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, företagshälsovårdare
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Nybacka Sandra, OMI Fysioterapeut, företagsfysioterapeut