Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 56,00 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 89,00 €
Företagsläkare, 30 min. 92,00 €
Företagsläkare, distansmottagning, 30 min. 92,00 €
Företagshälsovårdare, 30 min. 50,00 €
Företagshälsovårdare, distansmottagning, 30 min.
50,00 €

Företagsfysioterapi

 

109,00 €/h

Specialister
 

Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, ansvarig företagshälsovårdare

Bomberg Maarit, fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut