Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 53,00 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 85,00 €
Företagsläkare, 30 min. 88,00 €
Företagsläkare, distansmottagning, 30 min. 88,00 €
Företagshälsovårdare, 30 min. 48,00 €
Företagshälsovårdare, distansmottagning, 30 min.
48,00 €

Företagsfysioterapi

 

104,00 €/h
Test av fysisk arbetskondition
 
Enkelt konditionstest 60 min.
- inkl. rörlighet i rygg och skuldra, balans, gripkraft, mätning av muskelstyrka i rygg och mage samt benen.
  104,00 €
Omfattande konditionstest 90 min.
- inkl. enkelt konditionstest samt cykelergometertest.
197,00 €

Specialister
 
Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, ansvarig företagshälsovårdare
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut