Prislista
Prislista för vanliga åtgärder och undersökningar inom företagshälsovården Pris
Serviceavgift per person/år 39,50 €
Serviceavgift för ensamföretagare / år 79,00 €
Lagstadgad företagshälsovård (fakturering per påbörjad 15 min)  
Företagshälsovårdare 81,00 €/h 
Företagsläkare 159,00 €/h 
Arbetshälsopsykolog 135,00 €/h 
Företagsfysioterapeut 86,00 €/h 
Cykelergometertest
Inkl.kartläggning av hälsotillståndet hos företagsfysioterapeuten, en 20 min. test, personlig feedback både skriftligt och muntligt.
nu 99 €
Cykelergometertest + test av muskelstyrkan nu 149 €
Sjukvård med betoning på företagshälsovård  
Företagsläkare, 20 min 53,00 €
Företagsläkare, 30 min 79,50 €
Företagsläkare, 45 min  119,50 €
Företagsläkare, 60 min 159,00 €
Telefon/e-postkonsultation 26,70 €/15min
Företagshälsovårdare, 20 min 29,00 €
Företagshälsovårdare telefon/e-post 21,90 €/15min
   
Vanligaste laboratorie- och röntgenundersökningar
Hinta
Pvk+t  Liten blodbild+trombocyter
La  Sänkan
CRP  Inflammationsvärde
fP-Gluk  Blodsocker efter fasta
S-TSH  Sköldkörtel
S-Alat  Lever
S-Krea Njure
39,50 €
15,50 €
38,50 €
31,50 €
64,50 €
34,00 €
34,00 €
Arbetstagarens undersökningspaket
inkluderar liten blodbild + trombocyter, helhetskolesterol-HDL-LDL, blodsockervärdet, levervärdet, njurvärdet, GT alkoholuppföljning
98,50 €
U-kemseul  Stixundersökning av urin
U-bak.vilj  Bakterieodling av urin
Ps-StrAg  Streptokockodling av svalget (snabb)
18,50 €
27,50 €
32,00 €
Röntgen ländrygg
Röntgen näsans bihålor
Röntgen lungor, thorax
111,00 €
110,00 €
116,50 €