Prislista
Eiras företagshälsovård
Pris
Serviceavgift per person/år 40,00 €
Serviceavgift för ensamföretagare / år 79,00 €
Företagsläkare, 20 min 53,00 €
Företagshälsovårdare, 20 min 29,00 €