Pietiläinen Kirsi

Specialist i inre medicin, fetmaforskare
Examen:Docent, professor
Specialiteter:Gastroenterologi, Inremedicin
Språkkunskaper:Finska, Engelska

Specialinriktning på fetma, typ 1 och 2 diabetes, allmäninremedicinska sjukdomar. Som livsuppgift att förbättra vården för fetmapatienter. 25 års erfarenhet av fetmaforskning. Kom till min mottagning för att diskutera de senaste vårdmetoderna vid fetma. Jag tar även gärna emot diabetespatienter.

Kontakta sjukskötaren för fetmaenheten, tfn 09 162 0610 och fråga efter ledig tider.

Tjänster:Diabetes, Fetmaoperation, Fetmatklinik, Medvetet ätande, Metabola syndromet/ MBS, Viktkontrollering, Gastroenterologi, Inremedicin
Specialkunnande:Fetma, diabetes
Vård vid fetma, bedömning av operationsmetod vid fetma, vård efter en fetmaoperation, diabetesvård, behandling av metabolt syndrom.
Boka tid till specialist