i cancersjukdomarna ingår olika typer av cancer

Cancer är en sjukdomsgrupp inom vilken det ingår talrika olika sjukdomar som sinsemellan beter sig helt olika. Från samma organ härstammande cancer kan hos olika patienter bete sig på helt olika sett. Därför väljs cancerbehandlingen alltid individuellt för varje patient.

Olika cancerformer uppdelade enligt läge eller tillväxtsätt

Oftast är cancern inte ärftlig, ärftlighet förklarar endast 5-15 % av alla cancerformer. Den allra största delen av cancerfallen kommer sig av faktorer som skadat cellfördelningen. Sådana faktorer är t.ex. strålning, en del virus, gifter i omgivningen, tobak och fetma. I Finland förorsakar cancer flest dödsfall efter hjärt- och blodkärlssjukdomar. Årligen diagnostiseras över 20 000 nya fall.

 

Beställ nu mottagningstid hos specialläkaren

Om du misstänker att du insjuknat i bröstcancer eller har fått en cancerdiagnos, tveka inte att att boka en tid hos Tom Wiklund som är specialist inom cancersjukdomar. I andra misstankar än bröstcancer, boka först tid hos en specialläkare inom ifrågavarande specialitet. På Eira sjukhus finns specialister för olika cancerformer inom olika specialiteter. Bekanta dej med dem och se när deras nästa lediga tider infaller.

På nätet bokar du behändigt en mottagningstid som passar dej bäst!

Specialist i cancersjukdomar på Eira sjukhus
Wiklund Tom Specialist i cancersjukdomar
Specialister inom olika typer av cancersjukdomar på Eira sjukhus
Ala-Opas Martti Specialist i urologi och kirurgi Boka tid
Hjerppe Anna Specialist i hudsjukdomar och allergologi Boka tid
Koskenmies Sari Specialist i dermatologi Boka tid
Popov Pentscho Plastikkirurg Boka tid
Rautio Minna Plastikkirurg Boka tid
Siitari Eeva Plastikkirurg Boka tid
Ylitalo Leea Specialist i dermatologi Boka tid
Prislista
Cancersjukdomar

Pris
Mottagning hos specialist i cancersjukdomar, 30 min    från 136 €
Mottagning hos specialist i plastikkirurgi, 30 min   från 130 €  
Mottagning hos specialist i hudsjukdomar, 30 min    från 110 € 
Mottagning hos specialist i urologi, 30 min    från 121 €  
Mottagning hos specialist i gynekologi, 30 min    från 140 € 
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. . Priserna inkluderar inte t.ex. Papa-prov eller ultraljusundersökning