i cancersjukdomarna ingår olika typer av cancer

Cancer är en sjukdomsgrupp inom vilken det ingår talrika olika sjukdomar som sinsemellan beter sig helt olika. Från samma organ härstammande cancer kan hos olika patienter bete sig på helt olika sett. Därför väljs cancerbehandlingen alltid individuellt för varje patient.

Olika cancerformer uppdelade enligt läge eller tillväxtsätt:

 • basalcellscancer (basaliom)
 • bröstcancer
 • bukspottkörtelcancer
 • cancer i stödjevävnader (sarkom)
 • endometriecancer
 • livmoderhalscancer
 • lungcancer
 • lymfom, eller lymfkörtelcancer
 • magcancer
 • melanoma
 • njurcancer
 • prostatacancer
 • skivepitelcancer (ca spinocellulare)
 • sköldkörtelcancer
 • tarmcancer
 • testikelcancer
 • urinblåsecancer
 • äggstockscancer

Oftast är cancern inte ärftlig, ärftlighet förklarar endast 5-15 % av alla cancerformer. Den allra största delen av cancerfallen kommer sig av faktorer som skadat cellfördelningen. Sådana faktorer är t.ex. strålning, en del virus, gifter i omgivningen, tobak och fetma. I Finland förorsakar cancer flest dödsfall efter hjärt- och blodkärlssjukdomar. Årligen diagnostiseras över 20 000 nya fall.

Boka nu mottagningstid hos specialistläkaren

På Eira sjukhus finns specialister för olika cancerformer inom olika specialiteter. Bekanta dej med dem och se när deras nästa lediga tider infaller.


På nätet bokar du behändigt en mottagningstid som passar dej bäst!

Läkare som diagnostiserar cancer
Aho_Martti.jpg Aho Martti Specialist i urologi Boka tid
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Hjerppe_Anna.jpg Hjerppe Anna Specialist i hudsjukdomar och allergologi Boka tid
Ismail_Shamel.jpg Ismail Shamel Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Juuti_Anne.jpg Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Koskenmies_Sari.jpg Koskenmies Sari Specialist i hudsjukdomar Boka tid
Mazur Witold Mazur Witold Specialist i lungsjukdomar och allergologi Boka tid
Saarinen_Tuure.jpg Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Salo_Juho.jpg Salo Juho Specialist i plastikkirurgi  Boka tid
Scheinin_Tom.jpg Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Tarkka_Tatu.jpg Tarkka Tatu Specialist i plastikkirurgi Boka tid
Väänänen_Hannu.jpg Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande