Personlig fysioterApi på Eira sjukhus

Fysioterapibehandling ges alltid i samarbete med kunden, terapeuten och vid behov läkaren och andra sakkunniga inom hälsovården.

Fysioterapi vid sjukdomar i stöd- och rörelseorgan

De vanligaste orsakerna till att en kund söker sig till fysioterapi är problem med ryggraden, till exempel nack- eller ryggsmärta, ledsmärta samt lokala funktionella problem på grund av överansträngning eller felställning.

Fysioterapin spelar en viktig roll både vid behandling och förebyggande av dessa symptom. Med fysioterapi strävar man efter att lindra smärta, öka mobiliteten i lederna, minska muskelspänning, öka muskelkondition och därmed återställa funktionsförmågan. Behandlingarna skapar också förutsättningarna för kundens egen träning så att problem kan i fortsättningen undvikas.

Fysioterapi i samband med problem i stöd- och rörelseorgan kompletteras med olika metoder: fysikaliska behandlingar så som elbehandlingar, värmebehandlingar (ultraljud, paraffin) och dragbehandlingar. För att underlätta symptomen används aktiv träning och olika manuella behandlingar, så som mjukvävnadsbehandlingar samt mobiliserings- och neurala dvs. nervvävnadstekniker.

Syftet med terapin är att förhindra återkommande problem och förbättra funktionsförmågan.

Fysioterapi före och efter en operation

Det lönar sig att förbereda sig inför en operation med fysioterapi. En väsentlig del av förberedelserna är att se till att muskelstyrkan och rörligheten av lederna är så goda som möjligt. Detta uppnås på fysioterapeutens mottagning och med hjälp av hemövningar. Före operationen går man också igenom vad du ska göra dagen efter operationen. Genom att så gott som möjligt upprätthålla rörelseförmågan före en operation återhämtar du dig snabbare efter operationen.

Fysioterapi påbörjas snabbt efter operationen. Vi lär dig hemövningar som du ska fortsätta utföra hemma enligt anvisningarna. Genom att utföra hemövningarna enligt planen återhämtas muskelkonditionen, ledrörligheten, balansen och koordinationsförmågan i optimal takt. Fysioterapi efter en operation är en viktig del av processen för att du ska kunna fortsätta leva ett normalt liv så snabbt och tryggt som möjligt.

 


 

 

Fysioterapi vid inremedicinska sjukdomar

Huvuddiagnoserna är hjärtsjukdomar, respiratoriska sjukdomar, olika reumatiska sjukdomar, övervikt och typ 1- och 2-diabetes.

Fysioterapi används för att förebygga och lindra smärta, öka fysisk funktionsförmåga genom att förbättra muskelstyrka, ledrörlighet, perifer cirkulation, andningskapacitet och uthållighet.

Man använder olika fysiska behandlingar, mobilisering av ryggraden och leder, systematiskt belastande motionsövningar, avslappningsövningar, styrketräning för andningsmuskler samt vägledning för fortlöpande hemträning med hjälp av ett lämpligt motionsslag.

Samarbete med företagshälsovården med kundens samtycke är viktigt.

Fysioterapi vid neurologiska sjukdomar

Eftersom neurologiska sjukdomar ofta är mångfacetterade med många olika symptom, utförs fysioterapi i nära samarbete med alla parter som är inblandade i vården.

Skötande läkare, rehabiliteringsinstitut, verksamhets- och talterapi samt neuropsykologisk rehabilitering är de vanligaste samarbetsparterna. Dessutom kan hjälputrustnings- och hjälpfordonstillverkare och -importörer samt patientorganisationer för varje sjukdom vara inblandade.

Målet med fysioterapin är att upprätthålla funktionsförmågan och rörligheten så normala som möjligt trots besvär som sjukdomen orsakar. Det finns flera olika tillvägagångssätt, och det rätta väljs beroende på sjukdomen och dess egenskaper samt aktuella grundläggande problem eller brister.

Terapi kan innehålla följande

  • att upprätthålla muskelbalans
  • att upprätthålla funktionaliteten av ledernas rörelsebana
  • att underlätta styvhet (spasticitet) i centrala nervsystemet
  • smärtbehandling
  • att stimulera muskelaktivitet
  • att stöda lederna i vila och i funktion, vid behov med hjälp av spjäla eller band

Då kunden har svårigheter att äta, svälja eller andas samarbetar vi med tal- eller näringsterapeut vid behov.

Våra andra uppgifter är

  • att anskaffa hjälputrustning och hjälpfordon
  • att kartlägga förändringsbehovet i hemmet och att delta i genomförande av förändringarna
  • att instruera anhöriga och vårdpersonalen om hur kunden ska röra på sig och arbeta på ett ergonomiskt sätt

Med fysioterapi kan man också hjälpa kunden att hitta ett motionsslag som passar till hans/hennes behov eller begränsning/skada eller vid behov att vägleda kunden till motionsgrupper eller -föreningar som är enkla att nå.
Geriatrisk fysioterapi

Hos de äldre beror nedsatt funktionell förmåga inte alltid på ålder eller sjukdom, utan ofta av att man inte är tillräckligt aktiv.

Många funktioner kan återställas genom träning som är avsedd att stödja den dagliga verksamheten så att man klarar sig hemma så länge som möjligt.

Kundens ålder, hälsotillstånd och potentiella sjukdomar påverkar terapiplaneringen. Rehabilitering innebär att vid behov anskaffa hjälputrustning, delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärder och instruera vårdpersonalen och anhöriga.

Då kundens funktionsförmåga och krafter efter t.ex. hjärninfarkt, hjärnskada, muskelsjukdom eller operation är otillräckliga så att kunden inte kan komma på mottagning utförs terapin som hembesök.

Våra fysioterapeuter arbetar också på Eiras bäddavdelning. Till avdelningen kommer man för kortvarig rehabilitering eller för en längre vårdperiod. Förutom individuell träning kombineras fysioterapi med det dagliga livet på avdelningen med hjälp av vårdpersonalen.

Terapeuten kartlägger behovet av hjälputrusting ofta före hemkomsten, och efter hemkomsten kontrollerar man hur kunden klarar sig hemma. Vid behov ges ytterligare rehabilitering.
Arbetsfysioterapi

Inom företagshälsovården på Eira sjukhus fungerar arbetsfysioterapeuten som expert gällande förebyggande av symptom och sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt fysikalisk vård. Arbetsfysioterapeutens arbetsbeskrivning innebär huvudsakligen förebyggande och korrigerande åtgärder riktade på antingen enskilda arbetstagare, hela arbetsgemenskap eller arbetsförhållanden.

Arbetsfysioterapeuten undersöker och bedömer kundens fysiska arbetsförmåga ur arbetsuppgiftens synvinkel och ger instruktioner för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan bl.a. genom att instruera hur kunden ska välja de bästa arbetspositionerna och -sätten som belastar stöd- och rörelseorganen så lite som möjligt.

Gruppaktiviteter - som nack-, rygg- och avkopplingsgrupper - är också en viktig del av fysioterapeutens arbete. En arbetsfysioterapeut kan utföra olika test för muskel- och uthållighetskondition på både grupper och enskilda arbetare.

Fysioterapitjänster

Kliniken för nedre extremiteterna

Kliniken för nedre extremiteterna har specialiserat sig på att undersöka och behandla problem i benen. Fysioterapeuten som är specialiserad på fotproblem gör en analys av de nedre extremiteterna och på basen av resultatet gör hon en vårdplan och vid behov görs stödsulor.

Läs mer

Behandling med ESWT-tryckvåg

ESWT siktar en elektrohydraulisk energi-impuls, tryckvåg mot en önskvärd punkt i vävnaden under huden. ESWT-behandling ges mot vissa kroniska ortopediska sjukdomar och smärttillstånd.

Läs mer

Firstbeat-välmåendeanalys

Är arbetsbördan och återhämtningen från arbetet i balans med varandra? Är konditionen tillräcklig för de krav arbetsdagen kräver? Firstbeat-metoden analyserar pulsen under tre dygn. Mätning som gjorts under normala förhållanden ger en objektiv och omfattande rapport över ditt välmående.

Läs mer

Funktionell träning i Kinesis-salen

Grupperna på Eira sjukhus fokuserar på kroppskontroll via funktionella rörelsemönster och med hjälp av fasciaträning. Med Kinesis uppnås omväxling och kraft i träningen. Alla träningsgrupper handleds av en yrkeskunnig fysioterapeut. Välkommen med!

Läs mer

Personal Training

Investera i det värdefullaste du har, i dig själv. Eiras fysioterapiutbildade PT hjälper dig att uppnå dina träningsmål oavsett om du vill gå ner i vikt, bli starkare, få en bättre hållning eller enbart för att må bättre.

Läs mer

Bäckenbottenfysioterapi och mammafysioterapi

Bäckenbottenfysioterapi används för att behandla och förebygga olika funktionsstörningar i bäckenbottens muskulatur. Mammafysioterapi innebär att fysioterapeuten är specialiserad på fysioterapi under graviditeten och efter förlossningen. Rehabilitering av bäckenbotten gynnar alla oberoende av ålder eller kön.

Läs mer
Eira sjukhus fysioterapeuter
Bekkedal Juha Fysioterapeut Boka tid
Bomberg Maarit Fysioterapeut YH Boka tid
Grenman Viveca Fysioterapeut Boka tid
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut Boka tid
Puotiniemi Tuomas Fysioterapeut, osteopat Boka tid
Saukkola Riikka Fysioterapeut YH, HvM Boka tid
Sundman Helene Fysioterapeut, företagsfysioterapeut Boka tid
Följande lediga tider
Idag
12:30
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Ladda ned broschyr om fysioterapi
Eira fysioterapi (477,8 kB)
Prislista
Fysioterapi Pris

Mottagningsbesök hos fysioterapeut*
45 min
60 min


från 78 €
från 86 €

Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande i samband med första besöket
Utlåtande, t.ex. som stöd till B-utlåtande, debiteras enligt använd tid.

30 €

Hembesök
I Eiras närområde, 60 min innehåller restid.
från 94 €
Akupunktur,smärtvård 84 €
ESWT-tryckvågsbehandling / gång 226 €
Kinesiotejp, rulle
Theraband

21 €
15 €

Kansliavgift på  3,60 €/besök tillkommer.
* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning.