Liten blodbild B-PVKT

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en bild av kroppens hälsotillstånd på många sätt. Den ger en översikt över blodkroppar och hemoglobinhalt, och ger en bild av blodkärlens funktion. Undersökningen kan ge en indikation om möjliga störningar och sjukdomar så som

infektioner,
olika typer av blödningar,
järnbrist,
störningar i näringsupptagning

Delundersökningar som ingår i lilla blodbilden:

  • hemoglobin
  • vita blodkroppar eller leukocyter
  • antalet röda blodkroppar, d.v.s. erytrocyter
  • röda blodkropparnas genomsnittliga volym, d.v.s. hematokrit
  • koncentrationen av röda blodkroppar
  • antalet trombocyter, d.v.s. blodplättar

 

Hur kommer jag på undersökning?

Lilla blodbilden behöver inte tas på fastande mage, så du kan komma till vårt laboratorium när som helst under laboratoriets öppethållningstider. Du behöver ingen remiss eller tidsbokning.

Undersökningsresultaten

Undersökningsresultaten blir färdiga samma dag.
Om du har varit på undersökning med en remiss av läkare, antecknar hen undersökningsresultaten med referensvärden samt ett eventuellt utlåtande i Mina Kanta-sidor. I samband med mottagningen har ni även kommit överens om hur du önskar få information om resultaten.

Om du varit på undersökning utan en remiss av läkare, antecknar vår laboratorieskötare resultaten med referensvärden i Mina Kanta-sidor. I samband med provtagningen kommer ni överens om hur du önskar få information om undersökningsresultaten.Hemoglobin (B-Hb)

Trötthet kan bero på anemi, som orsakas av lågt hemoglobin.
Anemi orsakas av olika faktorer.
Den vanligaste orsaken till anemi är järnbrist.
Långvarig blodförlust, som t.ex. rikliga menstruationer eller en blödande tarm kan orsaka järnbrist. Även ensidig kost eller en störning i upptagningen, så som celiaki kan orsaka anemi. Förändringar i hemoglobinet kan ha ett samband med ett långvarigt infektionstillstånd eller elakartade tumörer.

Referensvärden:           kvinnor 117 – 155 g/l
                                     män 134 – 167 g/l

Vita blodkroppar, leukocyter (B-Leuk)

Vita blodkropparnas främsta uppgift är att skydda oss från infektioner och är därför en viktig del av vårt immunförsvarssystem. Antalet vita blodkroppar kan vara en aning förhöjt även i ett normalt tillstånd, men om mängden ökar tyder det ofta på en infektion i kroppen; kroppen ökar produktionen av vita blodkroppar speciellt vid en bakterieinfektion. Rökning, stress, graviditet eller t.ex. en kortisonkur kan öka värdena en aning.
Värdena kan vara förhöjda även t.ex. i samband med en feberförkylning, andra virussjukdomar och allergi.

Låga värden kan indikera antingen en hög förbrukning av vita blodkroppar eller nedsatt benmärgsproduktion. Värdet kan sjunka en aning i samband med vissa virussjukdomar, men orsaken till stora förändringar är alltid skäl att undersöka.
Liten blodbild innehåller B-Leuk-undersökningen, som mäter totala mängden vita blodkroppar.

Referensvärden: vuxna 3.4 – 8.2 x E9/l

Mängden röda blodkroppar, erytrosyter (B-Eryt) och blodkropparnas andel av blodets totalvolym, d.v.s. hematokrit (B-Hkr)

Antalet röda blodkroppar visar hur mycket röda blodkroppar det finns per liter blod. T.ex. om värdet är 5.0 x E12/l, betyder det att det finns 5.0 x 1012 d.v.s. 5 000 000 000 000 (5 biljoner) röda blodkroppar i en liter blod. Med hjälp av mängden röda blodkroppar beräknas olika blodkroppsindex.

Ett stort antal röda blodkroppar i blodet kallas erytrocytos. En orsak till erytrocytos är, då kroppens syretillgång under en längre tid är lägre än vanligt. Kroppen strävar till att korrigera syrebristen genom att öka mängden röda blodkroppar. En stor mängd röda blodkroppar kan indikera t.ex. lungemfysem, kraftig rökning eller ett medfött hjärtfel. För lågt värde kan vara ett tecken på anemi.

Hematokrit visar andelen röda blodkroppar av blodets totalvolym. T.ex. uttorkning kan höja hematokritvärden.
Referensvärden varierar beroende på laboratorium.

Eira laboratoriets referensvärden:
B-Eryt: kvinnor 3.90 – 5.20 x E12/l
B-Eryt: män 4,25 – 5,70 x E12/l

B-Hkr: kvinnor 0,35 – 0,46 L/l
B-Hkr: män 0,39 – 0,50 L/l

Röda blodkroppsindex

Från lilla blodbilden beräknas flera olika värden som beskriver blodkropparnas egenskaper, så kallade blodkroppsindex. Röda blodkroppsindex ger en mera detaljerad information om en möjlig järnbristanemi, ifall alla index ligger under referensvärdena. Rikligt alkoholmissbruk och rökning ger förhöjda MCV-värden.

E-MCH
- genomsnittliga mängden hemoglobin i en röd blodkropp
referensvärde:                            vuxna 27 – 33 pg/cell

E-MCHC
- genomsnittliga mängden hemoglobin i en liter celler
referensvärde:                            vuxna 320 – 355 g/l

E-MCV
- de röda blodkropparnas genomsnittliga volym

Referensvärden:                            vuxna 82 – 98 fl

Blodplättar, trombocyter (B-TROMB)

Mängden blodplättar inverkar på blodets koagulering. För liten mängd blodplättar kan orsaka att man lättare får bl.a. näsblod. I kroppen finns det normalt betydligt mera trombocyter än vad vi egentligen behöver så en liten minskning orsakar inte någon risk för blödning. Mängden blodplättar kan minska av många orsaker, t.ex. i samband med en leversjukdom. Utöver det är typiska orsaker brist på vitamin B12 och B9 samt virusinfektioner.

Om mängden blodplättar ökar behöver det inte tyda på en blodsjukdom. Mängden kan även öka i samband med en akut blödning eller en infektionssjukdom. Även rökning höjer trombocytvärdena. Om mängden trombocyter är märkbart stor, ökar risken för blodpropp.

Referensvärden: vuxna 150 – 360 x E9/l

Kom och mät lilla blodbilden

Du kan komma på undersökning utan remiss av läkare eller tidsbokning, direkt till vårt laboratorium.
* = + Kanta-avgift

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettider här

Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande