de vanligaste vårdobjekten är 

  • svullnader i kroppens olika delar i samband med operationer
  • svullnader t.ex. i benen under graviditeten eller efter förlossningen
  • lindring av svullnader som orsakats av borttagning av lymfkärl
  • allmänna svullnadstillstånd i kroppen 
  • svullnadstillstånd orsakade av idrotts- och belastningsskador
  • behandling av postoperativa ärrvävnader
 

SVULLNAD ÄR SYMPTOM PÅ STÖRNING I LYMFKÄRLSSYSTEMET


Lymfterapi är en behandlingsmetod där kroppens svullnadstillstånd behandlas både lokalt och genom att ta hela kroppen i beaktande. Lokal svullnad orsakas ofta av att lymfkärlssystemets kapacitet överskrids på ett omfattande område i kroppen, vilket gör att behandlingen av lokala svullnader inte räcker till för att nå bestående vårdresultat. På mottagningen behandlas kroppens lymfkärlssystem som en helhet för att aktivera dess funktionalitet.  På detta sätt strävar man efter att förbättra kroppens egen funktionalitet.

Lymfterapi kan också användas för att förbättra allmänt välmående. Lymfterapibehandlingen har en avslappnande och t.o.m. smärtlindrande påverkan. Varje behandling skräddarsys enligt kroppens behov just den dagen. Behandlingar kan ges som effektiva seriebehandlingar t.ex. som postoperativa ingrepp eller enskilda behandlingar för att uppehålla kroppens välmående.

Boka tid till lymfterapeut!

Lymfterapi får du på Eira sjukhus av en fysioterapeut.

Lymfterapi bokar du lätt på vår nätbokning!

Eira sjukhus lymfterapeuter
Grenman Viveca Fysioterapeut, Lymfterapeut Boka tid
Följande lediga tider
ons 1.4
11:30
1 h 0 min
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
ons 1.4
14:00
1 h 0 min
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
ons 1.4
15:00
1 h 0 min
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Lymfterapi Pris
Mottagningsbesök från 85 €
Poliklinikavgift på 18,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid seriebesök då poliklinikavgift på 3,90 € /besök och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande