de vanligaste vårdobjekten är

  • svullnader i kroppens olika delar i samband med operationer
  • svullnader t.ex. i benen under graviditeten eller efter förlossningen
  • lindring av svullnader som orsakats av borttagning av lymfkärl
  • kallmänna svullnadstillstånd i kroppen
  • svullnadstillstånd orsakade av idrotts- och belastningsskador
  • behandling av postoperativa ärrvävnader
Boka tid till lymfterapeut
Idag
17:00
45 min
Saastamoinen Niina
Osteopat, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Idag
17:45
45 min
Saastamoinen Niina
Osteopat, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Idag
19:15
45 min
Saastamoinen Niina
Osteopat, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

SVULLNAD ÄR SYMPTOM PÅ STÖRNING I LYMFKÄRLSSYSTEMET

Lymfterapi är en behandlingsmetod där kroppens svullnadstillstånd behandlas både lokalt och genom att ta hela kroppen i beaktande. Lokal svullnad orsakas ofta av att lymfkärlssystemets kapacitet överskrids på ett omfattande område i kroppen, vilket gör att behandlingen av lokala svullnader inte räcker till för att nå bestående vårdresultat. På mottagningen behandlas kroppens lymfkärlssystem som en helhet för att aktivera dess funktionalitet.  På detta sätt strävar man efter att förbättra kroppens egen funktionalitet.

Lymfterapi kan också användas för att förbättra allmänt välmående. Lymfterapibehandlingen har en avslappnande och t.o.m. smärtlindrande påverkan. Varje behandling skräddarsys enligt kroppens behov just den dagen. Behandlingar kan ges som effektiva seriebehandlingar t.ex. som postoperativa ingrepp eller enskilda behandlingar för att uppehålla kroppens välmående.Prislista
Lymfterapi

Pris
Mottagning hos lymfterapeut 45 min
  105 €/besök
Till priserna tilläggs kansliavgift 3,60 € / gång för seriebesök eller 17,90 € / ett engångsbesök samt Kanta-avgift 0,95 €.