Undersökning av minnessjukdomar

Det är viktigt att i god tid utreda symptomen som tyder på minnessjukdom för att möjligast snabbt kunna påbörja en ändamålsenlig vård.

Till utredningen hör:

  • intervju och undersökning utförd av specialist i geriatrik
  • minnestest (MMSE eller CERAD)
  • laboratorieundersökningar
  • undersökning av hjärnan (i första hand magnetundersökning).

Diagnostik av minessjukdomar och bedömning av dess vård förutsätter specialkunskap och erfarenhet. Eira sjukhus och läkarstation erbjuder kompletta geriatriska tjänster och gedigen erfarenhet av att vårda minnessjuka. Minnestestet kan också göras på sjukskötarens mottagning.

Vår bäddavdelning på Fabriksgatan erbjuder en trygg omgivning för minnessjuka personer som kommer in för undersökningar och behöver sjukhusvård, kontroll av medicinering eller rehabilitering.

Boka mottagningstid till specialist i geriatrik!

Ring vår tidsbeställning tfn 09 1620 570 eller boka tid via vår nätbokning. 

Du behöver ingen remiss.

Vi har hinderfri ingång med rullstol eller rollator till läkarstationen och sjukhuset.

Eira sjukhus geriatriker
Hölttä_Eeva.jpg Hölttä Eeva Specialist i geriatri och psykiatri Boka tid
Lindberg_Otto.jpg Lindberg Otto Specialist i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Lindqvist_Irina.jpg Lindqvist Irina Allmänläkare, Specialist i geriatri (ingen mottagning)
Följande lediga tider
ons 1.2
13:30
30 min
Lindberg_Otto.jpg
Lindberg Otto
Specialist i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Ifall du behöver ett körkortsintyg, ber jag dig boka två 30 minuters mottagningstider. För visumintyg, boka en tid per telefon 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Geriatrik Pris 
Mottagningsbesök från 115 € 

Specialister


Hölttä Eeva, specialist i geriatrik och psykiatri
Lindberg Otto, specialist i geriatrik, allmänläkare
Lindqvist Irina, specialist i geriatrik, allmänläkare
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande