Undersökning av minnessjukdomar

Det är viktigt att i god tid utreda symptomen som tyder på minnessjukdom för att möjligast snabbt kunna påbörja en ändamålsenlig vård.

Till utredningen hör:

  • intervju och undersökning utförd av specialist i geriatrik
  • minnestest (MMSE eller CERAD)
  • laboratorieundersökningar
  • undersökning av hjärnan (i första hand magnetundersökning).

Diagnostik av minessjukdomar och bedömning av dess vård förutsätter specialkunskap och erfarenhet. Eira sjukhus och läkarstation erbjuder kompletta geriatriska tjänster och gedigen erfarenhet av att vårda minnessjuka. Minnestestet kan också göras på sjukskötarens mottagning.

Vår bäddavdelning på Fabriksgatan erbjuder en trygg omgivning för minnessjuka personer som kommer in för undersökningar och behöver sjukhusvård, kontroll av medicinering eller rehabilitering.

Boka mottagningstid till specialist i geriatrik!

Ring vår tidsbeställning tfn 09 1620 570 eller boka tid via vår nätbokning. 

Du behöver ingen remiss.

Vi har hinderfri ingång med rullstol eller rollator till läkarstationen och sjukhuset.

Eira sjukhus geriatriker
Hölttä Eeva Specialläkare i geriatri och psykiatri Boka tid
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Lindqvist Irina Allmänläkare, Specialist i geriatri Boka tid
Följande lediga tider
ons 18.9
12:30
30 min
Lindqvist Irina
Allmänläkare, Specialist i geriatri
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 30 minuters mottagningstider. Vid behov kontakta 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Geriatrik Pris 
Mottagningsbesök från 87 € 
Kansliavgift på 17,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande