På Eira läkarstation kan en vuxen person (minst 16 år) få följande vaccinationer:

  • A- och B-hepatit
  • fästingburen encefalit dvs. TBE
  • gula febern
  • papillomvirus
  • MPR (mässling-påssjuka-rödahund)
  • influensa (influenstider)

Kostnadsfri vaccinationsinfo per telefon ges av läkarstationens vaccinationsansvariga skötare, onsdagar kl. 14.00-15.00, tfn 09 1620 520.

Alla vaccinationer sker med tidsbeställning, tfn 09 162 0570. Vaccineringen utförs av hälsovårdare, sjukskötare eller läkare.


Tetanus-d, alltså stelkramp-difteri
hör till de grundvaccin som det alltid lönar sig att ha i kraft och den uppdateras med 10 års mellanrum. Polio hör fortfarande till vaccinationsprogrammet för barn. När det gäller vuxna personer ges vaccinet om man reser till ett land där polio förekommer.

Kolla ditt vaccinsskydd inför en resa

Vid planering av resa lönar det sig att utreda hurudant vaccinationsskydd som rekommenderas till i fråga varande resmål. Vaccinationsbehovet bestäms utgående från resmålet, resans karaktär och också beroende på resans längd, alltså hur länge personen vistas på i fråga varande ort. I fråga om vaccinationer rekommenderas resenärer att kontakta läkarstationen ca 2 månader före den planerade resan då det i vissa fall kan ta upp till flera veckor att uppnå ett tillräckligt skydd.

Vaccinationsrekommendationer enligt resemål www.rokote.fi

 
Läs mera om vaccineringar

Influensavaccin

Influensavaccinet har många fördelar och är det bästa skyddet mot influensa. Sammansättningen på vaccinet ändras årligen beroende på vilken typ av virus det är fråga om. Läkarstationens sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur man håller sig frisk. Influensavaccin för följande säsong fås på hösten.

Läs mer

Fästingvaccin

Reservera nu tid för vaccinering mot fästingburen encefalit. Du behöver ingen remiss, du får tid genast.

Läs mer

HPV-papillomvaccin

HPV (human papilloma virus) -vaccinets uppgift är att förhindra smitta av vissa HPV-virus

Läs mer

Hepatitvaccin

Resenärer rekommenderas att vaccinera sig mot leverinflammation som förorsakas av hepatit A- och B-viruset. Boka en tid för vaccinering, du behöver ingen remiss eller recept.

Läs mer

Gula febern vaccin

Då man reser till områden där gula feber förekommer är det skäl att ta vaccinet Stamaril. Boka nu en tid för vaccinering. De behöver varken läkarremiss eller recept, tid får du genast.

Läs mer
mån 26.2
16:00
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
mån 26.2
16:15
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
mån 26.2
16:30
15 min
Wrede Natascha
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris
Vaccin + vaccineringen
Fästingvaccin dvs. TBE-vaccin
62 €
Gardasil papillom- dvs HPV-virusvaccin 187,50 €
Havrix, hepatit A
79 €
Engerix, hepatit B 83 € 
Twinrix, hepatit A och B
77,50 €
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) 54,50 €
Tetanus-D
 35,50 €
Stamaril, gula feberna 76,50 €