VAD SKYDDAR FÄSTINGVACCINET MOT?

Fästingvaccinet skyddar mot fästingburen hjärninflammation, d.v.s. TBE.

Fästingburen hjärninflammation är en nervrelaterad sjukdom som sprids av fästingar och det finns ingen medicin mot den. Därför är det viktigt att låta vaccinera sig.

Observera att fästingarna sprider även borrelios, som är en helt annan sjukdom än hjärninflammation och mot den finns inget vaccin.

 

NÄR SKALL MAN TA VACCINET?

Det lönar sig att börja vaccineringen mot fästingburen hjärninflammation på vintern eller i början av våren. Det går dock att börja vilken tid som helst under året.

 

RÄCKER EN VACCINDOS?

I vaccineringsprogrammet ingår tre vaccindoser. De två första vaccinationerna skall tas med 1 – 3 månaders mellanrum. Den tredje dosen borde tas inom 9 – 12 månader efter den andra vaccinationen.

Ifall du är på väg till ett område där det finns mycket fästingar kan du komma på den andra vaccinationen redan efter två veckor från den första vaccineringen. Den tredje dosen kan du sedan ta med normal tidtabell.

Glöm inte, att med 3 – 5 års mellanrum skall du ta en boosterdos så att vaccinationsskyddet bevaras.

 

BEHÖVER JAG EN REMISS ELLER ETT RECEPT AV LÄKARE?

För vaccinering behövs inte en remiss eller ett recept av läkare. Du kan lätt boka tid via vår nätbokningstjänst. Det finns vaccin både för barn och för vuxna.

 

FÖR VEM REKOMMENDERAS VACCINET?

Fästingvaccinet rekommenderas för de personer som vistas en längre tid i s.k. riskområden så som Åbo skärgård, Lojo, Åland samt Esbo skärgård. Det är också att rekommendera vaccinering ifall man rör sig mycket i naturen.

Kom även ihåg vaccinering ifall du rör dig i riskområden utomlands, så som Balticum, södra Tyskland eller Österrike under snöfria tider.

 

HUR KAN JAG SKYDDA MIG MOT FÄSTINGAR?

Med att använda långärmad blus och långbyxor kan du skydda dig mot fästingar. Ifall du rör dig i riskområden kan det vara bra att dagligen göra en ”fästingcheck”.

Kom ihåg att göra ”fästingcheck” även på barn. Hos barn förekommer fästingarna ofta på överkroppen. Kontrollera särskilt bakom öronen.

Via husdjur kan fästingar hamna även i sängkläderna.

Fästingvaccineringen hindrar inte fästingarna från att bita sig fast, men TBE-vaccinet skyddar mot hjärninflammation som fästingarna sprider.

 

HUR FÅR JAG BORT EN FÄSTING SOM BITIT FAST?

Fästingen lösgörs försiktigt från huden med en fästingpincett möjligast snabbt efter att man lagt märke till bettet.

Dra inte bort fästingen med fingrarna.

 

OM JAG FÅTT ETT FÄSTINGBETT, VAD ÄR SYMPTOMEN FÖR HJÄRNINFLAMMATION?

Typiskt för fästingburen hjärninflammation är att symptomen kan förekomma i två skeden. Sjukdomen kan orsaka hög feber och illamående som börjar 4 – 28 dagar från att man fått smittan. Symptomen varar i allmänhet i 2 – 7 dagar varefter patienterna i flesta fall har tillfrisknat.

Efter en feberfri period på 2 – 10 dagar insjuknar en del av de smittade i hjärninflammation

 

SKYDDAR TBE-VACCINET ÄVEN MOT BORRELIOS?

Borrelios eller Lyme’s sjukdom, är en sjukdom som orsakas av borrelia-bakterien och sprids via fästingar. TBE-vaccinet skyddar inte mot borrelios.

 

VILKA ÄR SYMPTOMEN FÖR BORRELIOS?

De första symptomen kan uppstå 3 – 30 dagar efter ett fästingbett. Ett tidigt tecken på borrelios är vanligen en röd, kliande ring som bildas runt bettet. Även förkylningssymptom är vanliga. En borrelia-smitta kan i ett tidigt skede vara även symptomfri.

Det är skäl att söka sig till läkarvård, ifall den röda ringen runt bettet breder ut sig och är minst 5 cm i diameter.

FÖRORSAKAR ETT FÄSTINGBETT ALLTID HJÄRNINFLAMMATION ELLER BORRELIOS?

Ett fästingbett förorsakar inte automatiskt fästingburen hjärninflammation eller borrelios. Därför är det viktigt att göra en ”fästingcheck” varje kväll efter att man vistats i buskage, högt gräs, skog och natur i allmänhet. I Finland förekommer fästingar främst i Södra Finland och i kustområdena. På grund av milda vintrar har fästingarna brett ut sig även in i landet och förekommer nuförtiden till och med i stadsparker.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION OCH BORRELIOS?

Fästingburen hjärninflammation, som förorsakas av TBE-virus, förekommer i fästingens saliv, vilket gör att smittan från fästingen kan fås inom några minuter från att fästingen bitit sig fast.

Borrelia-bakterien förekommer i fästingens tarmar. Om man möjligtvis blir smittad, sker det inom två dygn från det att fästingen bitit sig fast. Därför är det viktigt att avlägsna fästingen så snabbt som möjligt och följa med bettet.

 

Som sakkunnig i artikeln är Eiras hälsovårdare Natascha Wrede.

 

Fästingvaccinet lönar sig att ta i tid, den milda vintern sätter fart på fästingarna

Boka tid för vaccinering

Kom ihåg att ta fästingvaccinet i tid! Boka tid till vaccinering lätt via vår nätbokningstjänst.

*Priset inkluderar vaccin och vaccinering. I priset tillkommer Kanta-avgift.
Boka tid för vaccinering