Maatela Marina

Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, psykologi
Tutkinto:Psykologian maisteri PsM
Erikoisalat:Psykologi, Psykoterapia, Työnohjaus, Työterveyspsykologi
Kielitaito:Suomi, Ruotsi, Englanti
Elämä voi yllättää erilaisilla muutoksilla, onnettomuuksilla ja kriiseillä, jotka voivat liittyä esimerkiksi terveyteen, työhön tai yksityiselämän ihmissuhteisiin.

Työtaustaani: Aloitin psykologina työskentelyn lasten ja nuortenvastaanotolla mielenterveystoimistossa (1993-1996), myös perheiden kanssa työskentelyä.

Noin puolet työelämästäni olen tehnyt kuntoutumiskeskuksessa (1996–2006) työikäisten miesten ja naisten kanssa ryhmissä keskustellen ja kartoittaen heidän elämäntilanteissaan tapahtuneita muutoksia. Seuraamuksia tapaturmista, sairauksista tai onnettomuuksista ja elämänhallinnan tuntemuksen löytämistä uuteen tilanteeseen, sekä työyhteisöjen yhteisten asioiden selvittämistä ja kehittämistä.

Työterveyspsykologin työhön erikoistuminen (2008) oli ehkä luonnollinen jatko - saada olla mukana tekemässä ennaltaehkäisevää työtä yksilöiden ja ryhmien kanssa tässä vaatimusten täyttämässä työelämässä.

Eiran sairaalan työterveyspsykologin vastaanotolle voi tulla monenlaisissa asioissa oman työterveyshoitajan tai – lääkärin lähetteellä. Keskustelu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa voi auttaa työn ongelmatilanteiden jäsentelyssä. Toisinaan on tärkeää etsiä keinoja työn ja vapaa-ajan parempaan tasapainoon. Keskusteluapu ja erilaiset harjoitukset tuovat helpotusta ja ratkaisuja esimerkiksi jännittämiseen, keskittymis- ja univaikeuksiin, alavireisyyteen tai kuormittuneisuuteen.
Työterveyspsykologi voi auttaa myös työyhteisön koulutus- ja valmennustarpeissa tai pulmatilanteissa, kun yhteistyö ei suju tai muutokset tuovat epävarmuutta.
Työn merkitys vaihtelee eri elämäntilanteissa ja toisinaan motivaatio voi olla kateissa ja urakysymykset kaipaavat selkiyttämistä.
Työterveyspsykologin tapaaminen voi tuoda selkeyttä moneen asiaan

Psykoterapeutiksi erikoistuin ja valmistuin 2011 (KELA-korvattava, ratkaisukeskeinen lyhytpsykoterapia), toisaalta psykologin työ on aina ollut yhtälailla terapeutin työtä - niitä ei voi erotella toisistaan.

Pidän työstäni valtavasti - olen aina kokenut että olen etuoikeutettu kun saan olla asiakkaan elämässä hetken mukana kulkien rinnalla, kunnioittaen sitä luottamuksen osoitusta jota olen asiakkailtani kokenut saavani.
Palvelut:Hyvinvointiklinikka, Stressinhallinta, Uniklinikka, Yksilöllinen työnohjaus, Psykologi, Psykoterapia, Työnohjaus, Työterveyspsykologi
Erityisosaaminen:

Psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologia, EMDR-traumaterapia (www.emdr.fi).
Työyhteisön vuorovaikutus ja kommunikaatio, stressi ja stressinhallinta, luennot ja alustukset toiveiden mukaan.

Varaa aika asiantuntijalle

Seuraavat vapaat ajat

ti 20.11.
13:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, psykologi
Eiran lääkäriasema
ti 20.11.
14:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, psykologi
Eiran lääkäriasema
Lue lisää artikkeleista
Psykologi ja vertaisryhmät lihavuusleikatun tukena

Lihavuusleikkaukseen menevä joutuu valmistautumaan valtavaan elämänmuutokseen. Kyseessä ei ole ”vain” leikkaus, vaan kokonainen elämäntapojen ja ajattelumallin uudistaminen.

Lue lisää