Mikä on ikänäkö LINSSILEIKKAUS?

Iän myötä tuleva lähinäön heikkeneminen voidaan korjata linssileikkauksen avulla. Linssileikkauksessa silmän oma linssi eli mykiö korvataan monitehoisella keinomykiöllä. Monitehoisen keinomykiön avulla korjataan sekä lähi- että kaukonäköä. Siksi linssileikkausta kutsutaan usein myös ikänäköleikkaukseksi.

 

Onko linssileikkaus sama asia kuin kaihileikkaus?

Linssileikkaus on tekniseltä toteutukseltaan täysin samanlainen toimenpide kuin kaihileikkaus eli silmän oma linssi korvataan keinomykiöllä. Kaihileikkauspotilaan silmän mykiöön on kehittynyt mykiötä samentava kaihisairaus, jonka vuoksi leikkaus on välttämätön. Linssi- eli ikänäköleikkauksessa on lähtökohtana näönkorjaus.

Kaihileikkaus tehdään usein yksitehoisella linssillä, jonka jälkeen potilas tarvitsee joko kauko- tai lukulasit, kun taas linssileikkauksessa moniteholinssien avulla pääset eroon näistä molemmista.

Toki jos potilaalla on todettu kaihi ja hän haluaa leikkauksella samalla eroon silmälaseista, voidaan tällöin harkita leikkausta monitehoisella linssillä eli ikänäköleikkausta.

Koska linssileikkauksella mykiö korvataan keinotekoisella linssillä, poistuu tuleva kaihileikkaustarve samalla. 

 

Miten ikänäkö-linssileikkauksessa asennettava moniteholinssi toimii?

Monitehokeinomykiössä on voimakkuudet kauas ja lähelle, sekä tarvittaessa myös hajataitteisuutta varten. Linssin toimivuus perustuu eri voimakkuusalueiden vaihtumiseen linssissä vyöhykemäisesti niin, että se mahdollistaa näkemisen eri etäisyyksille. Toisin kuin monitehosilmälaseilla, joilla lukualue on aina linssin alaosassa, monitehokeinomykiöllä voi myös lukea kaikissa eri katsesuunnissa.

Monitehokeinomykiöitä löytyy erilaisia ja linssivalinta tehdään aina yksilöllisesti potilaan tarpeita kuunnellen yhdessä silmäkirurgin kanssa. Eri vaihtoehtojen soveltuvuutta kartoitetaan optikon esitutkimuksessa.

 

Kenelle linssileikkaus sopii?

Linssileikkaus sopii erityisen hyvin moniteholaseja käyttäville yli 45-vuotiaille, joilla laserleikkauksella ei saavuteta haluttua lopputulosta ja joilla on jo alkavia kaihimuutoksia.

Voit varata ajan sairaalaoptikon 60 minuutin maksuttomaan esitutkimukseen. Esitutkimuksessa kartoitetaan silmiesi terveydentila ja arvioidaan sopiiko ikänäkölinssileikkaus sinulle. 

Mikäli tutkimusten perusteella ikänäkölinssileikkaus olisi mahdollista, varataan sinulle aika leikkaavan silmäkirurgin maksulliselle vastaanotolle.
Hän analysoi sairaalaoptikon tekemät esitutkimukset, varmistaa silmiesi terveydentilan ja valitsee juuri sinun silmillesi parhaat linssivaihtoehdot.

Maksuton esitutkimus ei velvoita sinua varaamaan aikaa silmäleikkaukseen.

Lisäksi mikäli sairaalaoptikon tutkimuksissa ilmenee jotain silmäsairauteen viittaavaa, ohjataan sinut silmälääkärin maksulliselle vastaanotolle. 

 

Pääseekö linssileikkauksella kokonaan eroon silmälaseista?

Linssileikkausten tulokset ovat erinomaisia ja pysyviä.

Linssileikkauksen jälkeenkin lähelle näkeminen edellyttää oikeaa lukuetäisyyttä ja hyvää valaistusta. Vaikka moniteholinssi mahdollistaa näkemisen lähelle ja kauas, voi tulla tilanteita, joissa silmälasit auttavat näkemään parhaiten, esim. erityistä tarkkuutta vaativat lähityöt.

 

Onko aikaisempi laserleikkaus este linssileikkaukselle?

Ei ole. Laserleikkauksen jälkeen keinomykiön valinta vaatii hieman tarkempia laskelmia ja mikäli laserleikkaus on tehty jossain muualla kuin Eiran Sairaalassa, on laserleikkausta edeltävät mittaukset hyvä olla mukana esitutkimuksessa. Esimerkiksi SMILE-leikkaus ei ole este linssileikkaukselle. Linssileikkaus on teknisesti samanlainen SMILE-leikattuun sekä -leikkaamattomaan silmään. 

 

Sattuuko linssileikkaus?

Leikkausta ennen silmä puudutetaan silmätipoilla, eikä leikkaus satu. Useimpien mielestä ikävintä leikkauksessa on kirkas mikroskoopin valo.

 

Kuinka pitkä on toipuminen?

Linssileikkauksen jälkeen pääset kotiin jo noin tunnin kuluttua leikkauksesta. Toipuminen on nopeaa ja näkö kirkastuu asteittain muutaman päivän aikana. Antibioottitippoja käytetään muutama viikko. Sairasloman tarve on työstä riippuen 3-7 vrk.

Leikkauksen jälkeen esiintyy usein silmien kuivumista, joka ilmenee hiekan tunteena ja silmien kirvelynä. Se on yleensä ohimenevää ja kostutustipat auttavat oireisiin. Ensimmäinen viikko tulee välttää silmien koskemista, saunomista, uimista, voimakasta liikuntaa tai ylipäätään lian joutumista silmiin.

 

Mitä riskejä linssileikkaukseen liittyy?

Hämäränäössä voi joillakin henkilöillä esiintyä muutoksia kuten valon hajoamista, joka johtuu moniteholinssin optisista ominaisuuksista. Tämä ei kuitenkaan estä esim. autolla ajoa pimeässä.

Muutamalla prosentilla linssileikatuista elimistön omat solut samentavat takakapselin linssileikkauksen jälkeen eli kehittyy nk. jälkisamentuma, joka aiheuttaa näön pehmenemistä. Ennen leikkausta muutosta ei pysty ennustamaan. Jälkikaihi hoidetaan tekemällä takakapselin avaus YAG-laserilla, jolloin näkö kirkastuu normaaliksi. Laseravaus voidaan tehdä vastaanoton yhteydessä eikä se vaadi erityistä valmistautumista tai jälkihoitoa.

 

Mitä linssileikkaus maksaa?

Linssileikkauksen hinta täsmentyy esitutkimuksessa. Hinnan määräytymiseen vaikuttaa tarvitseeko keinomykiössäsi olla hajataitonkorjausta vai riittääkö normaali moniteholinssi. Hajataitonkorjaustarpeeseen vaikuttaa silmän pinnan muoto, eikä sitä voida päätellä aiemmista silmälasiarvoista vaan asia selviää vasta tarkemmissa tutkimuksissa optikon vastaanotolla. Esitutkimus ei sido sinua leikkauspäätökseen, voit rauhassa miettiä haluatko leikkaukseen. Ajantasaiset hinnat linssileikkauksesta löydät täältä.

 

Näenkö heti leikkauksen jälkeen? Pitääkö silmiä varoa?

Linssileikkauksen jälkeen pääset kotiin jo noin tunnin kuluttua leikkauksesta. Toipuminen on nopeaa ja näkö kirkastuu asteittain muutaman päivän aikana. Antibioottitippoja käytetään muutama viikko. Sairasloman tarve on työstä riippuen 3-7 vrk.

Leikkauksen jälkeen esiintyy usein silmien kuivumista, joka ilmenee hiekan tunteena ja silmien kirvelynä. Se on yleensä ohimenevää ja kostutustipat auttavat oireisiin.
Ensimmäinen viikko tulee välttää silmien koskemista, saunomista, uimista, voimakasta liikuntaa tai ylipäätään lian joutumista silmiin. Autolla ajo on myös kielletty ensimmäisen viikon.

 

Maksaako jälkitarkastukset?

Kyllä. Eiran sairaalassa käydään kahdessa maksullisessa jälkitarkastuksessa. Kuukauden kuluttua leikkauksen jälkeen käydään silmälääkärin kontrollissa. 6 kk:n jälkeen leikkauksesta käydään optikolla jälkitarkastuksessa. Tästä näet hinnaston.

 

Onko leikkauksella takuu?

Linssileikkauksella on kahden vuoden takuu. Mikäli leikkauksella ei saavuteta tavoiteltua lopputulosta, tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet veloituksetta.

image-ebaefe13-b7a1-48e8-9abc-f8260367eeb8.jpg

Asiantuntijana artikkelissa on Leea Hotti
Sairaalaoptikko, Optometristi

Ikänäkö- eli linssileikkaus Eirassa

Varaa aika optikon perusteelliseen esitutkimukseen!

Sairaalaoptikkomme kartoittaa silmiesi terveydentilan laajojen tutkimusten avulla.

Mikäli tutkimusten perusteella ikänäköleikkaus olisi mahdollista, varataan sinulle aika leikkaavan silmäkirurgin maksulliselle vastaanotolle.

Silmäkirurgi analysoi tehdyt tutkimukset, varmistaa silmien terveydentilan ja valitsee juuri sinulle silmillesi parhaat linssivaihtoehdot.

HUOM! Maksuttomassa optikon esitutkimuksessa käynti ei velvoita sinua varaamaan leikkausaikaa. 

Piilolinssejä ei voi käyttää viikkoon ennen esitutkimusta eikä leikkausta. Tutkimuksessa käytetään pupilleja laajentavia silmätippoja, jotka sumentavat lähinäköä loppupäiväksi.

Varaa aika esitutkimukseen
Lue lisää
Artikkeli_Linssileikkaus_2022-11-A.jpg
Ikänäköleikkaus teki haaveista totta

Silmälasit ja merivesi ovat huono yhdistelmä, purjehtija Ville Norra tietää. Ikänäköleikkaus vapautti Villen laseista. Nyt hän voi keskittyä rauhassa purjehdukseen.

Lue lisää
Linssileikkaus_PPP_600x450.jpg
"Linssileikkaus vaikutti elämänlaatuun fantastisesti"

Pirkka-Pekka Peteliukselle tehtiin Eiran sairaalassa linssileikkaus, jolla korjattiin monta asiaa yhdellä kertaa. Huimasti parantuneen näkökyvyn lisäksi leikkaus toi värit takaisin elämään

Lue lisää
Optikko_Emilia_600x450.jpg
Optikon esitutkimus silmäleikkausta varten

Varaa aika sairaalaoptikon perusteelliseen esitutkimukseen. Esitutkimuksessa selvitetään silmiesi terveydentila ja näkökyky ja tutkimuksen jälkeen suositellaan juuri sinulle sopivin leikkausmenetelmä. Esitutkimuksessa käynti ei velvoita sinua varaamaan leikkausaikaa.

Lue lisää
Silmä_ikänäkö-linssileikkaus_2023-11.jpg
Ikänäkö linssileikkaus

Ikänäköä voidaan korjata linssileikkauksella. Linssileikkauksella pääset eroon moniteholaseista, eikä silmiin voi enää kehittyä harmaakaihia. Olemme tehneet silmäleikkauksia vuodesta 1996 ja käytössämme on aina uusimmat linssivaihtoehdot.

Lue lisää