SELVITÄ NYT KEHOSI KOOSTUMUS HELPOLLA INBODY-MITTAUKSELLA

InBody-kehonkoostumusmittaus antaa objektiivisen kuvan kehon tilasta. InBody-mittausta käytetään luotettavana tiedonlähteenä terveyden, ravintotottumusten, painonhallinnan ja muiden elämäntapamuutosten motivoinnissa ja seurannassa.

Eiran sairaalan InBody 570 -laite perustuu patentoituun ja luotettavaan 3-taajuusmittaukseen. Tulokset saat mukaasi lomakkeella, josta näet ne numeerisesti ja graafisesti. Myös mittaushistoria säilyy Eirassa, ja seuraavilla mittauskerroilla muutokset edellisiin tuloksiin näet havainnollisesti grafiikkana uusien tulosten yhteydessä.

InBody 570 -mittauksen avulla näet kehosi vahvuudet, tunnistat lihastasapainon kehon eri osissa ja näet elintapojen vaikutuksen.
Tulokset saat selkeästi esitettynä lomakkeella ja sairaanhoitajamme käy ne kanssasi huolellisesti läpi. Käymällä säännöllisesti mittauksissa Eiran sairaalassa näet mittaushistorian suoraan lomakkeelta.
 

Inbody-mittaukseen valmistautuminen

Mittaus suoritetaan nousemalla paljain jaloin laitteen tasolle ja pitämällä kiinni mittauskahvoista muutaman minuutin ajan.

 • Mittaus suoritetaan tyhjällä vatsalla, vähintään kaksi tuntia ruokailun jälkeen
 • Käy WC:ssä ennen mittausta
 • Ei kuntoilua, saunomista tai suihkussa käyntiä ennen mittausta
 • Ole seisaallasi vähintään 5 min. ennen mittausta
 • Oikean painon mittaamiseksi pukeudu kevyesti
 • Seurantamittaukset tulisi suorittaa aina mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa
 • Mittausta ei voi tehdä, jos olet raskaana, sinulla on sydämentahdistin tai jos sinulta on amputoitu raaja
 • Tuloksia saattaa vääristää nestettä poistava lääkitys, kuukautiset, runsas turvotus ja metalli-implantit.

Mittaustulokset

Mittaustulokset saat paperilomakkeella itsellesi. Mittauksen suorittava sairaanhoitaja tai fysioterapeutti tulkitsee tulokset ja käy ne läpi kanssasi.
 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon koostumus (vesi, proteiinit, mineraalit, rasvamassa)
 • Lihas-rasvadiagnoosi (paino, lihasmassa, rasvamassa)
 • Painodiagnoosi (BMI, rasvaprosentti)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Nestetasapaino
 • Painokontrolli (ideaalipaino, painosuositus,
  rasvamassa, lihasmassa)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Viskeraalirasvan taso (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala).
 • Segmentaalinen rasvajakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Vyötärö-lantiosuhde
 • Mittaushistoria (paino, lihasmassa, rasvaprosentti, vesitasapaino)
 • InBody-pisteet.   
   
 
InBody_tulokset.jpg 
 
Tutustu mittaustuloksiin

Kehon koostumus

Kehokoostumuksesta näet mistä mitattu paino koostuu.
 • Kehon vesi kertoo kehon kokonaisvesimäärän
 • Proteiinit ovat lihasten ja ihon pääainesosa.
 • Mineraalien määrä luissa ja kehon nesteissä perustuvat arvioon. Normaalialueen alle jäävä tulos, erityisesti riskiryhmään kuuluvilla, saattaa viitata luuntiheysmittauksen tarpeesta, mutta ei yksin riitä luuston kunnon selvittämiseen.
 • Rasvamassa kiloina sisältää ihonalaisen, sisäelinten ja lihasten sisäisen rasvan kokonaismäärän.
 • Rasvaton massa saadaan vähentämällä kehon kokonaispainosta rasvamassan määrä.
 • Pehmytkudoksen määrä saadaan vähentämällä rasvattomasta massata luiden mineraalimassa.
 • Kokonaispaino koostuu rasvamassasta ja rasvattomasta massasta.

Lihas-rasvadiagnoosi

Lihas-rasvadiagnoosia käytetään kehon koostumuksen muutosten seurantaan. 
Diagnoosissa verrataan kokonaispainon, lihasten painon ja rasvan painon suhdetta. Lisäksi mittaustulokset näyttävät miltä sinun tulokset näyttävät verrattuna saman ikäisen ja saman pituisen henkilön vastaaviin verrokkituloksiin.
Mittaustulokset esitetään palkkeina ja palkkien keskinäinen suhde kertoo, mikä selittää eniten painoasi.

Painodiagnoosi

Painodiagnoosiosiossa käytetään yleisiä painononhallinnassa käytettyjä mittareita:

 • BMI eli painoindeksi
 • Rasvaprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia kehosi painosta on rasvaa

Yleisin tapa luokitella lihavuutta on käyttää painoindeksiä (BMI). Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä, esim. 100 kg / (1,70 m x 1,70 m) = 34,6.

Painoindeksirajat:

BMI 18,5-25 normaalipaino
BMI 25-30 lievä lihavuus eli ylipaino
BMI 30-35 merkittävä lihavuus
BMI 35-40 vaikea lihavuus
BMI yli 40 sairaalloinen lihavuus
Jos painoindeksisi on yli 30, on jo syytä kääntyä terveydenhoidon ammattilaisten puoleen. Painoindeksin ollessa yli 40 voidaan puhua erittäin vaikeasta ja sairaalloisesta ylipainosta, jota ehdottomasti tulee hoitaa.

BMI:n ja rasvaprosentin lisäksi tärkeä mittari on vyötärönympärys. Keskivartaloon ja erityisesti vatsaontelon sisälle kertyvää rasvakudosta pidetään vaarallisena ja siksi vyötärönympärystä kannattaa seurata.

Lihastasapaino

Lihastasapaino-osio näyttää lihasten osuuden kehon eri osissa.
Osion avulla voit tunnistaa onko sinulla puolieroja ja mitä kehon osion tulisi kehittää lihasmassan kasvattamiseksi.
Lisäksi osiosta näet rasvattoman massan kiloina ja suhteessa ihannepainoosi ja suhteessa nykyiseen mitattuun painoosi.

Nestetasapaino

Nestetasapainoa tulkitaan suhdeluvulla, joka saadaan jakamalla solun ulkoinen vesi kehon koko veden määrällä.

Nestetasapaino on tärkeä muuttuja, jota käytetään:

 • Terveydentilan seurantaan
 • Kuntoutuksen seurantaan
 • Hoitojen ja lääkkeiden vaikutuksen seurantaan
 • Mittauksen laadun varmistamiseen

Turvotuksessa, eli ödeemassa, solun ulkoisen nesteen osuus kasvaa ja nostaa suhdelukua.

Litramääräiset nesteiden tulokset voivat olla yli normaalialueen henkilön koon ja suuren lihasmassan takia.

Nestetasapainoa voivat nostaa esimerkiksi:

 • paikallinen tulehdus tai vamma
 • lihavuus, koska rasvasoluissa on vähemmän solun sisäistä vettä kuin lihassoluissa
 • aliravitsemus, koska solut pienenevät ja solun ulkopuolelle kertyy suhteellisesti enemmän vettä
 • sarkopenia eli lihaskato ja siihen liittyvä lihavuus. 
 • suolainen ruokavalio
 • kuukautiskierto 
 • raskaus
 • sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, diabetes tai muu nestetasapainoon vaikuttava häiriö
 • istuminen tai seisominen pitkään samassa asennossa
 • nestetasapainoon vaikuttavat lääkkeet.

Nestetasapainoa voivat laskea:

 • suuri lihasmassa
  Lihassolujen kasvaminen kasvattaa solun sisäisen nesteen osuutta suhteessa solun ulkoiseen nesteeseen.
 • nestehukka
 • nestetasapainoon vaikuttavat lääkkeet

Nestetasapainoon vaikuttaa myös se, miten valmistaudut InBody-mittaukseen. Huomioithan tällä sivulla näkyvät valmistautumisohjeet.

Mittaushistoria

Käymällä säännöllisesti Eiran sairaalassa InBody-mittauksessa ja antaessasi luvan tallentaa mittaustulokset, tulostetaan mittaushistoria automaattisesti tutkimuslomakkeelle.

InBody-pisteet

Mittauslomakkeella saat InBody-pistemäärän.
InBody-pisteet on laitteen valmistajan kehittämä indeksi, joka kuvaa kehosi rakennetta ja vahvuutta. 
Tulokseen vaikuttavat lihas- ja rasvamassat suhteessa niiden viitearvoihin.

Jos lihas- ja rasvamassat ovat normaalit, saa henkilö 80 InBody-pistettä.
Normaalia suurempi lihasmassa tuo lisäpisteitä ja normaalia pienempi lihasmassa vähentää pisteitä.
Liiallinen rasvamassa vähentää pisteitä. 
Normaalialue on 70-90 pistettä, mutta lihasmassan ollessa poikkeuksellisen suuri, voi arvo nousta yli 100 pisteen.

Painokontrolli ja painon arviointi

Painokontrolli-osiossa annetaan ehdotus sekä rasva- että lihasmassan muuttamiseksi, ideaalisen kehon koostumuksen saavuttamiseksi.

Mittauksessa annettu ideaalipaino määritetään painoindeksin normaalialueen keskipisteestä sillä poikkeuksella, että normaalia suurempi lihasmassa nostaa ideaalipainoa vastaavasti.
Näin tulos on henkilökohtainen ja riippuu kehon koostumuksesta, toisin kuin pelkän painoindeksin mukaan laskettu ideaalipaino.
Mittaustuloksena kerrotaan suositellaanko painon lisäämistä vai vähentämistä. 
Kontrollin tavoitteet on laskettu miehillä 15 rasva% mukaan ja naisilla 23 rasva% mukaan.
Lihaskontrolli ei ole koskaan negatiivinen. Jos lihasmassa on yli viitearvon, InBody ei ota kantaa ylityksen suuruuteen.

Kontrolliarvojen laskennassa periaatteena on terveyden kannalta ideaalinen kehon koostumus. Tavoitekoostumus on aikuisilla iästä riippumatta sama. Esimerkiksi urheilijoilla henkilökohtaiset tavoitteet voivat poiketa paljonkin lomakkeen ehdotuksesta. Siksi on tärkeää aina suhteuttaa siis ehdotus omaan tilanteeseesi.

Painon arviointi näyttää painoindeksin ja rasvaprosentin suhteessa verrokkiryhmään. Huomioi, että BMI:n suhteen normaalialue voi ylittyä hyväkuntoisellakin henkilöllä.

Viskeraalirasvan taso ja segmentaalinen rasva

Viskeraalirasvan taso kertoo sisäelimiä ympäröivän rasvan määrän tasoyksikkönä. Yksi tasoyksikkö vastaa 10 neliösenttimetrin (cm2) alaa vatsaontelon poikkileikkauskuvasta navan korkeudelta. Tavoitearvo on tasoyksikkönä alle 10 (eli alle 100 cm2).

Viskeraalirasva on yksi parhaista elintapoja kuvaavista muuttujista ja InBody-mittaus on kätevin tapa saada tarkka kuva sen tilasta. Terveyden kannalta viskeraalirasva on merkittävämpi tekijä kuin ihonalainen rasva, joka vaikuttaa enemmän ulkonäköön ja ympärysmittoihin. Liian suuri määrä viskeraalista rasvaa on yhteydessä moniin vakaviin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen ja sydänsairauksiin. Elintapoja korjaamalla voidaan saada viskeraalirasvassa aikaiseksi merkittäviä muutoksia jo noin kolmessa kuukaudessa. Liikkumattomuuden ohella epäterveellinen ravinto, tietyt päihteet, stressihormonit ja perimätekijät voivat vaikuttaa haitallisesti viskeraalirasvan määrään.

Vyötärö-lantiosuhde osio vertaa vyötärön ympärysmittaa lantion ympärysmittaan. Muuttujan tavoitteena on tunnistaa vyötärölihavuutta, mutta nykyisin viskeraalirasva kertoo siitä paremmin. Mittaustulos voi poiketa mittaustekniikan vuoksi hieman mittausnauhalla saatavalla tuloksella. Etuna InBodyn käytössä on mittaushistoria, jolloin voidaan seurata muutosta.

Segmentaalinen rasva kertoo rasvan jakautumisesta eri kehon osiin. Suluissa kerrotaan mitattu tulos kiloina. Janan perässä oleva prosenttiarvo suhteuttaa tuloksen viitearvoon (100%). Normaalialue piirtyy 80-160% normaaliarvon ympärille. Keskivartalon kohdalla laite mittaa kaikkea rasvaa, sekä viskeraalista että ihonalaista. 

Segmentaalisessa rasvadiagnoosissa näet rasvan määrän kehon eri osioissa.

Seuraavat vapaat ajat
ti 25.6.
13.30
30 min
Terveydenhoitaja Nina Klärich toimii Omahoitajana Eiran sairaalan Terveysklubissa.
Klärich Nina
Omahoitaja
Eiran lääkäriasema
Hoidan osan vastaanotoista tarvittaessa myös etänä. Halutessasi etävastaanottoajan, ole hyvä ja soita asiakaspalveluumme 09 1620 570.
ti 25.6.
14.00
30 min
Terveydenhoitaja Nina Klärich toimii Omahoitajana Eiran sairaalan Terveysklubissa.
Klärich Nina
Omahoitaja
Eiran lääkäriasema
Hoidan osan vastaanotoista tarvittaessa myös etänä. Halutessasi etävastaanottoajan, ole hyvä ja soita asiakaspalveluumme 09 1620 570.
Näytä seuraavat vapaat ajat
Lue lisää
Labra_liikkujan-paketti_2023-06.jpg

Liikkujan tutkimuspaketti

Aloitteleva kuntoilija tai aktiivisesti liikkuja: Tiedätkö mitä elimistöllesi kuuluu? Olemme koonneet liikkujan tutkimuspakettiin laajat tutkimukset, joiden avulla selvitämme terveydentilasi kuin myös piilevät terveysriskit. Tutkimuksiin voit tulla ilman lääkärin lähetettä ja ajanvarausta.

Lue lisää
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Elintapojen muutospolut

Elintapojen muutospolut ovat täysin uusi tapa hoitaa lihavuutta. Ne ovat 3-12 kk mittaisia ohjelmia, joiden aikana sinulla on oma henkilökohtainen valmentaja, jota tapaat säännöllisesti. Henkilökohtainen valmentajasi kuuntelee, kannustaa ja auttaa sinua kohti tavoitteitasi. Tapaamiset tapahtuvat aina kasvotusten – paikan päällä tai videon välityksellä. Tervetuloa lihavuussairaanhoitajan maksuttomaan neuvontaan kuulemaan lisää!

Lue lisää
Sisataudit_mbo_600x450.jpg

Ravitsemusterapia

Laillistettu ravitsemusterapeutti palvelee asiakasta yksilöllisesti erilaisissa ravitsemukseen ja ravintoon liittyvissä kysymyksissä. Häneltä saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ravitsemuksesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitoon.

Lue lisää
Hinnasto
Inbody Hinta

InBody-kehonkoostumismittaus TARJOUS
Kampanjahinta voimassa 30.6. asti

nyt 28 € (48 €)

Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti