geenien vaikutusTA lääkitykseen MITTAA Farma-D farmakogeneettinen paneeli

Joskus saattaa tuntua, että jotkin lääkeaineet eivät vaikuta ollenkaan, ja joskus jopa pienikin annos lääkettä saa aikaan huimausta tai muita oireita.

Farmakogeneettinen paneeli on verinäytteestä tehtävä tutkimus, joka selvittää miten perintötekijät vaikuttavat eri lääkeaineiden sopivuuteen. Esimerkkeinä kipulääke kodeiini, sydän- ja rytmihäiriölääkkeet (beetasalpaajat), verenohennuslääkkeet (varfariini, klopidogreeli), useat depressiolääkkeet ja epilepsialääkkeet (karbamatsepiini).

Farmakogeneettinen paneeli sisältää 11 eri geenikohdan tutkimuksen, joiden muutokset vaikuttavat sataan eri lääkeaineeseen ja niiden toimivuuteen kyseisessä henkilössä. Paneelin tulokset auttavat myös annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin, myös päällekkäiset lääkitykset huomioiden. Yleensä potilailla on käytössä useampaa kuin yhtä lääkettä, joko nyt tai tulevaisuudessa.

Farmakogeneettinen paneeli sopii kaikille. Se tehdään vain kerran, jonka jälkeen tieto on lopun elämää käytettävissä.

Ennakoivalla testaamisella on suurin kustannushyöty, sillä testaamalla vasta sitten kun oire on jo ilmaantunut, tulee jokainen yksittäinen geenitutkimus paljon kalliimmaksi.

 

Laktoosin imeytymistä mittaa Laktoosi-intoleranssitesti

Suomalaisista noin 17 %:lla on geenistössään sellainen versio, joka vaikuttaa laktoosin imeytymiseen suolistossa. Kyseessä on laktaasi-nimisen ruuansulatusentsyymin puutos; laktaasientsyymiä tarvitaan pilkkomaan maitosokeria eli laktoosia glukoosiksi. Laktoosi-intoleranssin syy on geeneissä, joten laktaasientsyymipuutoksen kehittymistä ei voida estää. Lapsilla laktoosi-intoleranssia esiintyy harvoin ennen 3-4 vuoden ikää. Geenitestillä voidaan todeta, onko henkilöllä laktaasientsyymin puutos, ja verinäytteestä tehtävä geenitesti on paljon tarkempi kuin laktoosirasituskoe. Geenitestin perusteella ei voida päätellä oireiden voimakkuutta, ja joillakin henkilöillä ei ilmaannu lainkaan oireita maitotuotteista.

Laktoosi-intoleranssitestiin voit tulla ilman lähetettä laboratorioomme, tulokset saat postitse tai OMAkantaan.

ETURAUHASSYÖVÄN RISKIÄ MITTAA STOCKHOLM3-TESTI

Stockholm3-testi (STHLM3) on verikoe, jonka avulla voidaan arvioida eturauhassyöpäriskiä entistä tarkemmin ja yksilöllisemmin. Tutkimus ennustaa syövän pahanlaatuisuutta sekä vähentää eturauhasesta otettavien koepalojen tarvetta. Testin avulla eturauhassyöpä voidaan todeta jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja luotettavasti.

Testissä tutkitaan viittä eri proteiinimerkkiainetta ja yli 100 geenialuetta. Lisäksi tutkimuksessa huomioidaan potilaan ikä, aikaisemmat kudosnäytteet sekä eturauhassyövän sukuhistoria.

Testi on tarkoitettu vain 50-70-vuotiaille miehille. Se ei sovellu miehille, joilla on jo todettu tai hoidettu eturauhassyöpä. Stockholm3-testi tehdään yhteistyössä ruotsalaisen Karoliinisen sairaalan kanssa, jossa testi on kehitetty.

Stockholm3-testin tulos voi olla positiivinen tai negatiivinen. Lisäksi tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa arvioidaan eturauhassyöpäriskin suuruus asteikolla: alentunut, normaali tai kohonnut. Lausunto sisältää myös suosituksen jatkotutkimusten ja/tai seurannan tarpeesta.

Geenitesteihin HELPOSTI JA NOPEASTI

Geenitesteihin voit tulla suoraan laboratorioomme ilman lähetettä sekä ilman ajanvarausta.

Tulokset saat postitse suoraan kotiin ja tarpeen mukaan suosituksen varata ajan kyseisen alan erikoislääkärin vastaanotolle.

Eiran sairaalan laboratorio
Laivurinkatu 29, Helsinki
p. 09 1620 700

Katso aukioloajat tästä


Hinnasto
Geenitestit  
Laktoosikoe, DNA-tutkimus (B-Lakt-D)   61 €
Geenien vaikutus lääkitykseen (B-Farma-D)
392 €
Eturauhassyöpäriskitesti  (Stockholm3-testi)
 532 €
Tutkimuksiin Eiran lääkärin lähetteellä tultaessa ei peritä toimistomaksua. Muulloin hintoihin lisätään toimistomaksu 17,90 €.
Hintoihin lisätään Kanta-maksu 0,95 €/käynti.