väitöskirjatutkimus osoitti: leveää erkaumaa on hyvä hoitaa leikkaushoidolla

Plastiikkakirurgi Reetta Tuomisen väitöskirjatutkimus vatsalihasten erkaumasta käsittelee monelle synnyttäneelle tuttua aihetta: Raskauden jälkeen osalla synnyttäneistä suorat vatsalihakset eivät palaudu ennalleen, vaan heille jää pysyvä erkauma.


Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan kirurginen hoito on paikallaan, kun erkauma on leveä ja siihen yhdistyy selkäkipua, vartalon hallinnan vaikeutta tai tyrä.

 

 

Tietoa erkauman vaikutuksista ja leikkaushoidon hyödyistä on ollut vähän saatavilla

Erkauma on ollut yleinen vaiva, ja siitä on kirjoitettu viime vuosina mediassa, ja moni onkin saanut oireilleen nimen. Erkaumaa on perinteisesti hoidettu fysioterapialla, mutta kaikille tämä ei riitä. 


”Tiedon lisääntymisen myötä hakeutumista leikkaushoidon konsultaatioon suositellaan yhä enemmän. Tietoa erkauman vaikutuksista sekä leikkaushoidon hyödyistä ja haitoista on kuitenkin ollut niukasti saatavissa”, Tuominen kertoo. 

 
 

Tutkimuksessa selvitettiin erkauman keskimääräistä leveyttä

Raskauden aikana suorat vatsalihakset erkaantuvat toisistaan, kun kasvava kohtu ja lapsi venyttävät vatsanpeitteitä. Tavallisesti synnytyksen jälkeen vatsanpeitteiden muutokset palautuvat, mutta osalla palautuminen jää riittämättömäksi.


Tuominen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten vatsanpeitteet toipuvat raskaudesta ja mikä on pitkällä aikavälillä tavallinen suorien vatsalihasten väli synnyttäneillä.


”Tutkimus osoitti, että jo yhden raskauden jälkeen keskimääräinen suorien vatsalihasten väli on noin 2,5 senttimetriä, mikä täyttää erkauman diagnostiset kriteerit”. Lievällä erkaumalla ei kuitenkaan vaikuta olevan vaikutusta elämänlaatuun tai selkäoireisiin.

Sen sijaan vaikeaksi luokiteltava, yli 5 senttimetrin erkauma on harvinainen. Tutkimuksessa vaikea erkauma todettiin noin 1,5 prosentilla naisista, lähes 1000 henkilön otannassa. 

 

HELP-menetelmästä loistavia tuloksia  

Väitöskirjatyössään Tuominen tutki erkaumaleikkauksen tuloksia kahdella leikkausmenetelmällä, PSUM-verkkotekniikalla sekä HELP-abdominoplastialla. 

Molemmissa leikkaustavoissa haittavaikutukset olivat vähäiset. HELP-leikkauspotilaiden raportoimat elämänlaadulliset hyödyt olivat merkittävät. 

”Koettu selkäkipu väheni kipuasteikolla yli neljästä lähelle nollaa. Kuvaavaa oli, että istumaannousutesti onnistui vain muutamalla potilaalla 46:sta ennen leikkausta, vaikka potilaat olivat harrastaneet liikunta useita kertoja viikossa ja saaneet fysioterapiaa. Vuosi leikkauksen jälkeen istumaannousutestin keskimääräinen tulos oli 11 toistoa 30 sekunnissa”, Tuominen kertoo. 

Tuominen huomauttaa, että muutoksella on huomattava merkitys potilaiden arjessa: toimintakyvyn palautuminen mahdollistaa paluun harrastuksiin ja helpottaa arkisia asioita, kuten pitkään seisomista, kävelemistä ja kivutonta elämää.  

 


Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Reetta Tuominen Eiran sairaalassa, erityisosaaminen vatsalihasten erkauman korjaus ja vatsan peitteiden korjausleikkaus, etenkin raskauden jälkeiset. 

Asiantuntijana artikkelissa on  Reetta Tuominen
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, plastiikkakirurgi

Tunnistatko vatsalihasten erkauman?

Erkauman ensisijainen hoitomuoto on syvien vatsalihasten kuntoutus. Mikäli kuntoutus ei tuota tuloksia, vatsanpeitteiden korjausleikkauksella saadaan erkauma hoidettua tehokkaasti.

Varaa aika kirurgin konsultaatioon.
Vastaanotolla kartoitetaan leikkauksen tarpeellisuus ja juuri sinulle sopiva leikkaustekniikka. Lisäksi leikkaava kirurgi arvioi onko kyseessä sairauden hoitoa vaativa leikkaus vai esteettinen toimenpide. Huomioithan, että kirurgin konsultaatio on maksullinen.

Katso hinnasto tästä.

Varaa aika plastiikkakirurgin konsultaatioon
Lue lisää vatsalihasten erkaumasta ja sen hoidosta
Vatsanpeitteiden-erkauma_2022-11.jpg

Raskauden jälkeinen vatsalihasten erkauma

Raskauden jälkeinen vatsalihasten erkauma on yleinen, mutta usein huonosti tunnistettu asia. Erkauman ensisijainen hoitomuoto on syvien vatsalihasten kuntoutus. Mikäli kuntoutus ei tuota tuloksia, vatsanpeitteiden korjausleikkauksella saadaan erkauma hoidettua tehokkaasti.

Lue lisää
Plastiikka_vyorato_600x450.jpg

Vatsan muotoiluleikkaus

Raskaus, suuret painonvaihtelut ja pitkäaikainen lihavuus venyttävät vatsan lihaskalvoa, jolloin suorat vatsalihakset erkanevat toisistaan ja vatsa alkaa pömpöttää ja roikkua pussimaisesti. Tähän on apuna vatsapeitteiden korjausleikkaus eli abdominoplastia.

Lue lisää