mITÄ PSYKOLOGI TEKEE?

Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulutukinnon ja saanut Valviran vahvistaman oikeuden toimia laillistettuna psykologina.

Psykologin vastaanotolle lähdetään usein turhan myöhään. Terapiaa tarvitseva sinnittelee ongelmiensa kanssa yksin, koska velvollisuus ja halu pärjätä ilman apua istuu meissä syvällä. Vastaanotolle kannattaa kuitenkin hakeutua matalalla kynnyksellä, sillä usein keskustelu ulkopuolisen kanssa auttaa haastavassa elämäntilanteessa ja vaikeiden tunteiden kanssa. Löydät kunkin psykologimme eritysosaamisen hänen profiilistaan, mutta ensikäynnille voi varata ajan kenelle tahansa psykologeistamme. 


Psykologi antaa ohjausta, neuvontaa ja keskustelutukea elämän erilaisissa haasteissa ja kriisitilanteissa. Eirassa toimivat psykologit ovat erikoistuneet hyvin moninaisiin mielenterveyden, hyvinvoinnin ja elämäntilanteeseen liittyviin haasteisiin kuten: 

 • ihmissuhteiden aiheuttamat haasteet
 • lasten ja nuorten kehitys- ja neuropsykiatrin haasteisiin
 • vanhemmuus
 • alavireisyys
 • ahdistuneisuus
 • masennus
 • univaikeudet
 • keskittymiskyvyttömyys
 • kuormittuminen
 • jännittäminen
 • pelkotilat
 • omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • äkillinen kriisi
 • sairastuminen
 • stressinhallinta
 • painonhallinta ja ravitsemus
 • syömishäiriöt
 • työyhteisön ihmissuhteet
 • neuropsykologia
   

TYÖTERVEYSPSYKOLOGI

Eiran sairaalan työterveyspsykologin vastaanotolle voi tulla monenlaisissa asioissa oman työterveyshoitajan tai -lääkärin lähetteellä. Keskustelu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa voi auttaa työn ongelmatilanteiden jäsentelyssä. Toisinaan on tärkeää etsiä keinoja työn ja vapaa-ajan parempaan tasapainoon. Keskusteluapu ja erilaiset harjoitukset tuovat helpotusta ja ratkaisuja esimerkiksi jännittämiseen, keskittymis- ja univaikeuksiin, alavireisyyteen tai kuormittuneisuuteen. 

Työterveyspsykologi voi auttaa myös työyhteisön koulutus- ja valmennustarpeissa tai pulmatilanteissa, kun yhteistyö ei suju tai muutokset tuovat epävarmuutta. Työn merkitys vaihtelee eri elämäntilanteissa ja toisinaan motivaatio voi olla kateissa ja urakysymykset kaipaavat selkiyttämistä. Työterveyspsykologin tapaaminen voi tuoda selkeyttä moneen asiaan.

NEUROPSYKOLOGI

Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta neuropsykologisten tutkimusten avulla ja osallistuu potilaan kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia. Aivoperäisiä häiriöitä voivat olla mm.

 • puhehäiriöt
 • muistihäiriöt
 • havaintohäiriöt


PSYKOTERAPIA

Psykoterapiaa antaa terapiakoulutuksen läpikäynyt terveydenhuollon ammattilainen, joka voi olla peruskoulutukseltaan mm. psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai teologi. Eirassa toimivilla psykoterapeuteilla on psykologin koulutus.

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi. 
Psykoterapia perustuu vuorovaikutteiseen psykoterapeutin ja asiakaan väliseen terapeuttiseen keskusteluun ja erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.

Ns. pitkä psykoterapia lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jossa jäsennellään yhdessä asiakkaan ongelma, muutostoiveet ja muutoksen esteet. Vointia ja muutosta seurataan terapian aikana. Terapia räätälöidään juuri asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja tilannetta vastaavaksi. Psykoterapiassa käytetään erilaisia työmenetelmiä, joista räätälöimällä rakentuu sopiva työskentelytapa useimpiin tarpeisiin. Lisäksi hyvä terapeuttinen työskentely perustuu hyvään yhteistyösuhteeseen psykoterapeutin ja asiakkaan kesken. Joskus kannattaa tavata paria psykoterapeuttia, ennen kuin valitsee kenen kanssa pitkän hoitosuhteen aloittaa. Usein pitkään psykoterapiaan haetaan KELAlta tukea. Näitä terapioita kutsutaan KELAn kuntoutuspsykoterapioiksi.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapeutti on erikoistunut perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden selvittämiseen. Joskus perhetilanne voi ajautua umpikujaan. Meitä voi kohdata kriisit tai haasteet lasten kasvatuksessa tai nuorten itsenäistymisprosessissa voivat aiheuttaa uupumusta. Yhden perheenjäsenen huonosti voiminen heijastuu koko perheen dynamiikkaan. Lapsi voi hyötyä perheterapiasta myös vanhempien avioeron yhteydessä tai koulunkäyntiin liittyvissä hankaluuksissa. Perheterapeutti antaa myös ohjausta lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja ohjausta vanhemmuuteen. Perheterapiassa oikea annettu apu ja tuki jo kriisin varhaisessa vaiheessa vaikuttaa jokaisen perheenjäsenen hyvinvointiin.

Perheterapia sopii hyvin:

 • lasten ja nuorten käytös- ja tunnehäiriöiden hoitoon
 • päihteiden käytön ja syömishäiriöiden hoitoon
 • masennus
 • itsetuhoisuus
 • krooniset sairaudet
 • elämän kriisit: avioero, onnettomuus, uupumus, työttömyys, kuolema sekä lasten kasvatukseen ja nuorten itsenäistymisprosessiin liittyvät haasteet.

Varaa nyt aika psykologin vastaanotolle

Älä epäröi varata aikaa psykologin vastaanotolle!

Eiran sairaalassa toimii useita psykologeja erilaisella koulutustaustalla ja erikoisosaamisalueella.

Heidän erityisosaamiseen, koulutustaustaan ja työhistoriaan voit tutustua klikkaamalla kunkin psykologin profiilia. 
Samalla näet kunkin vastaanottajan seuraavat vapaat ajat.

Eiran sairaalassa toimivat psykologit ja psykoterapeutit
Työterveyspsykologi Helena Godenhjelm Eiran sairaalassa hoitaa stressinhallintaa, ahdistusta ja masennusta sekä pariterapiaa ja vanhemmuuden tukemista. Godenhjelm Helena Psykologi, työterveyspsykologi Varaa aika
Psykologi Caroline Helsing hoitaa stressinhallintaa, ahdistusta ja masennusta sekä neuropsykiatrisia haasteita Eiran sairaalassa. Helsing Caroline Psykologi, erikoissairaanhoitaja Varaa aika
Psykologi ja psykoterapeutti Saana Hirvas Eiran sairaalassa, erityisosaaminen perhe- ja pariterapia. Hirvas Saana Psykologi, psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti Varaa aika
Psykologi Marina Maatela toimii Eiran sairaalassa psykoterapeuttina ja työterveyspsykologina sekä Uniklinikan ja Hyvinvointiklinikan asiantuntijana. Maatela Marina Psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi Varaa aika
Psykologi ja ravitsemusterapeutti Siniriikka Männistö Eiran sairaalassa hoitaa syömishäiriöitä Eira Painonhallintaklinikan asiantuntijana. Männistö Siniriikka Psykologi, ravitsemusterapeutti (äitiysvapaalla) Varaa aika
Neuropsykologi Teemu Paajanen Eiran sairaalassa, erityisosaaminen neuropsykologiset tutkimukset, Alzheimerin tauti, muistitestit, ajokyvyn ja työkyvyn arvioinnit. Paajanen Teemu Psykologi, neuropsykologi
Seuraavat vapaat ajat
pe 7.6.
15.00
1 h 0 min
Psykologi ja psykoterapeutti Saana Hirvas Eiran sairaalassa, erityisosaaminen perhe- ja pariterapia.
Hirvas Saana
Psykologi, psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti
Eiran lääkäriasema

Hoidan muita kuin työterveyspotilaita. Työterveyshuollon lähetteellä varaathan ajan työterveyspsykologille.

Hoidan osan vastaanotoista tarvittaessa myös etänä. Halutessasi etävastaanottoajan, ole hyvä ja soita asiakaspalveluumme 09 1620 570.

pe 7.6.
16.00
1 h 0 min
Psykologi ja psykoterapeutti Saana Hirvas Eiran sairaalassa, erityisosaaminen perhe- ja pariterapia.
Hirvas Saana
Psykologi, psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti
Eiran lääkäriasema

Hoidan muita kuin työterveyspotilaita. Työterveyshuollon lähetteellä varaathan ajan työterveyspsykologille.

Hoidan osan vastaanotoista tarvittaessa myös etänä. Halutessasi etävastaanottoajan, ole hyvä ja soita asiakaspalveluumme 09 1620 570.

Näytä seuraavat vapaat ajat
Hinnasto
Psykologi ja psykoterapeutti Hinta 
Psykologin vastaanotto
alk. 150 €
Psykoterapeutin vastaanotto, yksilöterapia alk. 150 €
Psykoterapeutin vastaanotto, pariterapia alk. 200 €

Asiantuntijat:

Godenhjelm Helena, psykologi, työterveyspsykologi
Helsing Caroline, psykologi, erikoissairaanhoitaja
Hirvas Saana, psykologi, psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti
Maatela Marina, psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi
Männistö Siniriikka, psykologi, ravitsemusterapeutti
Paajanen Teemu, psykologi, neuropsykologi
 
Vastaanottokäynnin hintaan lisätään poliklinikkamaksu 26,30 €. Sarjakäynteihin lisätään poliklinikkamaksu 6,30 €/kerta. Kanta-maksu on 2,70 € ja veloitetaan kaikista Omakantaan tallennettavista käynneistä.
Psykologia_artikkeli_2022-03_600x450.jpg

Pidä huolta hyvinvoinnistasi psykologin vinkit

“Turvallisuus, terveys ja sosiaaliset verkostot ovat kaikki asioita, joilla on erittäin suuri merkitys hyvinvoinnillemme ja joiden merkityksen usein huomaa vasta, kun herää uhka niiden menettämisestä” kertoo pyskologi, psykoterapeutti Marina Maatela

Lue lisää
Kaihi_nainen2_600x450.jpg

Neuropsykologia

Neuropsykologisella tutkimuksella arvioidaan tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja (kognitiivista suorituskykyä). Kognitiivisia toimintoja ovat muun muassa tarkkaavaisuuden säätelyyn, toiminnan ohjaukseen, muistiin ja oppimiskykyyn, kielellisiin taitoihin ja näönvaraiseen hahmotukseen liittyvät toiminnot.

Lue lisää
Eira_Tehtaankadun_portaikko_600x450.jpg

Psykiatria

Psykiatrian erikoislääkäri on erikoistunut tutkimaan ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia. Psyykkinen tasapaino saattaa häiriintyä monista eri syistä. Oireiden varhainen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen parantavat aina merkittävästi paranemisennustetta; kaiken kaikkiaan psykiatriset hoidot ovat hyvin usein tuloksellisia.

Lue lisää
Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti