Silmälääkäri hoitaa ja ennaltaehkäisee silmäsairauksia

Säännölliset silmätarkastukset ovat tärkeä osa hyvinvointia ja sairauksien ennaltaehkäisyä.

Yli 40-vuotiaan on suositeltavaa käydä silmälääkärin vastaanotolla vähintään viiden vuoden välein tarkistuttamassa silmien terveyden tila.

Samoin jos silmiä kohtaa tapaturma tai koet yllättäviä, poikkeavia oireita näkökyvyssäsi, on syytä varata aika silmälääkärille.

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa tulla myös, jos silmässä on tulehdus tai kuivumisen tunnetta.

Silmäsairauksien diagnosointi ja  hoito on keskeinen silmälääkärin osaamiseen liittyvä alue.

 

Yleisiä silmälääkärin hoitamia silmäsairauksia ovat:

 • kaihi
 • glaukooma
 • silmänpohjan ikärappeuma
 • näköhermon sairaus
 • verkkokalvon sairaudet
 • toiminnallinen heikkonäköisyys
 • karsastus
 • silmän etuosan tulehdukset.

Lisäksi silmälääkäriin voi hakeutua silmäluomien toiminnallisten häiriöiden vuoksi.

KAIHI

Yksi yleisimmistä silmäsairauksista on kaihi eli harmaakaihi. Kaihi aiheuttaa silmän linssin eli mykiön samentumisen. Mykiön samentumiseen ei ole lääkehoitoa, vaan se hoidetaan leikkaamalla. Kaihileikkaukset ovat yleisin kirurginen toimenpide maailmassa. Lue lisää kaihista ja kaihileikkauksesta.

GLAUKOOMA ELI SILMÄNPAINETAUTI

Glaukooma on etenevä, aluksi oireeton näköhermon sairaus, joka aiheuttaa ikärappeuman jälkeen seuraavaksi eniten näkövammaisuutta Suomessa.

Glaukoomassa näköhermo ja verkkokalvon hermosäiekerros vaurioituvat, aiheuttaen näkökenttäpuutoksia. Glaukoomassa näkökenttä tuhoutuu ensin reuna-alueilta ja pitkälle edetessään, varsinkin hoitamattomana, glaukooma voi johtaa merkittävään näön heikentymiseen, näkökentän kaventumiseen sekä lopulta jopa sokeuteen.

Silmänpaine on yksi suurimmista glaukooman riskitekijöistä. Pelkkä silmänpaineen mittaaminen ei kuitenkaan riitä glaukooman poissulkemiseksi, koska glaukoomaa voi esiintyä myös normaaleilla silmänpaineilla.
Muita glaukooman riskitekijöitä ovat mm.

 • ikä,
 • likitaitteisuus,
 • sukurasite,
 • silmän pigmenttihiukkaset ja
 • mykiön hilseily.

Glaukooman hoidossa riittävän ajoissa tehty diagnoosi on tärkeää. Diagnosoinnissa käytetään apuna erilaisia silmätutkimuksia, kuten OCT-kuvausta, näkökenttätutkimuksia sekä silmänpohjan kuvauksia.
Tutkimustulosten avulla silmälääkäri tekee diagnoosin ja suunnittelee tarvittavan jatkohoidon.

 

IKÄRAPPEUMA

Verkkokalvon keskeisen alueen ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuden syy suomessa.

Ikärappeumassa verkkokalvon rakenne vaurioituu. Ikärappeumaa esiintyy kahdessa eri muodossa, niin sanotussa kuivassa sekä kosteassa muodossa.

Kuivassa muodossa verkkokalvolle kertyy kuona-aineita aiheuttaen näön heikkenemistä ja vääristymistä.

Kosteassa ikärappeumassa verkkokalvon alle kasvaa uusia heikkoja verisuonia, jotka aiheuttavat verenvuotoja, turvotusta ja edelleen näön heikkenemistä.

Kuivaan ikärappeumaan ei tällä hetkellä ole olemassa parantavaa hoitoa. Kostean rappeuman mahdollisimman varhainen toteaminen ja riittävän ajoissa aloitetut hoidot ovat keskeisiä hoidon onnistumisessa.

Mikäli silmälääkäri toteaa verkkokalvon ikärappeuman, suunnittelemme yksilöllisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet ja ohjaamme tarvittaessa jatkohoitoon eteenpäin. 

Silmäsairauksiin liittyvät tutkimukset Eirassa
Silmänpohjasairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Eiran sairaalan monipuolisessa silmälaboratoriossa tehdään silmänpohja- ja näkökenttätutkimuksia sekä silmänpaineen mittauksia. Silmälääkäri määrittelee kullekin sopivan tutkimuksen.

OCT (optical coherence tomography) - verkkokalvon kerroskuvaus

Eirassa käytettävä SPECTRALIS® OCT- kuvantamislaite on Saksalaisen Heidelberg Engineering yhtiön korkean teknologian kuvantamislaite. Se mahdollistaa silmän valokerroskuvauksen, jonka avulla silmän rakenteesta saadaan entistä tarkempi kuva. 

Tyypillisiä sairauksia, joita voidaan tunnistaa ja seurata SPECTRALIS® - OCT laitteella ovat esimerkiksi 

 • ikärappeumaa,
 • diabeteksen aiheuttamia verkkokalvomuutoksia sekä
 • glaukoomaa.

OCT-tutkimuksessa laite lähettää silmänpohjaan valonsäteen ja analysoi, kuinka säde palaa takaisin verkkokalvon eri kerrosten läpi. Verkkokalvosta saadaan hyvin informatiivinen poikkileikkauskuva. Tätä skannausta SPECTRALIS® OCT vertaa saman ikäisten ja terveeksi todettujen ihmisten verkkokalvoihin. Vertailu ja löydökset analysoidaan sekä graafisesti että numeerisesti.

Tutkimus ei yleensä vaadi laajennustippojen käyttöä.
SPECTRALIS® OCT:ssa on sähköiset katseluohjelmat sekä tarvittaessa saatavana  laadukkaat ja informatiiviset paperitulosteet. Voimme toimittaa tulosteet myös lausuttuina halutessanne.

OCT-macula-tutkimuksessa kuvataan erityisesti verkkokalvon tarkannäkemisen aluetta. OCT-laitteella voidaan havaita esimerkiksi verkkokalvon turvotustilat, keskeisen verkkokalvon alueen reikä, lasiaisen kiinnittyminen verkkokalvoon tai verkkokalvon alainen uudissuonitus.

OCT-papilla-tutkimuksessa keskitytään lähinnä glaukooman eli silmänpainetaudin diagnostiikkaan ja seurantaan. Pelkkä silmänpaineen mittaaminen ei riitä koska glaukooma voi aktivoitua myös normaaleilla silmänpaineilla

Eirassa käytettävässä SPECTRALIS® OCT:n glaukoomamoduulin Premium- versiossa yhdistyvät patentoitu Anatomic Positioning System -järjestelmä (APS) ja joukko yksilöllisiä skannaussarjoja näköhermon pään, verkkokalvon hermosäiekerroksen ja makulan gangliosolukerroksen arviointia varten. Kuvausmallit kohdistuvat automaattisesti kunkin silmän yksilöllisiin anatomisiin kohtiin ja glaukoomadiagnostiikassa merkittävien yksityiskohtaisten anatomisten rakenteiden ominaisuuksiin. Glaukoomamoduuli vertaa potilaan silmiä viitetietokantaan ja havaitsee hyvin pienetkin muutokset. AutoRescan -toiminto mahdollistaa rakenteellisten muutosten luotettavan tunnistamisen käyntien välillä.


OCT-etuosatutkimuksessa kuvaamme ja mittaamme sarveiskalvoa ja kammiokulmaa.

 

Silmänpohjan kuvaus

Eiran sairaalassa käytämme silmänpohjan kuvaukseen innovatiivista SPECTRALIS® MultiColor teknologiaa.
SPECTRALIS® laajakulmamoduuli mahdollistaa MultiColor kuvauksen jopa 55 asteen suuruiselta silmänpohja-alueelta

MultiColor kuvauksen ainutlaatuisessa silmänpohjan monispectrikuvauksessa käytetään samanaikaisesti kolmea lasersädettä silmänpohjan eri syvyyksissä.
Se ottaa kolme yksiväristä kuvaa sekä yhdistetyn MultiColor -kuvan, joka voi paljastaa topografisia muutoksia, jotka eivät ole näkyvissä tavanomaisissa värillisissä silmänpohjakuvissa.

Kunkin aallonpituuden erilainen läpäisykyky antaa jokaisen tutkimuksen aikana lisätietoja rakenteesta mahdollistaen poikkeavuuksien tehokkaan havaitsemisen. 

Näkökenttätutkimukset

HFA- (Humphrey Field Analyzer) ja Goldmanin näkökenttätutkimukset kuuluvat Eiran silmätutkimuspalveluiden valikoimaan.

Näkökenttätutkimuksista suosituin on ns. kynnysarvomittaus, jossa mitataan silmän kykyä reagoida erivahvuisiin valoärsykkeisiin näkökentässä.
Kynnysarvotutkimuksessa tutkittava pitää katseensa koko tutkimuksen ajan yhdessä kohdistusvalossa ja painaa hänelle annettua nappulaa vain havaitessaan valoärsykkeitä muualla näkökentässä.

Näkökentässä puutoksia aiheuttavat esimerkiksi silmän ja näköhermon sairaudet sekä aivotoiminnan häiriöt.

Näkökenttätutkimusta käytetään esimerkiksi glaukooman seurannassa, mutta myös aivohalvauksen jälkeen.

Näkökenttätutkimukset eivät vaadi laajennustippojen käyttöä.

Sarveiskalvon topografia

Sarveiskalvon topografiassa mitataan silmän uloimman osan, eli sarveiskalvon paksuutta, kaarevuutta ja pinnan muotoa.
Topografiamittauksia käytetään eri sarveiskalvon sairauksien, kuten

 • sarveiskalvon kartiopullistuman (keratokonus),
 • sarveiskalvon rappeuman ja
 • kuivasilmäisyyden diagnosoinnissa. 

Topografiamittaukset ovat myös osa rutiinitutkimuksia sarveiskalvon laserleikkauksissa sekä ikänäkö- ja kaihilinssileikkauksissa.
Mittauksessa ei käytetä laajennustippoja. 

 
Lasten silmätaudit ja karsastus

Karsastus voi olla ilmeinen tai piilevä.
Ilmeisessä karsastuksessa näkee heti, että toinen silmä kääntyy useimmiten joko sisään- tai ulospäin.
Piilokarsastus tulee yleensä esille vain väsyneenä. Karsastajalle tulee helposti päänsärkyä ja hän näkee kaksoiskuvia.

Karsastusta hoidetaan silmälaseilla, peittohoidolla ja tarvittaessa leikkauksella.

Heikkonäköisyyttä hoidetaan silmälaseilla. Likitaitteinen lapsi tarvitsee miinuslasit nähdäkseen kauas kunnolla. Hän näkee yleensä lähelle hyvin myös ilman silmälaseja. Kaukotaitteinen lapsi tarvitsee pluslasit sekä lähi- että kaukokatseluun.

Lapsen päänsäryn syy saattaa olla silmäperäinen, ja yllä olevat syyt ovat yleisimmät. Lastenneurologi hoitaa päänsäryt, jotka eivät ole silmäperäisiä.
Lapsen silmätarkastuksessa näöntarkastuksen lisäksi selvitetään mm. syvyysnäkö, silmien liikkeet, mustuaisreaktiot ja mikroskoopin avulla tutkitaan silmänpohjat. Tarvittaessa mitataan myös silmänpaineet.

Kattavien tutkimusten perusteella silmälääkäri tekee tarvittaessa diagnoosin ja suunnittelee toimenpiteiden ja jatkohoidon tarpeen.

Varaa aika silmälääkärille

Eiran sairaalassa vastaanottaa useita kokeneita silmätautien erikoislääkäreitä. Ota vastaanotolle mukaan vanhat silmälasireseptit, käytössä olevat silmälasit sekä lista reseptilääkkeistä. Mainitse myös suvussa esiintyvistä silmäsairauksista.
Silmälääkärin tutkimuksien hinta varmistuu tapauskohtaisesti vastaanotolla.

Varaa aika silmälääkärille
Eiran sairaalan silmälääkärit
Silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell Eiran sairaalassa, erityisosaaminen lasten silmätaudit ja karsastus. Heickell Aurora Silmätautien erikoislääkäri Varaa aika
Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Anna Korsbäck tekee kaihileikkauksia Eiran sairaalassa. Korsbäck Anna Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Kirsi-Tiina Kukkonen Eiran sairaalassa, erityisosaamista verkkokalvokirurgia, kaihi-, ikänäkö- ja SMILE laserleikkaukset. Kukkonen Kirsi-Tiina Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Jaakko Mattila Eiran sairaalassa on erikoistunut kaihikirurgian sekä sarveiskalvon ja silmän etuosan sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Mattila Jaakko Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Petri Oksman Eiran sairaalassa, erityisosaaminen SMILE-laserleikkaus, ikänäkö linssileikkaus, kaihileikkaus, ikänäkö Blended Vision -laserleikkaus. Oksman Petri Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Johanna Sarmela Eiran sairaalassa, erityisosaaminen silmäluomileikkaukset kuten yläluomileikkaus, silmäluomien kasvaimet ja näppylät, silmäluomien virheasennot. Sarmela Johanna Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa. Suominen Sakari Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi Varaa aika
Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Minna Virtanen Eiran sairaalassa, vastaanottava silmälääkäri, erityisosaaminen silmätautien kuten kaihin hoito. Virtanen Minna Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Vapaat ajat silmälääkärille
ma 29.7.
09.30
30 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
ma 29.7.
10.00
30 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
ma 29.7.
10.30
30 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
Näytä seuraavat vapaat ajat
Hinnasto
Silmälääkäri Hinta 
Vastaanottokäynti 30 min
alk. 140 € - 180 €

Erikoislääkärit
 
Heickell Aurora, silmätautien erikoislääkäri
Korsbäck Anna, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Kukkonen Kirsi-Tiina, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Mattila Jaakko, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Oksman Petri, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Sarmela Johanna, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Suominen Sakari, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Virtanen Minna, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
 

Vastaanottokäynnin hintaan lisätään poliklinikkamaksu 26,30 €. Kanta-maksu on 2,70 € ja veloitetaan kaikista Omakantaan tallennettavista käynneistä. Asiantuntijakohtaiset hinnat löydät asiantuntijan omasta profiilista.

Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti