Silmälääkäri hoitaa ja ennaltaehkäisee silmäsairauksia

Säännölliset silmätarkastukset ovat tärkeä osa hyvinvointia ja sairauksien ennaltaehkäisyä.

Yli 40-vuotiaan on suositeltavaa käydä silmälääkärin vastaanotolla vähintään viiden vuoden välein tarkistuttamassa silmien terveyden tila.

Samoin jos silmiä kohtaa tapaturma tai koet yllättäviä, poikkeavia oireita näkökyvyssäsi, on syytä varata aika silmälääkärille.

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa tulla myös, jos silmässä on tulehdus tai kuivumisen tunnetta.

Silmäsairauksien diagnosointi ja  hoito on keskeinen silmälääkärin osaamiseen liittyvä alue.

Yleisiä silmälääkärin hoitamia silmäsairauksia ovat:

  • kaihi
  • glaukooma
  • näköhermon sairaus
  • verkkokalvon sairaudet
  • ikään liittyvä verkkokalvon tarkan näkemisen alueen rappeuma
  • toiminnallinen heikkonäköisyys
  • karsastus
  • silmän etuosan tulehdukset.

Yksi yleisimmistä silmäsairauksista on kaihi; kaihileikkaukset ovat yleisin kirurginen toimenpide maailmassa. Lue lisää kaihileikkauksesta.

Lisäksi silmälääkäriin voi hakeutua silmäluomien toiminnallisten häiriöiden vuoksi.

SILMÄSAIRAUKSIIN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET EIRASSA

Silmänpohjasairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä. Eiran sairaalan monipuolisessa silmälaboratoriossa tehdään silmänpohja- ja näkökenttätutkimuksia sekä silmänpaineen mittauksia. Silmälääkäri selvittää potilaalle sopivan tutkimuksen.

Silmänpohjavalokuvaus

Silmänpohjakameralla voi ottaa silmänpohjasta yleiskuvan tai kuvata esimerkiksi makulaa, papillaa tai verkkokalvon hermosäiekerrosta. Silmänpohjavalokuvausta käytetään esimerkiksi diabeetikkojen silmänpohjaseurannassa ja glaukooman eli silmänpainetaudin diagnostiikassa.
Canonin funduskameralla kuvataan Eiran sairaalassa korkealaatuiset väri-, redfree-, hermosäie-, stereopapilla- ja etuosakuvat. Kuvaus vaatii laajennustippojen käyttöä.
 

Näkökenttätutkimukset

HFA- (Humphrey Field Analyzer) ja Goldmanin näkökenttätutkimukset kuuluvat Eiran silmätutkimuspalveluiden valikoimaan. Näkökenttätutkimuksista suosituin on ns. kynnysarvomittaus, jossa mitataan silmän kykyä reagoida erivahvuisiin valoärsykkeisiin näkökentässä. Kynnysarvotutkimuksessa tutkittava pitää katseensa koko tutkimuksen ajan yhdessä kohdistusvalossa ja painaa hänelle annettua nappulaa vain havaitessaan valoärsykkeitä muualla näkökentässä. Näkökentässä puutoksia aiheuttavat esimerkiksi silmän ja näköhermon sairaudet sekä aivotoiminnan häiriöt. Näkökenttätutkimusta käytetään esimerkiksi glaukooman seurannassa, mutta myös aivohalvauksen jälkeen. Näkökenttätutkimukset eivät vaadi laajennustippojen käyttöä.

OCT (optical coherence tomography) - verkkokalvon kerroskuvaus

Eirassa käytettävä OCT-laite Cirrus HD-OCT 5000 on uusin malli lääkintälaitevalmistaja saksalaiselta Carl Zeiss Meditec AG:ltä. Se mahdollistaa silmän valokerroskuvauksen, jonka avulla silmän rakenteesta saadaan entistä tarkempi kuva. Laitteella tutkitaan ja seurataan verkkokalvosairauksia, kuten esimerkiksi silmänpohjan ikärappeumaa, diabeteksen aiheuttamia verkkokalvomuutoksia sekä glaukoomaa.

Silmälääketieteessä on teknologian merkitys kasvanut kovasti. Nykypäivän OCT-laitteet ovat hyvä esimerkki siitä. Cirrus lähettää silmänpohjaan valonsäteen ja analysoi, kuinka säde palaa takaisin verkkokalvon eri kerrosten läpi. Verkkokalvosta saadaan hyvin informatiivinen poikkileikkauskuva. Tätä skannausta Cirrus HD-OCT vertaa samanikäisten ja terveeksi todettujen ihmisten verkkokalvoihin. Vertailu ja löydökset analysoidaan sekä graafisesti että numeerisesti.

OCT-macula-tutkimuksessa kuvataan erityisesti verkkokalvon tarkannäkemisen aluetta. OCT-laitteella voidaan havaita esimerkiksi verkkokalvon turvotustilat, keskeisen verkkokalvon alueen reikä, lasiaisen kiinnittyminen verkkokalvoon tai verkkokalvon alainen uudissuonitus.

Verkkokalvon keskeisen alueen ikärappeuma on yleisin näkövammaisuuden syy suomessa. Kostean rappeuman mahdollisimman varhainen toteaminen ja riittävän ajoissa aloitetut hoidot ovat keskeisiä hoidon onnistumisessa. Kostean rappeuman hoidon seurannassa OCT-kuvaus myös kertoo paljon hoidon toimivuudesta.

OCT-papilla-tutkimuksessa keskitytään lähinnä glaukooman eli silmänpainetaudin diagnostiikkaan ja seurantaan. Glaukooma on oireeton ja aiheuttaa ikärappeuman jälkeen seuraavaksi eniten näkövammaisuutta Suomessa. Kohonnut silmänpaine vaurioittaa hermosäiekerrosta erityisesti näköhermonpään ympärillä. Pelkkä silmänpaineen mittaaminen ei riitä koska glaukooma voi aktivoitua myös normaaleilla silmänpaineilla.

Glaukooma tuhoaa näkökenttää ensin reuna-alueilta. Myös glaukoomassa riittävän ajoissa tehty diagnoosi on tärkeää.

OCT-etuosatutkimuksessa kuvaamme ja mittaamme sarveiskalvoa ja kammiokulmaa.

Cirrus HD-OCT-tutkimus ei välttämättä vaadi laajennustippojen käyttöä. Cirrus HD-OCT:ssä on selkeät ja informatiiviset printit sekä katseluohjelmat. Voimme toimittaa printit myös lausuttuina halutessanne.
 

Lasten silmätaudit ja karsastus

Karsastus voi olla ilmeinen tai piilevä. Ilmeisessä karsastuksessa näkee heti, että toinen silmä kääntyy useimmiten joko sisään- tai ulospäin. Piilokarsastus tulee yleensä esille vain väsyneenä. Karsastajalle tulee helposti päänsärkyä ja hän näkee kaksoiskuvia. Karsastusta hoidetaan silmälaseilla, peittohoidolla ja tarvittaessa leikkauksella.
Heikkonäköisyyttä hoidetaan silmälaseilla. Likitaitteinen lapsi tarvitsee miinuslasit nähdäkseen kauas kunnolla. Hän näkee yleensä lähelle hyvin myös ilman silmälaseja. Kaukotaitteinen lapsi tarvitsee pluslasit sekä lähi- että kaukokatseluun.
Lapsen päänsäryn syy saattaa olla silmäperäinen, ja yllä olevat syyt ovat yleisimmät. Lastenneurologi hoitaa päänsäryt, jotka eivät ole silmäperäisiä.
Lapsen silmätarkastuksessa näöntarkastuksen lisäksi selvitetään mm. syvyysnäkö, silmien liikkeet, mustuaisreaktiot ja mikroskoopin avulla tutkitaan silmänpohjat. Tarvittaessa mitataan myös silmänpaineet.
 

Varaa aika silmälääkärille

Eiran sairaalassa vastaanottaa useita kokeneita silmätautien erikoislääkäreitä. Ota vastaanotolle mukaan vanhat silmälasireseptit, käytössä olevat silmälasit sekä lista reseptilääkkeistä. Mainitse myös suvussa esiintyvistä silmäsairauksista.
Silmälääkärin tutkimuksien hinta varmistuu tapauskohtaisesti vastaanotolla.

Varaa aika silmälääkärille
Eiran sairaalan silmälääkärit
Silmätautien erikoislääkäri Aurora Heickell Eiran sairaalassa, erityisosaaminen lasten silmätaudit ja karsastus. Heickell Aurora Silmätautien erikoislääkäri Varaa aika
Silmäkirurgi Kirsi-Tiina Kukkonen Eiran sairaalassa, erityisosaamista verkkokalvokirurgia, kaihi-, ikänäkö- ja SMILE laserleikkaukset. Kukkonen Kirsi-Tiina Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Jaakko Mattila Eiran sairaalassa on erikoistunut kaihikirurgian sekä sarveiskalvon ja silmän etuosan sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Mattila Jaakko Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Petri Oksman Eiran sairaalassa, erityisosaaminen SMILE-laserleikkaus, ikänäkö linssileikkaus, kaihileikkaus, ikänäkö Blended Vision -laserleikkaus. Oksman Petri Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Johanna Sarmela Eiran sairaalassa, erityisosaaminen silmäluomileikkaukset kuten yläluomileikkaus, silmäluomien kasvaimet ja näppylät, silmäluomien virheasennot. Sarmela Johanna Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Varaa aika
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa. Suominen Sakari Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi Varaa aika
Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Minna Virtanen Eiran sairaalassa, vastaanottava silmälääkäri, erityisosaaminen silmätautien kuten kaihin hoito. Virtanen Minna Silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Vapaat ajat silmälääkärille
pe 24.3.
09.40
20 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
pe 24.3.
10.40
20 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
pe 24.3.
11.40
20 min
Silmäkirurgi Sakari Suominen tekee silmien laserleikkauksia, linssikirurgiaa ja kaihileikkauksia Eiran sairaalassa.
Suominen Sakari
Silmätautien erikoislääkäri, Silmäkirurgi
Eiran lääkäriasema
Näytä seuraavat vapaat ajat
Hinnasto
Silmälääkäri Hinta 
Vastaanottokäynti 30 min
alk. 120 € - 200 €

Erikoislääkärit
 
Heickell Aurora, silmätautien erikoislääkäri
Kukkonen Kirsi-Tiina, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Mattila Jaakko, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Oksman Petri, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Sarmela Johanna, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Suominen Sakari, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
Virtanen Minna, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi
 

Hintoihin lisätään poliklinikkamaksu 22,90 € ja Kanta-maksu 2,30 €.

Kysy lisää Eiran palveluista
Nimi
Puhelin
Email
Viesti