Maatela Marina

Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Examen:Psykologie magister PsM
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Det kan ske överraskande förändringar i livet, olyckor och kriser som härrör hälsan, arbetet och/eller människorelationer i ens liv. 
Många kvinnor och män har ett behov att kartlägga sina tankar, glädjeämnen, sorger, önskemål, osäkerhetskänslor, valsituationer i sina liv.Det kan finnas ett behov att behandla känslor och tankar som har ett upphov i det förflutna. Många byter åsikter och tankar med vänner. Men rollerna, krav, plikter och skyldigheter kan vara oklara och ansträngande - då kan en diskussion men med en utomstående expert hjälpa i att hitta nya synvinklar gällande livssituationen. Mitt sätt att jobba är aktivt och jag respekterar klientens utgångspunkt och värderingar.
Specialiteter:Arbetshandledning, Psykolog, Psykolog, arbetshälsa, Psykoterapeut
Tjänster:Stresshantering
Individuell arbetshandledning
Välmåendeklinikens specialist
Sömnklinikens specialist
Minska – må bättre specialist
Boka tid till specialist