Maatela Marina

Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Examen:Psykologie magister PsM
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Det kan ske överraskande förändringar i livet, olyckor och kriser som härrör hälsan, arbetet och/eller människorelationer i ens liv. 
Många kvinnor och män har ett behov att kartlägga sina tankar, glädjeämnen, sorger, önskemål, osäkerhetskänslor, valsituationer i sina liv.Det kan finnas ett behov att behandla känslor och tankar som har ett upphov i det förflutna. Många byter åsikter och tankar med vänner. Men rollerna, krav, plikter och skyldigheter kan vara oklara och ansträngande - då kan en diskussion men med en utomstående expert hjälpa i att hitta nya synvinklar gällande livssituationen. Mitt sätt att jobba är aktivt och jag respekterar klientens utgångspunkt och värderingar.
Specialiteter:Arbetshandledning, Psykolog, Psykolog, arbetshälsa, Psykoterapeut
Tjänster:Individuell arbetshandledning
Minska – må bättre specialist
Stresshantering
Sömnklinikens specialist
Välmåendeklinikens specialist
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Obs! En del av mina mottagningstider är distanstider. Föredrar du telefonmottagning, boka "Puhelinvastaanotto". Då du vill boka en videomottagning, välj "Videovastaanotto".
tis 22.6
10:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Eira läkarstation