Maatela_Marina.jpg

Maatela Marina

Psykolog, psykoterapeut, företagspsykolog
Examen:Psykologie magister PsM
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Det kan ske överraskande förändringar i livet, olyckor och kriser som härrör hälsan, arbetet och/eller människorelationer i ens liv. 
Många kvinnor och män har ett behov att kartlägga sina tankar, glädjeämnen, sorger, önskemål, osäkerhetskänslor, valsituationer i sina liv.Det kan finnas ett behov att behandla känslor och tankar som har ett upphov i det förflutna. Många byter åsikter och tankar med vänner. Men rollerna, krav, plikter och skyldigheter kan vara oklara och ansträngande - då kan en diskussion men med en utomstående expert hjälpa i att hitta nya synvinklar gällande livssituationen. Mitt sätt att jobba är aktivt och jag respekterar klientens utgångspunkt och värderingar.
Specialiteter:Arbetshandledning, Psykolog, Psykolog arbetshälsa, Psykoterapeut
Tjänster:Ångest och depression
Stresshantering
Stöd i föräldraskap
Individuell arbetshandledning
Välmåendeklinikens specialist
Minska – må bättre specialist
Priser:
Distansmottagning högst 30 min psykologfrån 70,00 €
Distansmottagning högst 60 min psykologfrån 144,00 €
Mottagning, högst 45 min. psykologfrån 144,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 22,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 5,90 €/gång. Kanta-avgiften är 2,30 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.
Se Bokningsvillkor
Boka tid till specialist