Maatela Marina

Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog
Examen:Psykologie magister PsM
Specialiteter:Arbetshandledning, Arbetshälsopsykolog, Psykolog, Psykoterapi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Det kan ske överraskande förändringar i livet, olyckor och kriser som härrör hälsan, arbetet och/eller människorelationer i ens liv. Många kvinnor och män har ett behov att kartlägga sina tankar, glädjeämnen, sorger, önskemål, osäkerhetskänslor, valsituationer i sina liv. Det kan finnas ett behov att behandla känslor och tankar som har ett upphov i det förflutna.

Många byter åsikter och tankar med vänner. Men rollerna, krav, plikter och skyldigheter kan vara oklara och ansträngande - då kan en diskussion men med en utomstående expert hjälpa i att hitta nya synvinklar gällande livssituationen.

Mitt sätt att jobba är aktivt och jag respekterar klientens utgångspunkt och värderingar.

Tjänster:Individuell arbetshandledning, Stresshantering, Sömnklinik, Välmåendeklinik, Arbetshandledning, Arbetshälsopsykolog, Psykolog, Psykoterapi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

tis 15.1
10:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog
Eira läkarstation
tis 15.1
14:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Företagspsykolog, psykoterapeut, psykolog
Eira läkarstation
Psykologi ja vertaisryhmät lihavuusleikatun tukena

Lihavuusleikkaukseen menevä joutuu valmistautumaan valtavaan elämänmuutokseen. Kyseessä ei ole ”vain” leikkaus, vaan kokonainen elämäntapojen ja ajattelumallin uudistaminen.

Läs mer