Näringsterapeuten ger näringsrådgivning, planerar individuella dieter för patienten och följer upp dem. I rådgivningen fäster man uppmärksamhet vid den nuvarande livssituationen och tidigare kostvanor. Rådgivningen baserar sig på allmänna näringsråd, men utsträcker sig till konkret val av mat och livsmedel. Till expertisen hör kunskap om energi och näringsämnen, deras påverkan på upptagningsförmågan och kännedom om tecken på bristfälligheter. Näringsterapi spelar en central roll i vården av flera sjukdomar så som diabetes, ätstörningar, högt blodtryck (hypertoni), celiaki och födoämnesallergi.

Näringsterapi är en central del av vården vid behandling av:

 • över- och undervikt
 • ätstörningar (anorexi, bulimi )
 • diabetes
 • förhöjt blodtryck
 • förhöjda fetmavärden i blodet
 • metabolisk syndrom
 • matallergier
 • reumatism
 • gikt
 • celiaki
 • laktosintolerans
 • vid tarminflammationer
 • övriga buk- eller tarmbesvär, såsom förstoppning, diarré, irritabel tarmsyndrom
 • sömnapné
 • grundsjukdom som inverkar på sömnen (cancersjukdomar etc)
 • fetmaoperationer
På näringsterapeutens mottagning kan man också diskutera orosmoment kring dieters tillräcklighet, t.ex. vegetariska dieter, åldringars matvanor, ovanligt ensidigt ätande etc.
Eira sjukhus näringsterapeuter
Manni-Pettersson Päivi Legitimerad näringsterapeut Eira läkarstation Boka tid
Putkonen Leena Näringsterapeut Eira läkarstation, Eira Grani Boka tid
Följande lediga tider
tis 17.1
15:00
1h 0min
Manni-Pettersson Päivi
Legitimerad näringsterapeut
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider

Boka nu en tid till näringsterapeutens mottagning

Genom att boka en mottagningstid till en legitimerad näringsterapeut får du möjlighet att individuellt diskutera problem som härrör sig till att äta. Ta modigt kontakt och boka behändigt på nätet en mottagningstid som passar dej.

Näringsbokföring - blankett och instruktioner
Prislista
Näringsterapi
Pris
Mottagning hos näringsterapeut, 60 min.
 från 90 
Måltidsplanering   från 80 €
FODMAP-start och uppföljning 2 timmar
   198 € 
Kansliavgift på 16,95 € tillkommer