Näringsterapeuten ger näringsrådgivning, planerar individuella dieter för patienten och följer upp dem. I rådgivningen fäster man uppmärksamhet vid den nuvarande livssituationen och tidigare kostvanor. Rådgivningen baserar sig på allmänna näringsråd, men utsträcker sig till konkret val av mat och livsmedel. Till expertisen hör kunskap om energi och näringsämnen, deras påverkan på upptagningsförmågan och kännedom om tecken på bristfälligheter. Näringsterapi spelar en central roll i vården av flera sjukdomar så som diabetes, ätstörningar, högt blodtryck (hypertoni), celiaki och födoämnesallergi.

Näringsterapi är en central del av vården vid behandling av:

 • över- och undervikt
 • ätstörningar (anorexi, bulimi )
 • diabetes
 • förhöjt blodtryck
 • förhöjda fetmavärden i blodet
 • metabolisk syndrom
 • matallergier
 • reumatism
 • gikt
 • celiaki
 • laktosintolerans
 • vid tarminflammationer
 • övriga buk- eller tarmbesvär, såsom förstoppning, diarré, irritabel tarmsyndrom
 • sömnapné
 • grundsjukdom som inverkar på sömnen (cancersjukdomar etc)
 • fetmaoperationer
På näringsterapeutens mottagning kan man också diskutera orosmoment kring dieters tillräcklighet, t.ex. vegetariska dieter, åldringars matvanor, ovanligt ensidigt ätande etc.

Individuell näringsterapi vid viktkontroll

Det finns många orsaker varför det är skäl att banta. Den viktigaste är hälsan. Att minska på vikten är bra inte endast för att förebygga sjukdomar utan också för en hel del andra faktorer som inverkar på vårt välmående, vår självkänsla och energi.

Man bör också må bra då man bantar. Om bantningen är en enda pina och det är svårt, är metoderna fel, man mår inte heller bra efter bantningen. Bantningsresultatet är inte då långvarigt. En naturlig förändring av levnadsvanorna gör att man orkar bättre - näringsterapeuten hjälper dig i detta

Kundens levnads- och matvanor är utgångspunkten varifrån det är bra att göra nödvändiga förändringar.

VAD HÄNDER PÅ NÄRINGSTERAPEUTENS MOTTAGNING

1) planering
förändringar i vikten
matvanorna, tidpunkten för måltiderna, matens kvalitet
arbete / mattider på arbetet
motionen
övrig levnadssituation

2) förverkligande
val av matvaror
planering av måltiderna
råd att lätta på kosten (recept, sättet att laga mat)
viktnedgång i etapper

3) uppföljning
för att uppnå ett hållbart resultat behövs flera besök hos näringsterapeuten - enligt kundens individuella behov

4) dessutom
På Eira finns färdigheter för vård av övervikt; specialistläkare, fysioterapi, hypnoterapi, psykoterapi osv.

FODMAP-kostbehandling vid irriterad tjocktarmen syndrom

Symptom vid irriterad tjocktarmen syndrom är t.ex.:

 • uppsvullen mage och gaser som blir värre mot kvällen
 • diffusa smärtor på olika sidor av magen
 • tarmen fungerar växlande, från lös mage till förstoppning
 • tarmen tömmer sig inte ordentligt

Symptomen förekommer omväxlande. Ibland har man ofta och smärtsamma symptom, och ibland kommer de mer sällan och är inte så smärtsamma. Övriga symptom kan vara trötthet, illamående eller besvär i övre buken såsom halsbränna och refluxbesvär. Besvären är inte farliga men kan ofta orsaka problem i vardagen och därför är de skäl att få dem skötta.

Vad som orsakar irriterad tjocktarmen syndrom kan inte helt fastställas. Man har konstaterat att kvaliteten på födan spelar en viss roll, och också psykiska faktorer kan öka på symptomen; tarmen reagerar på spänning och nervositet. Även nedstämdhet kan påverka tarmens funktion.


FODMAP-kostbehandling ger hjälp mot magbesvär.

FODMAP kommer från orden Fermentable Oligosaccharides, Di- and Monosaccharides, and Polyols.

Vissa kolhydrater i födan som inte absorberas har konstaterats ha ett samband med luftbesvär som förorsakar tarmsmärtor. Vid FODMAP-kostbehandlingen undviker man dessa kortvariga kolhydrater som inte absorberas i tunntarmen.

De kolhydrater som inte absorberas i tunntarmen går vidare till tjocktarmen där de jäser dvs fermenteras och förorsakar typiska symptom för irriterad tjocktarmen syndrom.

Vid undersökningar har man konstaterat att ca 70-75% blir hjälpta av FODMAP-kostbehandlingen. FODMAP-kostbehandlingen hjälper i första hand till att tarmen lugnar ner sig och symptomen kan bemästras.

En legitimerad näringsterapeut introducerar FODMAP-kostbehandlingen för att kunna säkra kunden den bästa möjliga vården.
Näringsterapi en del av företagshälsovården

Inom företagshälsovården verkar också en näringsterapeut som har av Arbetshälsoinsitutet godkänd specialkompetens. Näringen spelar en central roll i att upprätthålla hälsan, arbetsmotivationen och i att förebygga många sjukdomar.

Boka nu en tid till näringsterapeutens mottagning

Genom att boka en mottagningstid till en legitimerad näringsterapeut får du möjlighet att individuellt diskutera problem som härrör sig till att äta. Ta modigt kontakt och boka behändigt på nätet en mottagningstid som passar dej.

Eira sjukhus näringsterapeuter
Harjula Raisa Näringsterapeut Boka tid
Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Följande lediga tider
mån 17.12
14:00
1 h 0 min
Harjula Raisa
Näringsterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Näringsbokföring - blankett och instruktioner
Prislista
Näringsterapi
Pris
Mottagning hos näringsterapeut, 60 min.
 från 90 
Måltidsplanering   från 80 €
FODMAP-start och uppföljning 2 timmar
   198 € 
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.