Näringsterapeuten ger näringsrådgivning, planerar individuella dieter för patienten och följer upp dem. I rådgivningen fäster man uppmärksamhet vid den nuvarande livssituationen och tidigare kostvanor.

Rådgivningen baserar sig på allmänna näringsrekommendationer, och ger konkreta råd i val av mat och livsmedel. Till expertisen hör kunskap om behovet av energi och näringsämnen, dess inverkan på upptagningsförmågan och en kännedom om bristsymtom.


 

Näringsterapi är en central del av vården vid behandling av:

 • över- och undervikt
 • ätstörningar (anorexi, bulimi )
 • diabetes
 • förhöjt blodtryck
 • förhöjda fetmavärden i blodet
 • metabolisk syndrom
 • matallergier
 • reumatism
 • gikt
 • celiaki
 • laktosintolerans
 • tarminflammationer
 • övriga buk- eller tarmbesvär, såsom förstoppning, diarré, irritabel tarmsyndrom
 • sömnapné
 • grundsjukdom som inverkar på ätningen (cancersjukdomar etc)

På näringsterapeutens mottagning kan man också diskutera om oro för dietens tillräcklighet, t.ex. en vegetarisk diet, åldringars matvanor, ovanligt ensidig diet etc.

 

Vad händer på näringsterapeutens mottagning

1) planering

 • förändringar i vikten, tidigare viktminskningar
 • matvanorna: tidpunkten för måltiderna, matens kvalitet i stora drag
 • arbete /måltider under arbetstid
 • motionen
 • övrig livssituation

2) förverkligande

 • val av matvaror
 • planering av måltiderna
 • tips till en lättare kost (recept, sättet att laga mat)
 • Framåt med hjälp av milstolpar!
 • viktnedgång i etapper

3) uppföljning

 • för att uppnå ett hållbart resultat behövs flera besök hos näringsterapeuten - alltid enligt kundens individuella behov.

4) dessutom

 • På Eira finns färdigheter för vård av övervikt; specialistläkare, fysioterapi, hypnoterapi, psykoterapi osv.

Individuell näringsterapi vid viktkontroll

Det finns många orsaker till skäl att banta. Den viktigaste är hälsan. En viktminskning är bra, inte endast i förebyggandet av sjukdomar, utan också för en hel del andra faktorer som har en positiv inverkan på vårt välmående, vår självkänsla och energi.

Man bör också må bra då man bantar. Om bantningen är en enda pina och det är svårt, är metoderna fel och man mår inte heller bra efter bantningen. Bantningsresultatet är inte då långvarigt. En naturlig förändring av levnadsvanorna gör att man orkar bättre – till det här får du hjälp av näringsterapeuten.

Kundens redan fungerande levnads- och matvanor är utgångspunkten varifrån det är bra att göra nödvändiga förändringar.

Irriterad tjocktarm syndrom och näring

Symtom vid irriterad tjocktarm syndrom är t.ex.:

 • uppsvullen mage och gaser som blir värre mot kvällen
 • diffusa smärtor på olika sidor av magen
 • tarmen fungerar växlande, från lös mage till förstoppning
 • tarmen tömmer sig inte ordentligt

Symtomen förekommer omväxlande. Ibland har man ofta och smärtsamma symtom, och ibland kommer de mer sällan och är inte så smärtsamma. Övriga symtom kan vara trötthet, illamående eller besvär i övre buken såsom halsbränna och refluxbesvär. Besvären är inte farliga men kan ofta orsaka problem i vardagen och därför är de skäl att få dem skötta.

Vad som orsakar irriterad tjocktarm syndrom kan inte helt fastställas. Man har konstaterat att kvaliteten på födan spelar en viss roll. Hos en del patienter kan psykiska faktorer öka på symtomen; tarmen reagerar på spänning och nervositet. Även nedstämdhet kan påverka tarmens funktion.

FODMAP-kost ger hjälp mot magbesvär

Vissa kolhydrater i födan som inte absorberas har konstaterats ha ett samband med luftbesvär som förorsakar tarmsmärtor.
Med FODMAP-dieten undviker man dessa kortvariga kolhydrater som inte absorberas i tunntarmen.

FODMAP kommer från orden Fermentable Oligosaccharides, Di- and Monosaccharides, and Polyols.

De kolhydrater som inte absorberas i tunntarmen går vidare till tjocktarmen där de jäser, d.v.s. fermenteras och förorsakar typiska symtom för irriterad tjocktarms syndrom.

Vid undersökningar har man konstaterat att ca 70 - 75% av personerna fick hjälp av FODMAP-dieten. Med hjälp av FODMAP-dieten kan man i första hand lugna tarmen och hantera symtomen.

Den certifierade näringsterapeutens handledning till FODMAP-dieten försäkrar för kunden den bästa möjliga vården.

Näringsterapeuterna på Eira sjukhus, Raisa Harjula och Marianna Hölttä, är specialiserade på FODMAP-vård.

Näringsterapi en del av företagshälsovården

Inom företagshälsovården verkar också en näringsterapeut som har av Arbetshälsoinsitutet godkänd specialkompetens. Näringen spelar en central roll i att upprätthålla hälsan, arbetsmotivationen och i att förebygga många sjukdomar.

Boka nu en tid till näringsterapeutens mottagning

Boka en mottagningstid till en legitimerad näringsterapeut, så får du en möjlighet att diskutera ätproblem, individuellt med sakkunnig hjälp.

Ta modigt kontakt.

Boka behändigt en mottagningstid till näringsterapeuten via vår nätbokning.

Eira sjukhus näringsterapeuter
Hölttä Marianna Näringsterapeut Boka tid
Kangasniemi Raisa Näringsterapeut Boka tid
Männistö Siniriikka Psykolog, näringsterapeut Boka tid
ons 3.11
15:00
1 h 0 min
Hölttä Marianna
Näringsterapeut
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Näringsterapi Pris 
Mottagning hos näringsterapeut, 60 min.
från 124 €
Måltidsplanering från 124 € 
FODMAP-start och uppföljning 2 timmar 198 € 
 Telefonmottagning och videomottagning:  

 Hölttä Marianna, näringsterapeut, 60 min

124 € 

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid seriebesök då poliklinikavgift på 4,70 €/besök och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande