Vad är Orbera-bantningsmetod?

Orbera-bantningsmetoden är ett rätt nytt och unikt sätt att behandla övervikt i Finland. I världen finns redan över 300 000 Orbera-patienter och metoden är godkänd av de strikta amerikanska hälsovårdsmyndigheterna FDA. I medeltal har patienterna gått ner i vikt 15 kg under ett halvt år. I Finland har Orbera funnits i några år.

Orbera-bantningsmetoden är en icke-kirurgisk behandlingsform, där man via munnen, med hjälp av ett endoskop vid lätt nedsövning, för in en mjuk silikonballong i magsäcken. Ballongen fylls med steril koksaltlösning och lämnas kvar i magsäcken i 12 månader. Därefter töms ballongen och tas ut på samma sätt som vid insättningen. Både insättandet och borttagandet av ballongen tar ca en halv timme och du får åka hem efter bara några timmar.

Hur fungerar Orberan?

 

Ballongen i sig själv minskar inte vikten, men den fyller magsäcken och ger en mättnadskänsla. Ballongen hjälper dig på så sätt att äta mindre portioner. Maten dröjer kvar i magsäcken längre och minskar hungerkänslan.

För att den med hjälp av ballongen uppnådda viktminskningen skall vara bestående, är Orbera-bantningsmetoden en helhet, som även omfattar en noggrann uppföljning och ett livsstilsändringsprogram.


Resultatet är alltid individuellt och beror på din motivation och hur du förbinder dig till en varaktig livsstilsändring. Den viktminskning som ballongen möjliggör motiverar dig att fortsätta din nya livsstil också efter att ballongen avlägsnats. De nya matvanorna, tillsammans med motion, är på sikt nyckeln till ett slankare och friskare liv. För det här är Orbera-bantningsmetoden till stor hjälp.

För vem passar Orbera-bantningsmetoden?

Orbera lämpar sig för de flesta som vill gå ner i vikt av olika orsaker. Det är en ypperlig metod för att bryta viktökningen innan den blir en allvarlig hälsorisk. En viktnedgång minskar alltid risken att insjukna, men den kan också lindra symtomen för en del grundsjukdomar så som sömnapné, typ 2 diabetes, högt blodtryck, ledbesvär m.m. Orbera är också till en stor hjälp då man måste gå ner i vikt inför en operation (t.ex. ledprotes- eller fetmaoperation) eller om du vill förbättra dina utsikter att bli gravid.

För att kunna genomgå Orbera-behandlingen bör du:

• vara minst 18 år
• ha ett BMI (viktindex) över 27
• vara motiverad och beredd att förbinda dig till en medicinskt övervakad behandlingsmetod

Möjliga hinder för Orbera-behandlingen:

• ålder över 65 år
• konstaterat stort diafragmabråck
• tidigare operation av magsäcken
• allvarlig njur-, lever- eller lungsjukdom
• långvarig kortisonbehandling
• graviditet
• allvarlig hetsätningsstörning
• annat psykiskt tillstånd som kan inverka negativt på behandlingen

Orbera-bantningsmetodens lämplighet bestäms alltid individuellt och beslutet görs i sista hand av en gastrokirurg, specialiserad på vård av fetma. Ifall kirurgen under ingreppet konstaterar att man inte kan placera ballongen i magsäcken debiteras enbart kostnaderna för kirurgens och näringsterapeutens mottagning samt för gastroskopin, som gjorts i lätt nedsövning.
Om Orberan inte är den rätta lösningen, kan du diskutera med läkaren ifall en fetmaoperation kunde vara ett alternativ för dig. Läs mera om fetmaoperationer.

Eira Viktklinik har även andra bra behandlingar för fetma.
Dessa är:

Livsstilsförändringsprogram (3 – 12 mån)
Läkemedelsbehandling

Hur kommer jag på en Orbera-behandling?

Du behöver ingen läkarremiss. Boka bara en kostnadsfri konsultation till Eira Viktkliniks sjukskötare. Hon kan svara på dina frågor om Orberan och hjälpa dig vidare.

Du kan boka tid här, ringa till vår tidsbokning 09-1620 570 eller skicka ett meddelande per mejl på adressen viktklinik@eirasjukhus.fi.

Tidpunkten för insättningen av Orberan bestäms tillsammans med dig så att den passar din tidtabell möjligast bra.

Orbera-behandlingens olika skeden på Eira sjukhus


Orbera-behandlingen börjar


1. Första träffen med sjukskötaren, som är specialiserad på vård av fetma och du får den informativa Orbera-handboken.
2. Mottagningsbesök/distansmottagning hos näringsterapeuten.
3. Lämplighetsbedömning hos kirurgen och beslut om att påbörja behandlingen.
4. Insättandet av Orbera-ballongen med hjälp av ett endoskop vid lätt nedsövning.

Efter insättandet av Orbera-ballongen

1. Fetmasjukskötarens och näringsterapeutens råd och stöd under den tid då ballongen är i magsäcken.
2. Uppföljningstelefonsamtal med näringsterapeuten en månad efter insättandet av ballongen.
3. Telefonsamtal med fetmasjukskötaren och direktiv en vecka innan ballongen tas ut.
4. Orbera-ballongen avlägsnas efter 12 månader.

Efter att Orbera-ballongen avlägsnats

1. Före avlägsnandet av ballongen eller strax efter träffar du näringsterapeuten.
2. Sjukskötarens stöd i sex månader efter att ballongen tagits ut.
3. Mottagningsbesök hos näringsterapeuten och ett sammandrag av vården 6 månader efter insättningen av Orbera-ballongen. Du kan boka tid då tidpunkten känns lämplig.

 

Du kommer enkelt utan remiss till Eira Viktklinik genom att kontakta viktklinikens sjukskötare. Du kan boka ditt första möte här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller per mejl på adressen viktklinik@eirasjukhus.fi.

 

BOKA NU KOSTNADSFRI KONSULTATION TILL FETMASJUKSKÖTAREN!

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda .

Boka konsultationsbesök
Följande lediga tider
fre 26.7
10:30
1 h 0 min
Aalto_Jenni.jpg
Aalto Jenni
Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Välkommen och diskutera tillsammans med mig ärenden angående viktkontroll. Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
Visa följande lediga tider
Vanliga frågor om Orbera

Hur sker Orbera-behandlingen på Eira sjukhus?

För att få en helhetsbild av ditt hälsotillstånd och din motivation träffar du före ingreppet en kirurg, som är specialiserad på behandling av fetma, en näringsterapeut samt klinikens sjukskötare. De berättar mera om Orbera-bantningsmetoden och du kan ställa frågor till dem. Vi kommer överens om tidpunkten för ingreppet / ballongens insättning tillsammans med dig så att den passar din tidtabell möjligast bra.

Hur skall jag förbereda mig för insättandet av ballongen?

Dagen före insättandet av ballongen får du äta enbart flytande föda. Efter kl. 24, kvällen före ingreppet, får du inte inta någon föda alls eller dricka något. Ifall insättningen av ballongen sker först på kvällen, kan du på morgonen dricka lite vatten eller t.ex. saft. Du bör dock vara utan att dricka minst sex timmar före ingreppet. Detta för att säkerställa att din magsäck är tom då du kommer till ingreppet och att ingreppet kan utföras tryggt.

Dina eventuella regelbundna mediciner samt de mediciner som kirurgen ordinerat får du på ingreppsmorgonen ta tillsammans med en liten mängd vatten.

Vad sker under dagen för ingreppet?

På ingreppsdagen kommer du till sjukhuset vid utsatt tid. Vår sjukskötare tar emot dig och förbereder dig inför ingreppet. Du sövs lätt ner och Orbera-ballongen förs in i magsäcken med hjälp av ett endoskop. Själva ingreppet tar mindre än en halv timme och efter det får du vila 1-2 timmar i ett uppvakningsrum.

När du mår bra och kan dricka vätska, får du åka hem. På grund av den lätta nedsövningen behöver du en följeslagare.

Under de första dagarna efter ingreppet är vi i kontakt med dig för att försäkra oss om att du mår bra. Det är vanligt att det under de första dagarna förekommer illamående, uppkastningar, sura uppstötningar och magkramper. Dessa är inte tecken på någonting allvarligt, det är endast magsäcken som ännu inte har vant sig vid ballongen. Symtomen brukar försvinna efter 2-3 dagar. Illamåendet och andra eventuella känningar är dock individuella och kan i sällsynta fall vara längre.

Hur länge är jag på sjukhuset?

Du bör reservera en halv dag för hela ingreppet inberäknat tiden för uppvakningen.

Kan Orberan orsaka komplikationer?

Det är sällsynt att komplikationer förekommer och ifall du har något att fråga kan du ringa Eira sjukhus när som helst, under dagtid till sjukskötaren och vid övriga tider till vår bäddavdelning, som har öppet 24/7. Det är viktigt att du känner dig trygg under hela processen.

Hurdant är det att leva med en Orbera-ballong i magen?

Efter de två första veckorna kan du leva ett ganska ”normalt” liv. De första dagarna efter insättningen av ballongen kan vara besvärliga, och illamående och magkramper kan förekomma. Kroppen har ännu inte vant sig vid det främmande föremålet i magsäcken. Vi förser dig med bra mediciner mot illamåendet.

Under den första veckan bör du noggrant följa den diet som du har fått. Då skall du inta flytande föda, t.ex. välling, surmjölk, drickbar yoghurt, tee, kaffe, sockerfri saft. I Orbera-handboken finns noggranna instruktioner.

Så småningom får du övergå till fastare föda och från den tredje veckan kan du njuta av vanlig, hälsosam mat. Matportionerna förblir små eftersom ballongen upptar en stor del av magsäcken. På så sätt blir den intagna energimängden liten och vikten minskar. Det är även skäl att fästa uppmärksamhet vid kostens näringsinnehåll, så att du får i dig alla behövliga vitaminer och mineraler. Till det här får du hjälp av vår näringsterapeut. Själva ballongen minskar inte din vikt, utan de förändrade levnadsvanorna!

Motion rekommenderas. Genast efter ingreppet kan du motionera lätt. Under de två första veckorna bör du dock undvika kraftiga magmuskelövningar. Det har konstaterats att personer som motionerar regelbundet minskar betydligt mera i vikt än de, som inte motionerar.

Under hela den tiden som ballongen är i magsäcken bör du äta syrablockerande preparat, och du får även recept på medicin mot eventuellt illamående. Vi informerar dig om hur du skall ta medicinerna och du kan alltid ringa vår fetmasjukskötare om du har frågor!
Prislista
Fetmasjukskötarens mottagning
Pris  
Konsultationsbesök eller telefonmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Följande besök hos fetmasjukskötaren
90,00 €
 
 
Specialister
   

Aalto Jenni, sjukskötare
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Juuti Anne, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare

   

Orbera-bantningsmetod
Pris Eiras Hälsokonto*
Orbera-bantningsmetod, 12 månaders ballong 5595,00  €
473,25 €/mån

I Orbera-bantningsmetoden ingår:

 • Första besöket hos Viktklinikens sjukskötare.
 • 2 endoskopiska ingrepp i lätt nedsövning (insättande och avlägsnande av ballongen).
 • Orbera-ballongen
 • Den medicinering som behövs vid ingreppet.
 • Stöd för en livsstilsförändring under 1,5 år. Stödet inkluderar uppföljnings sjukskötarens telefonsamtal/
  mottagningsbesök med 3 månaders mellanrum.
 • Möjlighet att kontakta Fetmaklinikens sjukskötare avgiftsfritt när som helst under ett år.
 • Sammandrag över vården 6 mån efter att ballongen tagits ut på näringsterapeutens mottagning.

Fakturan skickas ca. två veckor innan ingreppet per post eller e-post. Fakturan bör vara betald före ingreppet.

I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov och biopsier som möjligen behöver tas under skopin.
 • Kirurgens mottagningsbesök
 • Besök på näringsterapeutens mottagning/näringsrådgivning
 • Läkemedel ordinerade av läkaren
 • Mottagningsbesök och kontroller utöver de  nämnda för över.

Kredit
På Eira sjukhus är det möjligt att finansiera Orbera-bantningsmetoden med Eiras Hälsokonto.
Du kan även disskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning.

FPA
Du får inte FPA-avdrag på Orbera-bantningsmetoden.
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Fråga mera om Eira Viktkliniks tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande