En psykiater är en läkare specialiserad inom, psykiatri. I psykiatrin ingår olika specialiteter så som barn-, ungdoms-, vuxen- och rättspsykiatri samt specialinriktningar som bl.a. missbruks- och geriatrisk psykiatri. Psykiatrikerna på Eira sköter såväl vuxna som barn och ungdomar.

VANLIGA PSYKIATRISKA STÖRNINGAR HOS VUXNA:

 • depression
 • rädsla för sociala tillfällen
 • generaliserad ångest
 • panikstörningar
 • rädsla för allmänna platser
 • ätstörningar
 • obsessiv-kompulsiva störningar
 • bipolär sjukdom
 • olika beroenden (addiktioner)
 • psykos
 • personlighetsstörningar

VANLIGA SYMPTOM HOS BARN OCH UNGA:

Det är skäl att överväga professionell hjälp då ett vanligtvis balanserat och livligt barn förändras ”till sin motsats”:

 • vill inte leka allena eller tillsammans med någon
 • inte kan sova som tidigare
 • inte längre vill gå till skolan eller vara ifån sin förälder/föräldrar
 • klagar på olika besvär eller ver
 • får utbrott av minsta lilla orsak
 • fortlöpande är ledsen och inte orkar inspireras av något

Det är skäl att reagera då en tonåring

 • som tidigare varit positivt inställd till livet slutar träffa kompisar
 • inte bryr sig om sitt yttre utseende
 • fortlöpande är irriterad och trött
 • börjar klara sig sämre i skolan eller får sämre vitsord än tidigare
 • försöker undvika gemensamma måltider
 • ser klart magrare ut eller upprepade gånger riskerar sin säkerhet

Boka nu tid till psykiaterns mottagning

Ifall du har varit med om en utvecklings- eller traumatisk kris eller du känner igen ovanstående symtom hos dej själv, tveka inte att boka en tid till psykiatern!På Eira sjukhus finns flera olika psykiatriker med sinsemellan olika specialisering och erfarenhet. Bekanta dej med dem och se när deras nästa lediga tider är - på nätet bokar du behändigt en tid som passar dej!
Eira sjukhus psykiatriker
Holma Mikael Specialläkare i psykiatri Boka tid
Hölttä Eeva Specialläkare i psykiatri och geriatri Boka tid
Lahdelma Liisa Medicine doktor Boka tid
Puustinen Leila Specialläkare i psykiatri, psykoterapeut Boka tid
Raevuori Anu Specialistläkare i ungdomspsykiatri Boka tid
Riska Mikael Specialläkare i psykiatri Boka tid
Sandberg Seija FRC Psych (Lon), specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
ons 12.12
15:30
1 h 0 min
Sandberg Seija
FRC Psych (Lon), specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Eira läkarstation
Obs! Jag behandlar inte medicinberoende.
ons 12.12
18:00
1 h 0 min
Sandberg Seija
FRC Psych (Lon), specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Eira läkarstation
Obs! Jag behandlar inte medicinberoende.
Visa följande lediga tider
Prislista
Psykiatri

Pris
 Mottagning hos psykiater    från 154€/besök
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.