En psykiater är en läkare specialiserad inom psykiatri. I psykiatrin ingår olika specialiteter så som barn-, ungdoms-, vuxen- och rättspsykiatri samt specialinriktningar som bl.a. missbruks- och geriatrisk psykiatri. Psykiatrikerna på Eira sköter såväl vuxna som barn och ungdomar.
 

VANLIGA PSYKIATRISKA STÖRNINGAR HOS VUXNA

•    depression
•    rädsla för sociala tillfällen
•    generaliserad ångest
•    panikstörningar
•    rädsla för allmänna platser
•    ätstörningar
•    obsessiv-kompulsiva störningar
•    bipolär sjukdom
•    olika beroenden (addiktioner)
•    psykos
•    personlighetsstörningar

 

VANLIGA SYMPTOM HOS BARN OCH UNGA

Det är skäl att överväga professionell hjälp då ett vanligtvis balanserat och livligt barn förändras ”till sin motsats”:
•    vill inte leka allena eller tillsammans med någon
•    inte kan sova som tidigare
•    inte längre vill gå till skolan eller vara ifån sin förälder/föräldrar
•    klagar på olika besvär eller ver
•    får utbrott av minsta lilla orsak
•    fortlöpande är ledsen och inte orkar inspireras av något

Det är skäl att reagera då en tonåring
•    som tidigare varit positivt inställd till livet slutar träffa kompisar
•    inte bryr sig om sitt yttre utseende
•    fortlöpande är irriterad och trött
•    börjar klara sig sämre i skolan eller får sämre vitsord än tidigare
•    försöker undvika gemensamma måltider
•    ser klart magrare ut eller upprepade gånger riskerar sin säkerhetBoka nu tid till psykiaterns mottagning

Ifall du har varit med om en utvecklings- eller traumatisk kris eller du känner igen ovanstående symtom hos dej själv, tveka inte att boka en tid till psykiatern!

På Eira sjukhus finns flera olika psykiatriker med sinsemellan olika specialisering och erfarenhet.

Bekanta dej med dem och se när deras nästa lediga tider är - på nätet bokar du behändigt en tid som passar dej!


Eira sjukhus psykiatriker
Hölttä Eeva Specialist i geriatri och psykiatri Boka tid
Lahdelma Liisa Specialist i psykiatri Boka tid
Lassenius-Panula Lotta Barnpsykiater, familjeterapeut Boka tid
Raevuori Anu Specialist i psykiatri Boka tid
Riska Mikael Specialläkare i psykiatri Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
tis 26.10
17:00
1 h 0 min
Lassenius-Panula Lotta
Barnpsykiater, familjeterapeut
Eira läkarstation
Jag ger inte utlåtanden i vårdnadstvister. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.
Visa följande lediga tider
Prislista
Psykiatri Pris 
Mottagning hos psykiater, 30 min.
från 120,20 €
Mottagning hos psykiater, 60 min. från 170 € 
Telefonmottagning och videomottagning:  

Hölttä Eeva, specialist i geriatri och psykiatri, 20-60 min.

46 - 160 €

Lahdelma Liisa, specialist i psykiatri, 30-60 min.

120 -220 €

Raevuori Anu, specialist i psykiatri, 60 min.

200 € 

Österman Hannele, specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin, 30-60 min.

159-199 €
  Poliklinikavgift 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande