Terapi på svenska

Vi vet hur viktigt det är att få terapi på sitt modersmål. På Eira har vi flera psykiatrer som har svenska som modersmål:

En psykiater är en specialiserad läkare, som förutom medicine licentiatexamen har en tilläggsutbildning inom psykiatri. I psykiatrin ingår olika specialområden så som barn-, ungdoms-, vuxen- och rättspsykiatri samt specialkunskaper inom bl.a. missbruks- och geriatrisk psykiatri. Psykiatrikerna på Eira sköter såväl vuxna som barn och ungdomar. Man kan boka en tid direkt utan remiss via vår nätbokning.

En specialist i psykiatri vårdar allvarliga psykiska störningar och sjukdomar. Psykiatern gör en diagnostisk bedömning, bedömer behovet av behandling samt gör en behandlingsrekommendation. Den rekommenderade behandlingen kan vara t.ex. psykoterapi eller medicinering.

VANLIGA PSYKIATRISKA STÖRNINGAR HOS VUXNA

 • depression
 • rädsla för sociala tillfällen
 • allmän ångest
 • panikstörningar
 • rädsla för allmänna platser
 • ätstörningar
 • tvångsbeteenden
 • bipolär sjukdom
 • olika beroenden (addiktioner)
 • psykos
 • personlighetsstörningar

VANLIGA SYMPTOM HOS BARN OCH UNGA

Det är skäl att överväga professionell hjälp då ett vanligtvis balanserat och livligt barn förändras ”till sin motsats”:

 • vill inte leka allena eller tillsammans med någon
 • inte kan sova som tidigare
 • inte längre vill gå till skolan eller vara ifån sin förälder/föräldrar
 • klagar på olika besvär eller ver
 • får utbrott av minsta lilla orsak
 • fortlöpande är ledsen och inte orkar inspireras av något

Det är skäl att reagera då en tonåring

 • som tidigare varit positivt inställd till livet slutar träffa kompisar
 • inte bryr sig om sitt yttre utseende
 • fortlöpande är irriterad och trött
 • börjar klara sig sämre i skolan eller får sämre vitsord än tidigare
 • försöker undvika gemensamma måltider
 • ser klart magrare ut eller upprepade gånger riskerar sin säkerhet

Utvecklings- och traumatiska kriser

Utvecklingskriser, som pubertet, föräldraskap och pensionering är skeden som hör till livet. En kris kan även orsakas av en skilsmässa, ett förlorat jobb, en allvarlig sjukdom eller en anhörigs bortgång. Med hjälp av vården får patienten stöd i att bemöta och behandla krisen samt hitta metoder för livshantering.

Symtomen på en kris kan vara t.ex. att man har svårt att klara av vardagliga sysslor, man är överaktiv och koncentrerar sig på irrelevanta saker. Symtom kan också inkludera kaotiska tankar, inskränkt tänkande och varseblivning, starka känslor och/eller blockeringar. Ilska, anklagelser, ångest, hjälplöshet, skuldkänslor, skam, känslighet för gråt, sårbarhet, somatiska reaktioner och olika smärtor hör också till symtomen för en kris. Typiskt är också dålig aptit, överätande, sömnsvårigheter, alkohol- eller drogmissbruk eller till och med självmordstankar och självmordsförsök.

Orsaken till en traumatisk kris är ofta en plötslig, oväntad och ovanligt stark händelse, såsom en bilolycka, en anhörigs plötsliga död, en våldsam situation, en brand, en sjukdom eller en plötslig förlust av ett jobb.

En person som befinner sig i en traumatisk kris klarar inte av livshanteringen och livsvärderingarna förändras. Krishanteringen påverkas av patientens relation till händelsen, tidigare livserfarenheter, psykiska och fysiska resurser samt socialt stöd.


De olika stadierna i en traumatisk kris är:

 1. Chock
 2. Reaktion
 3. Bearbetning
 4. Omorientering

Ätstörningar

Till ätstörningar räknas anorexi, som börjar i tonåren eller i vuxen ålder, bulimi samt en kombination av dessa två (ospecificerade ätstörningar), varav den viktigaste är hetsätningsstörning i episoder.

Olika former av ätstörningar är ett problem speciellt hos flickor och kvinnor, men även pojkar och män kan drabbas av dem. Ätstörningar är komplicerade att behandla, eftersom de ofta är förknippade med andra problem eller psykiska sjukdomar. Dessutom är de ofta långvariga och varierande. En form av ätstörning kan ändra i uttryck till någon annan form. Symtomen kopplas ofta ihop med depression och ångest.

På Eira sjukhus får patienter med ätstörningar stöd av näringsterapeuter, som ger råd och vägledning till rätt ätbeteende. En individuell plan görs för varje patient för att korrigera problem som är relaterade till ätande. Det är viktigt att lyfta fram det nödvändiga: hur ett mångsidigt och tillräckligt matintag hjälper till tillfrisknandet – hur mycket t.ex. fett, protein eller kolhydrater kroppen behöver för att man ska må bättre. Det behövs träning för att kunna förändra ett svart-vitt ätbeteende. Det bästa resultatet uppnås om patienten träffar näringsterapeuten några gånger.

Boka nu tid till psykiaterns mottagning

Ifall du har varit med om en utvecklings- eller traumatisk kris eller du känner igen ovanstående symtom hos dej själv, tveka inte att boka en tid till psykiatern!

På Eira sjukhus finns flera olika psykiatriker med olika specialisering och erfarenhet.

Nedan kan du bekanta dej med dem, se följande lediga tider och boka en mottagningstid. Du behöver ingen remiss!


Eira sjukhus psykiatriker
Grenman-Diana.jpg Grenman Diana Specialist i psykiatri Boka tid
Hölttä_Eeva.jpg Hölttä Eeva Specialist i geriatri och psykiatri Boka tid
Lassenius-Panula Lotta Lassenius-Panula Lotta Barnpsykiater, familjeterapeut Boka tid
Raevuori_Anu.jpg Raevuori Anu Specialist i psykiatri Boka tid
Riska_Mikael.jpg Riska Mikael Specialist i psykiatri Boka tid
Österman_Hannele.jpg Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
tis 4.6
12:00
1 h 0 min
Österman_Hannele.jpg
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Videovastaanotto
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

tis 4.6
13:00
30 min
Österman_Hannele.jpg
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

tis 4.6
13:30
30 min
Österman_Hannele.jpg
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Jag tar emot vuxna och barn i ärenden gällande psykiatri och addiktionsmedicin. Boka en 60 min tid för första besöket. Jag förnyar inte recept på beroendeframkallande läkemedel.

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

Visa följande lediga tider
Prislista
Psykiatri Pris 
Mottagning hos psykiater, 30 min.
från 197 €
Mottagning hos psykiater, 60 min. från 210 €

Specialister
 
Grenman Diana, specialist i psykiatri
Hölttä Eeva, specialist i geriatri och psykiatri
Lassenius-Panula, barnpsykiater, familjeterapeut
Raevuori Anu, specialist i psykiatri
Riska Mikael, specialist i psykiatri
Österman Hannele, specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande