Mikkola Tomi Sakari

Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Examen:MD, Docent i obstetrik och gynekologi
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Tjänster:Avlägsnande av livmodern
Gynekologisk ultraljudsundersökning
Gynekologiska operationer
Hormonbehandling
Operation av äggstockarna
Operationer av livmoderframfall
Papa-prov (cervixcytologiskt prov)
Papillomvirusundersökning
Specialist för Hälsoklubb för kvinnor
Urininkontinens
Urininkontinensoperation
Gynekologi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Idag
17:00
20 min
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation
Idag
17:20
20 min
Mikkola Tomi Sakari
Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi
Eira läkarstation