På Eira sjukhus får du alla behövliga laboratorieprov tagna

Eira sjukhus laboratorium erbjuder ett brett utbud av laboratorietjänster med hjälp av modern apparatur. Vår yrkeskunniga personal ser till att ditt besök på laboratoriet sker möjligast smidigt. Största delen av laboratorieundersökningarna kan tas redan i samband med mottagningsbesöket. En del av blodproven kräver fasta och till dem bör man komma separat. Närmare instruktioner får du av läkaren, skötaren eller av laboratoriets personal på nummer 09 1620 700.

Eira läkarstation laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors

Laboratoriets öppettider

mån-tor
fre

8-17
8-16

Tidsbeställning och ankomst till undersökningarna

Man kan komma direkt till laboratoriet utan tidsbeställning eller beställa tid till den tidpunkt som passar en bäst.
Till en del av undersökningarna måste man beställa tid.
Följande undersökningar kräver tidsbeställning:

  • Belastningsergometri (Ras-Ekg)
  • Spirometri (Pt-Spir)
  • Bronkodilation (Pt-BrDil)
  • Holter Ekg
  • Symptom Ekg

Anvisningar hur du skall förbereda dig inför undersökningen får du av läkaren eller skötaren.
Du kan beställa tid till laboratoriet på nummer 09 1620 700.

Till vissa blodprov kan man också komma utan läkarens remiss, men då kan man inte erhålla FPA ersättning. Kansliavgiften tillkommer. Vi postar svaren tillsammans med referensvärdena till din hemadress. Tolkning av laboratoriesvaren hör till en läkare. Ifall du vill diskutera svaren med en läkare, kan du beställa tid till den läkare du önskar på nummer 09 1620 570 eller via internet-tidsbeställningen.

Anvisningar inför ett blodprov

För att blodcirkulationen skall bli jämnare bör du om möjligt komma till laboratoriet 15 min före utsatt tid.
De kunder som har beställt tid ber vi in till provtagningen med namnet, i annat fall betjänar vi med könummer.

Du får svaren av den vårdande läkaren. Ifall du önskar få svaren också själv, postar vi dem till din hemadress. Svaren på blodprov som är tagna utan läkarremiss postar vi alltid till hemadressen. Svaren på de blodprov som kräver uppföljning (INR, Glukos) ger skötaren per telefon samma dag.
 
Företagshälsovårdens kunder får sina svar av företagsläkaren eller av företagshälsovårdaren.

Laboratoriets telefonnummer är 09 1620 700.

Kolesterolmätning

Du kan komma utan remiss till Eiras laboratorium för att låta mäta dina kolesterolvärden dvs. blodets fettvärden.

Läs mer

Gentest som Eira erbjuder

Gentest har snabbt blivit populära, och i dagens läge vet man mycket om geners påverkan på hälsan och uppkomsten av sjukdomar. Gentestningen möjliggör individuellare vård än tidigare. Det vanligaste gentestet i Finland är testet för laktosintolerans. Hos oss sker det utan remiss och tidsbokning!

Läs mer

Vitaminmätningar

Kom och ta reda på om du får i dig tillräckligt med D- och B12-vitamin. Remiss behövs inte och du kan komma till laboratoriet under dess öppettid.

Läs mer

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

Vet du hur ditt hjärta mår? Med Hertta-testet, som utvecklats i Finland, kan man lätt med ett blodprov avgöra risken för hjärtinfarkt. Nu kan man med samma test ta reda på risken att insjukna i typ 2 diabetes. Du kan gå direkt till laboratoriet för att låta testa dig, du behöver varken beställa tid eller ha läkarremiss med dig.

Läs mer

PSA-test

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett protein som produceras i prostatan, förhöjt värde kan tyda på prostatacancer. Regelbunden kontroll av PSA-värdet gör det möjligt att snabbare upptäcka prostatacancer redan i ett tidigt skede. Besök vårt laboratorium, remiss eller tidsbeställning behövs inte!

Läs mer
Prislista
Laboratorieundersökningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten 58 €
Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
PSA-testet
 42,50 €

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

125 €

Till vitaminmätningar, Hertta-testet och  PSA-testet kan man komma utan remiss, ingen kansliavgift debiteras - ingen FPA ersättning.
Till laboratorieundersökningar tillkommer 17,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.