På Eira sjukhus får du alla behövliga laboratorieprov tagna

Eira sjukhus laboratorium erbjuder ett brett utbud av laboratorietjänster med hjälp av modern apparatur. Vår yrkeskunniga personal ser till att ditt besök på laboratoriet sker möjligast smidigt. Största delen av laboratorieundersökningarna kan tas redan i samband med mottagningsbesöket. En del av blodproven kräver fasta och till dem bör man komma separat. Närmare instruktioner får du av läkaren, skötaren eller av laboratoriets personal.

Vårt laboratorium gör även hembesök!

En provtagningstid till vårt laboratorium fås nu även som hembesök. Boka en tid för ett hembesök med att ringa vårt laboratorium 09 1620 700. Till prisen för undersökningar tilläggs Kanta-avgift och hembesöksavgift, se prislistan nedan. Därtill debiteras eventuella resekostnader. Område: Eira, Ulrikasborg och Rödbergen.


Eira sjukhus laboratorium
Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors
Telefon 09 1620 700

Laboratoriets öppettider
mån-tor 8-17

fre

8-16

Tidsbeställning och ankomst till undersökningarna

Man kan komma direkt till laboratoriet utan tidsbeställning.

OBS: Eira läkarstation gör inte laborationsundersökningar av coronavirus.

Till en del av undersökningarna måste man beställa tid.
Följande undersökningar kräver tidsbeställning:

  • Belastningsergometri (Ras-EKG)
  • Spirometri (Pt-Spir)
  • Bronkodilation (Pt-BrDil)
  • Holter EKG
  • Symptom EKG
  • Långtidsregistrering av blodtryck
  • Begränsad nattpolygrafi (sömnregistrering hemma)
  • Långtidsregistrering av EKG med PulseOn

Anvisningar hur du skall förbereda dig inför undersökningen får du av läkaren eller skötaren.
Du kan beställa tid till laboratoriet på nummer 09 1620 700. 

 

Förberedelser inför laboratorieundersökning

För att blodcirkulationen skall bli jämnare bör du om möjligt komma till laboratoriet 15 min före utsatt tid.
De kunder som har beställt tid ber vi in till provtagningen med namnet, i annat fall betjänar vi med könummer.

 

undersökningsresultaten

Svaren på laboratorieundersökningarna skickas i första hand till Mina Kanta-sidor eller hem per post. Av datasäkerhetsskäl överlåter vi inte svar per telefon. Tolkning av laboratoriesvaren görs alltid av en läkare. Ifall du vill diskutera svaren med en läkare, kan du beställa tid till den läkare du önskar via tidsbokningen.

Du får svaren av den vårdande läkaren. Ifall du önskar diskutera svaren med läkare kan du boka tid till önskad läkare från tidsbokningen.

Företagshälsovårdens kunder får sina svar av företagsläkaren eller av företagshälsovårdaren.

Laboratoriets telefonnummer är 09 1620 700.

Labra_Mitenvoit_2024-04.jpg

Hur mår du-laboratoriepaket

Med hjälp av Hur mår du-laboratoriepaketet får du snabbt reda på ditt hälsotillstånd. I laboratoriepaketet har vi sammanställt de vanligaste undersökningarna för att kartlägga ditt hälsotillstånd. Du kan komma på undersökningar utan läkarremiss och tidsbokning.

Läs mer
Labra_mitenvoit_paketti_2_600x450.jpg

Motionerarens laboratoriepaket

Du som tränar aktivt eller du som börjat motionera: vet du hur din kropp mår? Med hjälp av Motionerarens laboratoriepaket kartlägger vi både ditt hälsotillstånd och dolda hälsorisker. Du kan komma på undersökningar utan läkarremiss och tidsbokning.

Läs mer
Labra_kasvissyojan2_paketti_600x450.jpg

Vegetarianens laboratoriepaket

Med Vegetarianens laboratoriepaket får du reda på om din kropp får tillräckligt med viktiga näringsämnen, vitaminer och spårämnen. Du kan komma på undersökningar utan läkarremiss och tidsbokning.

Läs mer
Labra_nainen_peruspaketti_2021-06_600x450.jpg

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket

Med Kartläggning av hälsa-laboratoriepaketet får du en omfattande bild av ditt nuvarande hälsotillstånd. I undersökningspaketet har vi sammanställt ett omfattande innehåll av olika undersökningar som ger en utförlig bild av kroppens hälsotillstånd. Du kan komma till undersökningen utan en remiss av läkare eller tidsbeställning.

Läs mer
Labra_analyysi4_2020-08_600x450.jpg

Liten blodbild B-PVKT

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en bild av kroppens hälsotillstånd på många sätt. Den ger en översikt över blodkroppar, hemoglobinvärde och blodkärlens funktion. Du kan komma till undersökningen utan remiss av läkare och tidsbokning.

Läs mer
Labra_geenitesti_eturauhastesti_600x450.jpg

Stockholm3-test

Stockholm3 (STHLM3)-test är ett blodprov, med vilket man kan bedöma risken för prostatacancer mera exakt.

Läs mer
Ravitsemus_600x450.jpg

Kolesterolmätning

Du kan komma utan remiss till Eiras laboratorium för att låta mäta dina kolesterolvärden dvs. blodets fettvärden.

Läs mer
Labra_Vitamiinit_2023-01.jpg

Vitaminmätningar - Eira sjukhus och läkarstation

Kom och ta reda på om du får i dig tillräckligt med D- och B12-vitamin. Remiss behövs inte och du kan komma till laboratoriet under dess öppettid.

Läs mer
Labra_ekg_600x450.jpg

Undersökningar som mäter hjärt- och lungfunktionen

Undersökningar i klinisk fysiologi mäter hjärtats och lungornas funktion. Mätningar görs både som kortvariga undersökningar och långtidsregistrering. En del utförs på laboratoriet och en del i hemförhållanden med bärbara apparater.

Läs mer
Labra_Hertta_sv_600x450.jpg

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

Vet du hur ditt hjärta mår? Med Hertta-testet, som utvecklats i Finland, kan man lätt med ett blodprov avgöra risken för hjärtinfarkt. Nu kan man med samma test ta reda på risken att insjukna i typ 2 diabetes. Du kan gå direkt till laboratoriet för att låta testa dig, du behöver varken beställa tid eller ha läkarremiss med dig.

Läs mer
Labra_geenitesti_600x450.jpg

Alkoholkonsumtionstest - Eira sjukhus och läkarstation - Eira sjukhus och läkarstation

Funderar du på din alkoholkonsumtion? Dricker du måttligt eller kan det hända att du dricker för mycket utan att du vet om det? Kan det ha skadlig inverkan på din hälsa? Nu kan du testa din alkoholkonsumtion med ett enkelt och pålitligt blodprov.

Läs mer
Labra_geenitesti_laktoosi_600x450.jpg

Gentest för laktosintolerans

Det vanligaste gentestet i Finland är laktosintoleransgenstestet. Ett gentest är det bästa sättet att utesluta laktosintolerans ifall du lider av magproblem.

Läs mer
Laboratorium

Laboratoriepaket

Laboratoriepaket Pris

Hur mår du-laboratoriepaket -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
Innehåller:
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)

60,40 €
76,00 €
Motionerarens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Högsensitiva CRP
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Kreatininkinas (S-CK)
- Levervärden (P-Alat)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Njurprov (P-Krea)
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
116 €
145,00 €
Vegetarianens laboratoriepaket  -20 % KAMPANJ t.o.m. 30.6.
innehåller:
- B12-vitamin (S-B12-TCS)
- D-vitamin (S-D-25)
- Fasteblodsocker (fP-Gluk)
- Ferritin (S-Ferrit)
- Folat (B9-vitamin)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Utrdening av vätskebalans (P-K, P-Na)
133,60 €
167,00 €

Kartläggning av hälsa, laboratoriepaket (Bas-screen)
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

132,00 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 86,00 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 60,00 €
D-vitamin (s-D-25) 
71,00 € 
Ferritin (S-Ferrit) 57,00 €
Folat (fS-Folaat) 85,50 €
Blodsocker (fP-Gluk) 28,00 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 87,00 €
Kalcium (fS-Ca) 36,00 €
Blodfettpaket (P-lipider) 72,00 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 39,00 €
Blodbild, fullständig (B-PVK+TKD) 67,00 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 65,00 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
371,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
147,00 €
Spirometriundersökning 103,00 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)  69,00 €
Testosteron (S-Testo)
105,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 72,00 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
446,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
29,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 97,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 91,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 38,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 95,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 50,00 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
39,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 47,00 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 97,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
99,00 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
62,00 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 62,00 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
79,00 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 73,50 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 81,00 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 28,00 €
Celiakipaket, snäv 42,50 €
Celiakipaket, medium 67,00 €
Celiakipaket, omfattande 91,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
73,50 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 276,00 €
Kalprotektin (F-Calpro) 123,00 €
Leverprov (P-ALAT) 28,00 €
Leverprov (P-ASAT) 28,00 €
Leverprov (P-Gt) 28,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 28,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 28,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 95,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 28,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
28,00 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
196,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 62,00 €

EKG-långtidsregistrering PulseOn
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor


294,00 €
357,00 €
420,00 €
462,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 393,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 392,00
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 335,00 €
Sänka (B-La) 23,00 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 40,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 99,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 48,00 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 73,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering

403,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
45,00 €
Gikt (P-Uraat) 28,00 €
Reumaprov (S-RF) 45,00 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 64,50 €
Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. Priset på hembesök 85 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande