På Eira sjukhus får du alla behövliga laboratorieprov tagna

Eira sjukhus laboratorium erbjuder ett brett utbud av laboratorietjänster med hjälp av modern apparatur. Vår yrkeskunniga personal ser till att ditt besök på laboratoriet sker möjligast smidigt. Största delen av laboratorieundersökningarna kan tas redan i samband med mottagningsbesöket. En del av blodproven kräver fasta och till dem bör man komma separat. Närmare instruktioner får du av läkaren, skötaren eller av laboratoriets personal.

Vårt laboratorium gör även hembesök! En provtagningstid till vårt laboratorium fås nu även som hembesök. Boka en tid för ett hembesök med att ringa vårt laboratorium 09 1620 700. Till prisen för undersökningar tilläggs Kanta-avgift och hembesöksavgift fr. 38 €. Område: Eira, Ulrikasborg och Rödbergen.



Eira sjukhus laboratorium
Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors
Telefon 09 1620 700

Laboratoriets öppettider
mån-tor   8-17
fre   8-16
   
   
Se avvikande öppetider

Tidsbeställning och ankomst till undersökningarna

Man kan komma direkt till laboratoriet utan tidsbeställning.

OBS: Eira läkarstation gör inte laborationsundersökningar av coronavirus.

Till en del av undersökningarna måste man beställa tid.
Följande undersökningar kräver tidsbeställning:

  • Belastningsergometri (Ras-Ekg)
  • Spirometri (Pt-Spir)
  • Bronkodilation (Pt-BrDil)
  • Holter Ekg
  • Symptom Ekg
  • Långtidsregistrering av blodtryck
  • Begränsad nattpolygrafi (sömnregistrering hemma)
  • Långtidsregistrering av EKG med Zenicor

Anvisningar hur du skall förbereda dig inför undersökningen får du av läkaren eller skötaren.
Du kan beställa tid till laboratoriet på nummer 09 1620 700.

Till vissa blodprov kan man också komma utan läkarens remiss, men då kan man inte erhålla FPA ersättning. Poliklinikavgiften tillkommer. Vi postar svaren tillsammans med referensvärdena till din hemadress. Tolkning av laboratoriesvaren hör till en läkare. Ifall du vill diskutera svaren med en läkare, kan du beställa tid till den läkare du önskar via tidsbokningen.
 

Anvisningar inför ett blodprov

För att blodcirkulationen skall bli jämnare bör du om möjligt komma till laboratoriet 15 min före utsatt tid.
De kunder som har beställt tid ber vi in till provtagningen med namnet, i annat fall betjänar vi med könummer.
Du får svaren av den vårdande läkaren. Ifall du önskar få svaren också själv, postar vi dem till din hemadress. Svaren på blodprov som är tagna utan läkarremiss postar vi alltid till hemadressen. Svaren på de blodprov som kräver uppföljning (INR, Glukos) ger skötaren per telefon samma dag.
 
Företagshälsovårdens kunder får sina svar av företagsläkaren eller av företagshälsovårdaren.

Laboratoriets telefonnummer är 09 1620 700.

Hälsocheck-laboratoriepaket

Med Hälsocheck-laboratoriepaketet får du en omfattande bild av ditt nuvarande hälsotillstånd. I undersökningspaketet har vi sammanställt ett omfattande innehåll av olika undersökningar som ger en utförlig bild av kroppens hälsotillstånd. Du kan komma till undersökningen utan en remiss av läkare eller tidsbeställning.

Läs mer

Liten blodbild B-PVKT

Lilla blodbilden är en viktig grundundersökning, som ger en bild av kroppens hälsotillstånd på många sätt. Den ger en översikt över blodkroppar, hemoglobinvärde och blodkärlens funktion. Du kan komma till undersökningen utan remiss av läkare och tidsbokning.

Läs mer

Kolesterolmätning

Du kan komma utan remiss till Eiras laboratorium för att låta mäta dina kolesterolvärden dvs. blodets fettvärden.

Läs mer

Vitaminmätningar - Eira sjukhus och läkarstation

Kom och ta reda på om du får i dig tillräckligt med D- och B12-vitamin. Remiss behövs inte och du kan komma till laboratoriet under dess öppettid.

Läs mer

Gentest som Eira erbjuder

Gentest har snabbt blivit populära, och i dagens läge vet man mycket om geners påverkan på hälsan och uppkomsten av sjukdomar. Gentestningen möjliggör individuellare vård än tidigare. Det vanligaste gentestet i Finland är testet för laktosintolerans. Hos oss sker det utan remiss och tidsbokning!

Läs mer

Undersökningar som mäter hjärt- och lungfunktionen

Undersökningar i klinisk fysiologi mäter hjärtats och lungornas funktion. Mätningar görs både som kortvariga undersökningar och långtidsregistrering. En del utförs på laboratoriet och en del i hemförhållanden med bärbara apparater.

Läs mer

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

Vet du hur ditt hjärta mår? Med Hertta-testet, som utvecklats i Finland, kan man lätt med ett blodprov avgöra risken för hjärtinfarkt. Nu kan man med samma test ta reda på risken att insjukna i typ 2 diabetes. Du kan gå direkt till laboratoriet för att låta testa dig, du behöver varken beställa tid eller ha läkarremiss med dig.

Läs mer

Alkoholkonsumtionstest - Eira sjukhus och läkarstation - Eira sjukhus och läkarstation

Funderar du på din alkoholkonsumtion? Dricker du måttligt eller kan det hända att du dricker för mycket utan att du vet om det? Kan det ha skadlig inverkan på din hälsa? Nu kan du testa din alkoholkonsumtion med ett enkelt och pålitligt blodprov.

Läs mer
Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris

Kartläggning av hälsa, Baspaket
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 51,50 €
D-vitamin (s-D-25) 59 €
Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 56 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
318,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126,00 €
Spirometriundersökning 88,50 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)   59 €
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
548,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 83,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 32,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
34,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 33,50 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53,50 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24,00 €
Celiakipaket, snäv 36,50 €
Celiakipaket, medium 57,50 €
Celiakipaket, omfattande 78,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
63,00 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106,00 €
Leverprov (P-ALAT) 24,00 €
Leverprov (P-ASAT) 24,00 €
Leverprov (P-Gt) 24,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
180,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53,00 €

EKG-långtidsregistrering Zenicor
2 veckor
4 veckor


345,00 €
395,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 335,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 335,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 196,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 85,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering
345,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €
Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande