Finlands mest erfarna fetmaoperationsteam

Eira sjukhus är det största privata sjukhuset i Finland som är specialiserat på fetmaoperationer. Eira är känt för sin höga medicinska standard och individuella service. På Eira opereras du av Finlands mest erfarna fetmakirurger och du vårdas av ett multidisciplinärt team som är specialiserat på fetmavård. På Eira bestäms tidpunkten för operationen så att den passar din tidtabell möjligast bra och du får den bästa tänkbara uppföljningen. Vid behov får du stöd ännu flera år efter din operation. Hos oss blir du inte ensam!

"Fetmaoperationen förändrade mitt liv"

Pia Penttala, känd som Finlands supernanny, beslöt sig för en bestående viktminskning och gick in för en fetmaoperation på Eira sjukhus.

Läs Pias erfarenheter före och efter fetmaoperationen

Läs intervjun del 1

Vad är en fetmaoperation?

En fetmaoperation, eller viktminskningsoperation, är ett kirurgiskt titthålsingrepp där man antingen förminskar magsäcken eller gör en s.k. bypass. Då man har försökt behandla svår övervikt med konservativa metoder, motion och diet, utan att uppnå märkbara resultat, kan man överväga en fetmaoperation.

Av nuvarande behandlingsmetoder minskar vikten allra effektivast efter en fetmaoperation. 1 - 2 år efter en operation är viktminskningen i medeltal 50–75% av övervikten, d.v.s. oftast ca. 20 – 30 % av utgångsvikten.

Studier visar att en fetmaoperation också är den mest bestående behandlingsformen. För de som kämpat med sin vikt i flera år är det långsiktiga resultatet en stor lättnad. Operationen gör det lättare att kontrollera aptiten och motiverar att äta hälsosamt. Viktminskningen gör även motionerandet angenämare. De långsiktiga fördelarna med en fetmaoperation är en följd av just dessa livsstilsförändringar som främjar viktkontrollen.

En fetmaoperation kan även delvis bota allvarliga sjukdomar som sömnapné, typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolvärden och minskar risken för hjärtinfarkt samt vissa former av cancer. I genomsnitt når 80% av typ 2-diabetikerna normal sockerbalans efter operationen. Operationen kan också förhindra besvär i stöd- och rörelseorganen, som led- och ryggvärk.

En fetmaoperation ger ny energi för resten av livet.

 

För vem passar en fetmaoperation?

Förutsättningarna för en fetmaoperation är:

 • BMI över 40 eller BMI över 35 i kombination med t.ex. högt blodtryck, höga sockervärden, sömnapné eller ledbesvär
 • BMI 30 - 35, ifall annan vård av fetma och diabetes inte har gett tillfredsställande resultat.
 • rekommenderad ålder 18 - 65
 • traditionella bantningsmetoder har inte hjälpt
 • inga märkbara alkoholproblem eller annat missbruk
 • en stark motivation till livsstilsändring

  En fetmaoperations lämplighet bestäms alltid individuellt och beslutet görs i sista hand av en kirurg, specialiserad på vård av fetma.

  Ifall en operation utesluts eller om det känns som ett för stort ingrepp, har Eira Viktklinik även andra bra behandlingsalternativ för fetma.
  Dessa är:

Fetmaoperationsmetoderna på Eira

På Eira utförs två olika slags fetmaoperationer, bypass- och förminskningsoperation. Båda operationerna görs med s.k. titthålsteknik.

Operationen kräver alltid en omsorgsfull utvärdering av behov och lämplighet, en noggrann förhandsplan och en stark motivation hos patienten. Det bestående resultatet beror helt på hur du lyckas att ändra dina levnadsvanor. Därför är det viktigt att du följer de instruktioner du får på viktkliniken. Vi kan speciellt rekommendera Mot ett slankare liv- livsstilsändringsprogram. För att lyckas och med tanke på långtidstryggheten, är det mycket viktigt att du går på de överenskomna kontrollbesöken där ditt hälsotillstånd uppföljs med bl.a. laboratorieundersökningar.

Hos oss får du möjligast noggranna förhandsuppgifter och allt stöd du behöver inför operationen. Vårt team som är Finlands mest erfarna på vård av fetmapatienter, består av kirurger som är specialiserade på fetmaoperationer, inremedicinare, näringsterapeut och fetmasjukskötare. Du träffar teamet alltid på förhand. Hos oss är du i trygga händer!

Gastric bypass

En bypass-operation av magsäcken har konstaterats vara en effektiv metod för viktkontroll och det finns mest långtidsdata om den. I operationen minskar man magsäcken och ändrar matsmältningsmekanismen så att du äter mindre portioner och en mindre del av den energi du äter upptas. Du tål inte för stora mängder fett eller socker, och därför bör du undvika dessa efter operationen.

En gastric bypass operation är en kombination av att begränsa matintaget (restriktivt) och påverka absorptionen (malabsorption).

Magsäcken förminskas så, att endast en liten del av magsäcken, stort som ett ägg, kvarstår. Tunntarmen skärs av, lyfts upp och sammanfogas med den nya lilla magsäcken. På detta sätt passeras tolvfingertarmen och näringsupptagningen förändras. Resten av magsäcken blir kvar i bukhålan. Blodcirkulationen och funktionen i den avskurna magsäcken kvarstår. Magsäckens, leverns och bukspottskörtelns matsmältningsvätskor rinner via tolvfingertarmen längre ner i tunntarmen och blandas med maten.

Viktminskningen börjar genast efter operationen, då du ännu äter endast flytande föda. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det är inte bra att magra för snabbt. Då kan du känna dig trött och må dåligt.

Mahalaukun_ohitusleikkaus_gastric-bypass_sv.jpg

I medeltal går man ner ca ½-1 kg per vecka. Den största viktminskningen sker under det första året. Den totala viktminskningen beror på utgångsvikten. Tidvis kan vikten stå på stället – det är helt normalt. Då kan du öka på motionen så att kroppen förbränner mera energi. Man har noterat, att ca två år efter operationen kan vikten börja öka. Då är det skäl att fästa uppmärksamhet på matvanorna och mängden motion. Om vikten börjar öka, rekommenderar vi vårt Mot ett slankare liv- livsstilsändringsprogram , som hjälper dig att lättare motarbeta viktökningen.

Resultat av en bypass-operation

Syftet med operationen är att du skall må bättre, orka mera och att din livskvalitet ökar. Med hjälp av operationen minskar risken för associerade sjukdomar såsom typ 2-diabetes, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Även existerande fetmarelaterade sjukdomar fås oftast under kontroll. Huvudsaken är inte att nå idealvikten. Större undersökningar visar att man efter en gastric bypass-operation kan uppnå en ca 25 - 35 % viktminskning från utgångsvikten, eller 60 - 75 % viktminskning av övervikten.

Ett par procent av de opererade uppnår inte den önskade viktnedgången även om operationen görs på samma sätt för alla. Det finns ingen entydig förklaring till det här, men man misstänker att det kan bero på skillnader i utsöndringen av mättnads- och hungerhormonerna. Det är viktigt att förstå, att viktminskningen beror på personliga egenskaper och på hur man efter operationen följer de givna instruktionerna för kost och motion. Under uppföljningsbesöken är det bra att diskutera hur viktminskningen utvecklas.

Förminskning av magsäcken ("sleeve")

En förminskning av magsäcken är en operation som begränsar tillförseln av mat och tillämpas vid vård av svår fetma.

Magsäcken formas så att den ser ut som en ärm, därav dess andra namn "sleeve gastrectomy". Resten av magsäcken avlägsnas ur buken. Den del av magsäcken där hungerhormonet grelin bildas tas bort och magsäckens volym minskar från ca 2 liter till 100 ml.

Att förminska magsäcken är en effektiv hjälp för viktkontroll. En mindre mängd mat ger en mättnadskänsla och hungern minskar. Storleken på de intagna måltiderna minskar och kalorimängden blir allt mindre. En mångsidig och hälsosam kost tillsammans med regelbunden motion ger det bästa vårdresultatet.

Att förminska magsäcken är tekniskt en enklare operation än en bypass och kan utföras som en förstahandsoperation på patienter som väger väldigt mycket. För sådana patienter kan en bypass-operation vara omöjlig eller för riskfylld. Ifall man inte uppnår en tillräckligt stor viktminskning med denna operation kan man senare överväga en bypass-operation.

Mahalaukun_typistysleikkaus_sleeve_sv.jpg

Resultat av en sleeve-operation

Syftet med operationen är att du skall må bättre och att din livskvalitet ökar. Dessutom minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomar som du redan insjuknat i kan i allmänhet fås under kontroll. Huvudsaken är inte att uppnå idealvikten. Viktminskningen börjar genast efter operationen då du äter flytande kost. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det rekommenderas att gå ner i vikt högst 1 kg per vecka. Större viktminskning kan få dig att känna dig trött och svag.

Efter en förminskningsoperation går vikten ner ungefär 50–60 % av övervikten eller 20-25 % av utgångsvikten under ett års tid. Då man följt upp operationspatienter har man noterat, att vikten lätt börjar öka två år efter operationen. Den nya magsäcken kan också töja ifall portionerna är för stora. Att lyckas behålla vikten beror på de nya levnadsvanorna. Tidvis kan vikten stå på stället – det är helt normalt. Då kan du öka på motionen så att kroppen förbränner mera energi. Om vikten börjar öka, rekommenderar vi vårt Mot ett slankare liv- livsstilsändringsprogram, som hjälper dig att lättare motarbeta viktökningen.

En del av de opererade patienterna uppnår inte den önskade viktminskningen även om operationen är lika för alla. Det finns ingen entydig förklaring till det här, men man misstänker att det kan bero på skillnader i utsöndringen av mättnads- och hungerhormonerna. Det är viktigt att förstå, att viktminskningen beror på personliga egenskaper och hur man efter operationen följer de givna instruktionerna för kost och motion.

Boka nu kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket hos Viktklinikens sjukskötare reder vi tillsammans ut den lämpligaste vårdmetoden för dig. Samtidigt får du svar på dina frågor.
Vänligen meddela i samband med tidsbeställningen i fältet orsaken till bokningen det du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
Se följande lediga tider nedan eller skicka e-post till viktklinik@eirasjukhus.fi.

Observera, att det finns begränsat med tider.


* första besöket avgiftsfritt. Följande besök avgiftsbelagda.

Boka konsultationsbesök
Följande lediga tider
tis 30.7
12:30
1 h 0 min
Aalto_Jenni.jpg
Aalto Jenni
Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Eira läkarstation
Välkommen och diskutera tillsammans med mig ärenden angående viktkontroll. Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
Visa följande lediga tider

Hur kommer jag på en fetmaoperation?

Du behöver ingen läkarremiss. Boka bara en avgiftsfri konsultation till Eira Viktkliniks sjukskötare. Hon kan berätta om fetmaoperationerna och hjälpa dig vid behov vidare.

Du kan boka tid här, ringa till vår tidsbokning 09 1620 570 eller skicka ett meddelande per mejl på adressen viktklinik@eirasjukhus.fi.

Hur sker fetmaoperationen på Eira sjukhus

För att få en helhetsbild av ditt hälsotillstånd och din motivation träffar du före ingreppet en kirurg som är specialiserad på fetmaoperationer, en näringsterapeut samt Viktklinikens fetmasjukskötare. De berättar mera om operationen och du får svar på dina frågor. Du får din operationstid redan vid det första besöket. Vi strävar till att bestämma tidpunkten för operationen så att den passar din tidtabell möjligast bra, och vid behov kan operationen ordnas snabbt.

Hur förbereder jag mig för operationen?

2 – 4 veckor före operationen bör du följa en lågkaloridiet, för att uppnå den viktminskning som kirurgen har fastställt. Det är ca 5-8 % av utgångsvikten. Viktminskningen sker vanligtvis med en ytterst energisnål diet (VCLD). Som en följd av den snabba viktminskningen minskar levern i storlek, vilket underlättar utförandet av titthålsoperationen.

Med hjälp av VLCD-dieten kan bantandet ibland kännas jobbigt. Vår näringsterapeut hjälper och stöder dig i genomförandet av dieten.

Om du snarkar, känner trötthet under dagen eller har andra symtom på sömnapné, kan specialisten i inremedicn remittera dig till nattpolygrafiundersökning. Om undersökningarna tyder på sömnapné som kräver vård, kan du vända dig till lungläkaren på Eira Sömnklinik. Det är viktigt att behandlingen av sömnapné påbörjas före operationen.

Ca en vecka före operationen kontaktar fetmasjukskötaren dig. Vi kontrollerar att du följt alla de instruktioner du fått angående operationen och att du uppnått viktminskningsmålet. Du är välkommen på ett mottagningsbesök ännu före operationen, om du så önskar!

Vad händer under operationsdagen?

På själva operationsdagen kommer du till sjukhusets bäddavdelning på överenskommen tid. Sjukskötaren tar emot dig och förbereder dig inför operationen. Du kommer att sövas ner under operationen som tar ungefär 1 ½ timme. Eventuell värk och illamående efter operationen lindras med medicin.

För att minska risken för blodpropp och lunginflammation är det viktigt att du börjar röra på dig så snart som möjligt efter operationen. Därför kommer du redan i uppvakningen uppmanas att stiga upp och röra på dig, med hjälp av personalen. Efter operationen flyttas du till Eira sjukhus trivsamma bäddavdelning där du får vila till följande eftermiddag. Bäddavdelningens sjukskötare följer med ditt tillstånd, och innan du får åka hem träffar du den opererande kirurgen och din fetmasjukskötare. Av dem får du exakta instruktioner för tiden efter fetmaoperationen.

När får jag åka hem från sjukhuset?

I allmänhet dagen efter operationen.

Vad händer efter operationen?

Den opererande kirurgen tar kontakt med dig cirka en vecka efter operationen. Efter operationen träffar du näringsterapeuten och specialisten i inremedicin. Näringsterapeuten ger dig kostråd och specialisten i inremedicin kontrollerar dina laboratorieresultat och att din medicinering är rätt. Efter fetmaoperationen är det viktigt att äta hälsosamt och att motionera. Det är också viktigt att du tar dina dagliga vitamin- och mineraltillskott, så att det inte uppstår brister.

Följer man upp mig under en längre tid?

Du bör besöka specialisten i inre medicin vid 3 och 12 månader samt vid behov även vid 6 månader efter din fetmaoperation. Även efter det bör du årligen gå på laboratorieundersökningar och på läkarens mottagning för kontroll. Du kan ta laboratorieproven antingen hos oss på Eira sjukhus eller på din hälsocentral.

Vi rekommenderar årskontroll på Eira sjukhus t.ex. hos någon av våra specialister i inremedicin, Kirsi Pietiläinen, Nina Karjanlahti eller Leo Niskanen. Det är viktigt att du kommer på årskontrollerna, då syftet med dem är att se till att du mår bra och att kontrollera att du inte lider av brister pga. störd upptagningsförmåga.

I vilket skede som helst kan du boka ett avgiftsfritt besök hos Eira Viktkliniks sjukskötare. Du når henne även per telefon på numret 09 1620 610 eller per e-post viktklinik@eirasjukhus.fi
Långtidsuppföljningen är viktig, och vi fortsätter dem så länge det finns ett behov. Syftet med operationen är inte endast viktminskning, utan en bestående viktkontroll!

Du är alltid välkommen att besöka vår mottagning på Eira sjukhus. Vi vill finnas till för dig. På riktigt!

Plastikkirurgi efter en stor viktnedgång?

Efter en stor viktminskning krymper huden för att bättre passa kroppens nya, förändrade storlek. Hudens elasticitet och hur mycket man minskat i vikt påverkar hur väl huden anpassar sig till den nya kroppsformen. En del patienter tycker, att det finns för mycket hud och mjukvävnad kvar, och vill bli av med dem. 30–60% av patienterna som uppnått en betydande viktminskning söker sig till behandling för att ta bort överflödig mjukvävnad från huden.

Vanligtvis görs en plastikkirurgisk bedömning ungefär 1-2 år efter fetmaoperationen.

Personer som genomgått en operation på Eira och medlemmar i LILE (Suomen lihavuusleikatut ry) kan boka en gratis konsultation hos en plastikkirurg på Eira. Boka en tid via plastikkirurgiska sköterskan här eller genom att ringa tidsbokningen på 09 1620 570.

Flexibel betalningstid för fetmaoperation med Eira Hälsokonto

Vi har på Eira ett flexibelt och enkelt Eira Hälsokonto som möjliggör upp till 12 månaders räntefri betalningstid.
Du kan betala operationen behändigt i rater och själv välja ditt månadsbelopp. Kreditens maximibelopp är 10 000 €.

 

Hur använda den beviljade krediten för fetmaoperation:

När du har konstaterats vara lämplig för fetmaoperation, ansök före operation om ett finansieringsbeslut hos kreditgivaren Resurs Bank AB.
Då du har fått ett positivt kreditbeslut kan du kontakta operationsavdelningen per telefon 09 1620 600 eller via e-post på operationer@eirasjukhus.fi för att komma överens om med vilket belopp av krediten du önskar använda för förskottsbetalning av operationen.

 

Läs mera om Eira Hälsokonto>>


Eiras sakkunniga gällande fetmaoperationer
Aalto_Jenni.jpg Aalto Jenni Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram Boka tid
Carpelan-Holmström_Monika.jpg Carpelan-Holmström Monika Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Häkkinen_Pauliina.jpg Häkkinen Pauliina Sjukskötare, fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetod Boka tid
Juuti_Anne.jpg Juuti Anne Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Karhiaho-Iiro.jpg Karhiaho Iiro Specialist i inremedicin Boka tid
Karjanlahti_Nina.jpg Karjanlahti Nina Specialist i inremedicin Boka tid
Niskanen_Leo4.jpg Niskanen Leo Specialist i endokrinologi och inremedicin Boka tid
Pietiläinen_Kirsi.jpg Pietiläinen Kirsi Specialist i inremedicin
Saarinen_Tuure.jpg Saarinen Tuure Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Santos_Alexandre.jpg Santos Alexandre Specialist i gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Scheinin_Tom.jpg Scheinin Tom Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid

"Jag vill tacka hela vårdteamet, som var med i min gastric bypassoperation, speciellt sjukskötare och specialisten i inremedicin för empatiskt bemötande och för ett professionellt utförande.
Ett speciellt tack till sjukskötaren i uppvaket för sista minutens uppmuntran och en avslappnad stämning, samt inte att förglömma, en skickligt satt kanyl.
Ett tack även till bäddavdelningens personal. Jag kände mig trygg genom hela processen!"

Hanna
Prislista
Fetmaoperationer och -ingrepp Pris  
Första konsultationsbesök eller distansmottagning hos Fetmasjukskötaren
0 €  
Följande besök hos fetmasjukskötaren
90,00 €
 

Specialister 
   
Aalto Jenni, sjukskötare
Carpelan-Holmström Monika, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Juuti Anne, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Karjanlahti Nina, specialist i inre medicin
Niskanen Leo, specialist i endokrinologi och invärtes medicin
Pietiläinen Kirsi, specialist i inre medicin
Saarinen Tuure, specialist i gastroenterologisk kirurgi
Scheinin Tom, specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare
   

Fetmaoperationer

Pris

Eiras Hälsokonto*
Fetmaoperation (Gastric Bypass) 9850,00 €  827,83 €/mån
Förminskning av magsäcken (Sleeve) 9850,00 €  827,83 €/mån

 I priset ingår:

 • Fetmaoperationen på Eira sjukhus utförd av erfarna fetmakirurger.
 • Övernattning på Eira sjukhus bäddavdelning, i en eller två personers rum
 • Träff med den opererande kirurgen och Fetmaklinikens sjukskötare före hemfärden
 • Telefonkonsultation med kirurgen efter operationen
 • Efterkontroll hos näringsterapeuten en månad efter operationen.

Dessutom kan du när som helst kontakta Viktklinikens sjukskötare både före och efter operationen.

I priset ingår inte:

 • Individuellt ordinerade laboratorieprov
 • Mottagningsbesök hos specialist i inremedicin.
 • Mottagningsbesök hos kirurg
 • Mottagningsbesök hos näringsterapeut
 • Möjlig gastroskopi eller sömnapnéundersökning före operation
 • Årskontrollerna

Flexibel betalningstid:
Visste du, att vi har ett flexibelt och enkelt Eira Hälsokonto, som ger upp till 12 månaders räntefri betalningstid. På detta sätt vill vi göra det lättare för dig att komma igång med ditt nya liv. Du kan även diskutera med sjukskötaren om olika finansieringsmöjligheter.

Sjukvårdsförsäkring
Allt fler har privat sjukförsäkring, möjligen via arbetsgivaren.
Om du har en privat försäkring, kan du fråga försäkringsbolaget om försäkringens omfattning. 

Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor, med undantag av det avgiftsfria konsultationsbesöket.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_elintapojenmuutos_nainen_2021-08.jpg

Livsstilsändringsprogram

Livsstilsändringsprogrammen är ett helt nytt sätt att vårda fetma. De är 3–12 månader långa stödprogram, under vilka du har en egen personlig coach, som du träffar regelbundet. Din personliga coach lyssnar, uppmuntrar och hjälper dig att nå dina mål. Du träffar coachen alltid personligen – antingen på plats eller per video. Välkommen på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultation för att höra mera!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande