TILLRÄCKLIGT LÅNGVARIGT PERSONLIGT STÖD

Att lyckas med en bestående livsstilsändring och viktminskning är en lång process. Vi vill hjälpa dig i den processen! Därför har vi skapat ett helt nytt koncept, där du får ett tillräckligt långvarigt personligt stöd på din väg mot en bestående förändring. Du får en helt egen coach, som du träffar regelbundet och som du kan kontakta under hela programmet och vid behov även efteråt.

Målsättningen med livsstilsändringsprogrammen är att ge dig stöd i att skapa en ny slags vardag. Vi gör alla dagligen tiotals beslut som påverkar vår vikt – det är dessa vi vill påverka tillsammans, hitta en hälsosammare balans i de små besluten. Matvanor, motion, sömn och hantering av stress och känslor utgör alla en viktig del av ändringsprocessen. Samarbetet fokuserar på det positiva i en ständigt uppmuntrande anda. Med att bygga vidare på välmåendets frö hjälper vi dig mot bestående resultat.

Fem olika programalternativ

Livsstilsändringsprogrammen har olika längd och innehåll. Du kan välja antingen ett 3-, 6- eller 12-månaders Mot ett slankare liv – individprogram. Det 12-månader långa programmet är det mest effektiva, men du kan också börja med ett kortare alternativ som du vid behov kan förlänga. I alla individprogram ingår en personlig coach. Varje program börjar med en omfattande kartläggning, som utgör grunden för den individuella plan som skapas just för dig. Varje möte har sitt eget tema och dina delmål uppföljs genom hela programmet.

 Mot ett slankare liv-individprogrammet är lämpligt för dig som

 • önskar konkret stöd för din viktkontroll och för att uppnå en livsstilsförändring
 • lider av ätstörningar, som t.ex. hetsätning
 • har en medicinering mot fetma
 • genomgått en fetmaoperation
 • har lyckats med en viktminskning, men som behöver stöd för att hålla vikten.

Som ett alternativ till det individuella programmet kan du välja Mot ett slankare liv - grupprogrammet där gruppen träffas 15 gånger på 6 månader. Gruppen leds av en erfaren fetmasköterska och är ämnad för 6 - 10 personer.

Dessutom erbjuder vi Mot ett slankare liv 70+ - individprogram som är skräddarsytt för en mognare åldersgrupp. Programmets basdel tar 3 månader, men den kan förlängas vid behov. Även i det här alternativet ingår en personlig coach.

Notera att programmen har ett begränsat antal platser och att du eventuellt blir tvungen att vänta innan du får plats. Vi beklagar om så är fallet.

Mot ett slankare liv - individprogram (3 - 12 mån)

Kämpar du med din vikt? Har du försökt banta otaliga gånger? Känner du dig ensam med ditt problem? Har du en medicineringmot fetma? Har du genomgått en fetmaoperation?

Vi vet av erfarenhet hur utmanande det är att på egen hand försöka uppnå en bestående viktminskning och vi vet hur mycket hjälp man kan få av en utomstående motiverare. Därför har vi skapat ett helt nytt livsstilsändringskoncept, Mot ett slankare liv-individprogrammet, där en personlig coach går vid din sida under hela programmet. Coachen är en i fetmavård insatt hälsovårdsexpert som vill ditt bästa. Och vid behov finns hela vårt teams medicinska kunnande till ditt förfogande.

VARFÖR ETT INDIVIDPROGRAM?

Övervikten samlas oftast långsamt och obemärkt under längre tidsperiod. Därför är vägen till en lyckad förändring ofta lång och krävande. Det finns inga snabbvinster, utan en bestående förändring kräver en hel del motivation, stöd, övning och tid. Ju längre du övar in dina nya vanor med stöd av din coach, desto mer sannolikt kommer dina resultat att vara permanenta.

HUR FRAMSKRIDER INDIVIDPROGRAMMET?

Oberoende av dess längd börjar programmet med en omfattande kartläggning, där vi går noga igenom bl.a. dina önskemål, din bakgrund, dina mat-, motions- och sömnvanor, ditt hälsotillstånd, din vikthistoria, din psykiska hälsa och din motivation. På basen av kartläggningen skräddarsyr vi ett individuellt livsstilsändringsprogram just för dig. Vi diskuterar även tillsammans dina del- och helhetsmål och skriver ner dem.

Varje möte har ett eget tema som beaktar dina egna förändringsönskemål. Under programmet får du hemuppgifter som gäller själviakttagelse, måltidsrytm och motion. Vi använder oss också av Meallogger-applikationen, med hjälp av vilken du kan fotografera den mat du äter. Den hjälper dig att få en helhetsbild av ditt näringsintag. Till 12 - månaders programmet hör även ett mottagningsbesök hos en läkare i inre medicin, samt blodprov både i början och i slutet av programmet. Med hjälp av blodproven ka man se eventuella positiva förändringar.

Målsättningen med Mot ett slankare liv - programmet är att sluta banta, att lära dig skilja på känslor och ätande samt att hitta nya hälsobefrämjande vanor. Vi fokuserar på framgångarna och söker tillsammans vägen ut ur svackorna.

FÖR VEM LÄMPAR SIG INDIVIDPROGRAMMET?

Individprogrammet rekommenderas

 • för personer över 18 år som önskar neutral hjälp och konkret stöd för att kunna uppnå sina målsättningar för ett hälsosammare liv
 • för personer som lider av ätstörningar, som t.ex. hetsätning
 • om man har medicinering mot fetma, för även medicineringen förutsätter en bestående livsstilsförändring
 • som ett stöd för de som genomgått en fetmaoperation
 • för de som har lyckats med en viktminskning, men som behöver stöd för att hålla vikten

12 MÅNADER LÅNGA INDIVIDPROGRAMMET OMFATTAR

Det tolv månader långa individprogrammet omfattar:

 • 12 individuella träffar med din personliga coach
 • 2 baslaboratoriepaket (i början och i slutet)
 • 1 mottagning hos en specialist inom inre medicin (i början)
 • 2 mottagningar hos en näringsterapeut (i början och vid 3 mån)
 • 3 Inbody-kroppssammansättningsanalyser (i början, 6 mån och i slutet)
 • Hemuppgifter och övningar
 • En lättanvänd matdagboks-applikation
 • Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)

6 MÅNADER LÅNGA INDIVIDPROGRAMMET OMFATTAR

Det sex månader långa individprogrammet omfattar:

 • 6 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut (i början)
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser (i början och i slutet)
 • Hemuppgifter och övningar
 • En lättanvänd matdagboks-applikation
 • Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)


3 MÅNADER LÅNGA INDIVIDPROGRAMMET OMFATTAR

Det 3 månader långa individprogrammet omfattar:

 • 3 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut (i början)
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser (i början och i slutet)
 • Hemuppgifter och övningar
 • En lättanvänd matdagboks-applikation
 • Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)

HUR KOMMER MAN MED I INDIVIDPROGRAMMEN?

Du behöver ingen remiss.

Boka ett kostnadsfritt konsultationsbesök till fetmaskötaren Pauliina Häkkinen. Pauliina är coach i individprogrammen.

Om du har genomgått en fetmaoperation eller har en medicinering mot fetma, kan du få hjälp av din fetmasjukskötare eller din läkare för att hitta det lämpligaste livsstilsändrings programmet för dig.

Notera att programmen har ett begränsat antal platser.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

 • Fysioterapeut / PT
 • Psykolog
 • Näringsterapeut
 • Näringsspecialist, specialiserad på ätstörningar
 • Läkare inom inre medicin
 • Laboratorieprover
 • Extra träffar med din egen coach

MOT ETT SLANKARE LIV I GRUPP (6 MÅN)

Eira Viktklinik erbjuder ett helt nytt stödprogram, Mot ett slankare liv i grupp. Ifall individprogrammet inte känns som din grej, kanske deltagande i en Mot ett slankare liv -grupp passar dig bättre. I en grupp med flera likställda stöder alla varandra, vilket sporrar och motiverar. Gruppen leds av en skolad fetmasjukskötare, som har lång erfarenhet av fetmavård. Gruppens storlek är 6 - 10 personer.

NYTTAN AV EN GRUPP?

I gruppen blir alla bekanta med varandra och får stöd både av gruppledaren och varandra. Gruppen träffas varannan vecka 1,5 timme per gång i ett halvt års tid i Eira sjukhus vackra miljö och omgivning.

FÖR VEM LÄMPAR SIG GRUPPDELTAGANDE?

Mot ett slankare liv-gruppen passar vem som helst som fyllt 18 och behöver långvarigt och regelbundet stöd för att uppnå en bestående ändring av levnadsvanor. Gruppen lämpar sig även för personer som förbereder sig för en fetmaoperation.

HUR KOMMER MAN MED I EN GRUPP?

Du kommer med i en grupp genom att boka en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren. Vänligen notera att det finns ett begränsat antal platser i gruppen och att följande grupp startar först då minst 6 personer anmält sig. Du behöver ingen remiss.

PROGRAMMET OMFATTAR

Mot ett slankare liv-grupprogrammet omfattar:

 • 15 ledda gruppmöten (à 1,5 timmar) varannan vecka i 6 månader
 • En lättanvänd matdagboks-applikation
 • Hemuppgifter och övningar


TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Näringsterapeut
• Läkare inom inremedicin
• Laboratorieprover


MOT ETT SLANKARE LIV 70+ - INDIVIDPROGRAM (3 MÅN)

Skulle du vilja leva ett hälsosammare liv men vet inte hur? Vill du känna dig lättare? Viktkontroll är viktigt för att kunna förebygga många sjukdomar och för att upprätthålla din egen hälsa. Vi vet av erfarenhet hur utmanande det kan vara att uppnå en bestående viktkontroll på egen hand, och hur utomstående stöd kan vara till stor nytta. Därför har vi skapat ett helt nytt livsstilsändringsprogram just för dig, som har tid att ta hand om dig själv! Du får en egen coach, som hjälper dig med den livsstilsförändring du behöver, och vid behov finns hela vårt teams medicinska expertis tillgänglig för dig.

70+ - PROGRAMMET OMFATTAR

70+ - programmet omfattar:

 • 3 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 laboratorieprov
 • 1 mottagning hos en specialist i inremedicin
 • 1 mottagning hos en näringsterapeut
 • 1 mottagning hos fysioterapeut
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser (i början och efter 6 mån.)
 • Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

 • Fysioterapeut / PT
 • Psykolog
 • Näringsterapeut
 • Näringsspecialist, specialiserad på ätstörningar (så som hetsätning)
 • Läkare inom inre medicin

BOKA NU TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION HOS VIKTKLINIKENS SJUKSKÖTARE

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill.
Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).

Observera, att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Du kan även kontakta oss per mejl viktklinik@eirasjukhus.fi eller ringa vår tidsbokning 09 1620 570

* ensimmäinen käynti veloituksetta. Jatkokäynnit maksullisia.

Boka konsultationsbesök
Följande lediga tider
fre 26.7
10:30
1 h 0 min
Aalto_Jenni.jpg
Aalto Jenni
Sjukskötare, fetmaoperationer, Orbera-bantningsmetod, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Välkommen och diskutera tillsammans med mig ärenden angående viktkontroll. Vänligen meddela vid tidsbeställningen vilket ämne du vill diskutera (fetmaoperation, Orbera-bantningsmetod, läkemedelsbehandling, livsstilsförändring).
Visa följande lediga tider

Övriga vårdalternativ på Eira Viktklinik

Bekanta dig även med andra vårdalternativ på Eira Viktklinik:

Eira Viktkliniks specialister i livsstilsändringsprogrammen
Karhiaho-Iiro.jpg Karhiaho Iiro Specialist i inremedicin
Karjanlahti_Nina.jpg Karjanlahti Nina Specialist i inremedicin
Pietiläinen_Kirsi.jpg Pietiläinen Kirsi Specialist i inremedicin
Suojanen_Laura.jpg Suojanen Laura Näringsspecialist, sjukskötare
Vepsäläinen_Anne_Mari.jpg Vepsäläinen Anne-Mari Sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster
Painonhallintaklinikka_2021-12.jpg

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer
Painonhallintaklinikka_2023_hoitajat-3.jpg

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer
Eira_lihavuusleikkaus_2018-01.jpg

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_laakehoito1_2021-08.jpg

Läkemedelsbehandling av fetma

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Artikkeli_Painonhallintaklinikka_JenniKinnari1_600x450.jpg

Självkännedom har hjälpt Jenni att hantera sin hetsätningsstörning

Att ensam uppnå en bestående viktkontroll kan vara svårt. Jenni Kinnari får hjälp av sakkunniga på Eira Viktklinik. Trots att coachningen precis har börjat kan man redan se synliga resultat.

Läs mer
Painonhallintaklinikka_jenni2.jpg

Jenni fick kontroll över sin hetsätningsstörning. Del 2.

En hetsätningsstörning är skadlig för hälsan. Jenni Kinnari fick den under kontroll med stöd av Eira Viktkliniks specialister. Viktminskningen var ett plus.

Läs mer
InBody-mittaus_2023.jpg

Inbody-kroppssammansättningsanalys

InBody-kroppssammansättningsanalys ger dig snabbt och pålitligt information om din kropp och dess sammansättning. Förutom muskel- och fettmassan får du information muskelbalansen, differensen mellan sidorna och mängden visceralt fett.

Läs mer
Prislista
Fetmasjukskötarens mottagning
Pris
 
Konsultationsbesök hos fetmasjukskötaren / distansmottagning
0 €  
Följande mottagningsbesök hos fetmasjukskötaren   90,00 €
 
 
Specialister
   
Aalto Jenni, sjukskötare
Häkkinen Pauliina, sjukskötare
Vepsäläinen Anne-Mari, sjukskötare
   

Livsstilsändringsprogram – Eira Viktklinik

Pris

Eira Hälsokonto*

Mot ett slankare liv – 12 mån individprogram

 • 12 individuella träffar med din personliga coach
 • 2 baslaboratoriepaket
 • 1 mottagning hos en specialist inom inre medicin
 • 2 mottagningar hos en näringsterapeut
 • 3 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 1850,00 €
 161,17 €/mån.

Mot ett slankare liv – 6 mån individprogram

 • 6 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 750,00 €  69,50 €/mån.

Mot ett slankare liv – 3 mån individprogram

 • 3 individuella träffar med din personliga coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 1 Inbody-kroppssammansättningsanalys
450,00 €
 44,50 €/mån.

Mot ett slankare liv i grupp

 • 15 gruppmöten (à 90 min.) varannan vecka under ledning av
  fetmasjukskötar-coach
 • Längd 6 mån
 890 €
 81,17 €/mån.

Mot ett slankare liv 70+ – individprogram (3 mån.)

 • 3 individuella träffar med personlig coach
 • 1 laboratorieprov
 • 1 mottagning hos en specialist i inremedicin
 • 1 mottagning hos näringsterapeut
 • 1 mottagning hos fysioterapeut
 • 2 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 870 €
 79,50 €/mån.

Priserna inkluderar inte:
- av läkaren ordinerade mediciner
- mottagningsbesök och laboratorieprov utöver de ovan nämnda

Flexibel betalningstid:
Vi har ett flexibelt och smidigt Eira Hälsokonto, som ger upp till 12 månaders räntefri betalningstid. Vi vill göra det möljigast lätt för dig att börja ditt nya liv. Du kan diskutera de olika finansieringsalternativen med sjukskötaren.
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 6,30 €/gång.
*Med Eira Hälsokonto t.ex. 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 84 €).
Fråga mera om Eira Viktkliniks tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande