TILLRÄCKLIGT LÅNGVARIGT PERSONLIGT STÖD

Att lyckas med en bestående livsstilsändring och viktminskning är en lång process. Vi vill hjälpa dig i den processen! Därför har vi skapat ett helt nytt koncept, där du får ett tillräckligt långvarigt personligt stöd på din väg mot en bestående förändring. Du får en helt egen coach, som du träffar regelbundet och som du kan kontakta under hela programmet och vid behov även efteråt.

Målsättningen med livsstilsändringsprogrammen är att stöda dig i att skapa en ny slags vardag. Vi gör alla dagligen tiotals beslut som påverkar vår vikt – det är dessa vi vill påverka tillsammans, hitta en hälsosammare balans i de små besluten. Matvanor, motion, sömn och hantering av stress och känslor utgör alla en viktig del av ändringsprocessen. Samarbetet fokuserar på det positiva i en ständigt uppmuntrande anda. Med att bygga vidare på välmåendets frö hjälper vi dig mot bestående resultat.

Fem olika program

Det finns 5 olika livsstilsändringsprogram.

 • Mot ett slankare liv -ettårigt individprogram (A eller B)
 • Mot ett slankare liv i grupp
 • Stödprogram för fetmaopererade
 • Stödprogram för patienter som får läkemedelsbehandling
 • Hålls slankare -stödprogram

Under det ett år långa Mot ett slankare liv - individprogrammet hinner du träffa din coach minst 12 gånger. Programmet börjar med en omfattande kartläggning av din situation och dina önskemål samt laboratorieprover. På basen av dessa skräddarsyr vi ett eget program för dig. Varje träff har ett eget tema och de för dig uppsatta delmålen följs regelbundet upp.

Som ett alternativ till individprogrammet kan du välja att delta i en Mot ett slankare liv – grupp. Gruppen träffas 15 gånger under ett halvt år. En erfaren fetmasjukskötare fungerar som gruppens ledare. Gruppstorleken är 6–10 personer.

Dessutom erbjuder vi egna stödprogram för fetmaopererade patienter samt för patienter som genomgår läkemedelsbehandling av fetma.

Hålls slankare- stödprogrammet är avsett för alla som lyckats i sin viktminskning, men vill försäkra sig om att vikten inte smyger tillbaka.

Vänligen notera att båda programmen har begränsat med platser och att du eventuellt blir tvungen att vänta innan du får plats. Vi beklagar om så är fallet. Alla program går på finska.

Mot ett slankare liv - ettårigt individprogram

Kämpar du med din vikt? Har du försökt banta otaliga gånger? Känner du dig ensam med ditt problem? Vi vet av erfarenhet hur utmanande det är att på egen hand försöka uppnå en bestående viktminskning och vi vet hur mycket hjälp man kan få av en utomstående motiverare. Därför har vi skapat ett helt nytt livsstilsändringskoncept, det ettåriga Mot ett slankare liv -individprogrammet, där en personlig coach går vid din sida hela året. Coachen är en i fetmavård insatt hälsovårdsexpert som vill ditt bästa. Och vid behov finns hela vårt teams medicinska kunnande till ditt förfogande.

VARFÖR ETT ETTÅRIGT PROGRAM?

Övervikten samlas oftast långsamt och obemärkt under längre tidsperiod. Därför sker en lyckad förändring också långsamt. Det finns inga snabbvinster, utan en bestående förändring kräver en hel del motivation, stöd, övning och tid. Uppskattningsvis tar det minst ett år att med hjälp av stöd öva in nya vanor.

HUR FRAMSKRIDER DET ETTÅRIGA PROGRAMMET?

Programmet börjar med en omfattande kartläggning, där vi går noga igenom bl.a. dina önskemål, din bakgrund, dina mat-, motions- och sömnvanor, ditt hälsotillstånd, din vikthistoria, din psykiska hälsa och din motivation. På basen av kartläggningen skräddarsyr vi ett individuellt livsstilsändringsprogram just för dig. Vi diskuterar även tillsammans dina del- och helhetsmål och skriver ner dem.

Varje möte har ett eget tema som beaktar dina egna förändringsönskemål. Dessutom tar vi laboratorieprover både i början och slutet av programmet för att kunna följa upp eventuella positiva förändringar. Under programmet får du hemuppgifter som gäller själviakttagelse, måltidsrytm och motion. Vi använder oss också av Meallogger-applikationen, med hjälp av vilken du kan fotografera den mat du äter. Den hjälper dig att få en helhetsbild av ditt näringsintag. Du träffar även en läkare i inre medicin.

Målsättningen med programmet är att sluta banta, att lära dig skilja på känslor och ätande samt att hitta nya hälsobefrämjande vanor. Vi fokuserar på framgångarna och söker tillsammans vägen ut ur svackorna.

FÖR VEM LÄMPAR SIG DET ETTÅRIGA PROGRAMMET?

Det ettåriga individprogrammet passar alla 18 år fyllda som saknar utomstående hjälp och motivation för att uppnå sina hälsobefrämjande mål. Vänligen notera att det finns begränsat med platser i programmet.

TVÅ ALTERNATIVA ETTÅRIGA INDIVIDPROGRAM

Det finns två olika ettåriga program. Program A är avsedd för alla som söker en livsstilsförändring och bestående viktminskning. Program B fokuserar mera på ätandets psykologi och är avsedd för personer som lider av ätstörningar, som t.ex. hetsätning. Ifall du har haft utmaningar med ditt ätande och din viktkontroll, är det viktigt att de behandlas innan en hälsosam och trygg viktminskning är möjlig. Det ettåriga programmet skräddarsys enligt dina behov och beaktar din vikt- och bantningshistoria.

Du kan boka en kostnadsfri konsultation direkt till antingen Pauliina Häkkinen, coach för program A, eller Laura Suojanen, coach för program B. Om du känner dig osäker på vilket program som passar dig bäst, kan du kontakta någondera coachen. Under det första besöket kan de hjälpa dig att välja det för dig lämpligaste programmet.

Vänligen notera att båda programmen har begränsat med platser och att du eventuellt blir tvungen att vänta innan du får plats. Vi beklagar om så är fallet. Båda programmen går på finska.

A PROGRAMMET OMFATTAR

Det ettåriga individprogrammet A omfattar:

• 12 individuella träffar med din personliga coach
• 2 baslaboratoriepaket (i början och i slutet)
• 1 mottagning hos en specialist inom inre medicin (i början)
• 2 mottagningar hos en näringsterapeut (i början och vid 3 mån)
• 3 Inbody-kroppssammansättningsanalyser (i början, 6 mån och i slutet)
• Hemuppgifter och övningar
• En lättanvänd matdagboks-applikation
• Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)


B PROGRAMMET OMFATTAR

Det ettåriga individprogrammet B omfattar:

• 12 individuella träffar med din personliga coach, som specialiserat sig inom näringsvetenskap- och psykologi samt ätstörningar
• 2 baslaboratoriepaket (i början och i slutet)
• 1 mottagning hos en specialist inom inre medicin (i början)
• Hemuppgifter och övningar
• En lättanvänd matdagboks-applikation
• Telefonstöd (genom att lämna ringbud per epost)

HUR KOMMER MAN MED I DE ETTÅRIGA INDIVIDPROGRAMMEN?

Du behöver ingen remiss för att komma med i de ettåriga programmen.

Om du främst är intresserad av program A, boka då en kostnadsfri konsultation till fetmasjukskötaren Pauliina Häkkinen. Pauliina är coach för program A. Du kan boka tid till Pauliina här eller genom att ringa till vår tidsbokning 09 1620 570, eller per epost till adressen viktklinik@eirasjukhus.fi.

Boka en kostnadsfri konsultation till näringsspecialist och sjukskötare Laura Suojanen, coach för program B, om du känner att du lider av en ätstörning, som tex hetsätning. Hon är specialiserad på ätandets psykologi och vård av ätstörningar.
Du kan boka tid till Laura här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller per epost till adressen viktklinik@eirasjukhus.fi.

Vänligen notera att båda programmen har begränsat med platser och att du eventuellt blir tvungen att vänta innan du får plats. Vi beklagar om så är fallet. Alla program går på finska.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Extra mottagning hos näringsterapeut
• Extra mottagning hos läkare inom inre medicin
• Ytterligare laboratorieprover
• Extra träffar med din egen coach

MOT ETT SLANKARE LIV I GRUPP (6 MÅN)

Eira Viktklinik erbjuder ett helt nytt stödprogram, Mot ett slankare liv i grupp. Ifall individprogrammet inte känns som din grej, kanske deltagande i en Mot ett slankare liv -grupp passar dig bättre. I en grupp med flera likställda stöder alla varandra, vilket sporrar och motiverar. Gruppen leds av en skolad fetmasjukskötare, som har lång erfarenhet av fetmavård. Gruppens storlek är 6-10 personer.

NYTTAN AV EN GRUPP?

I gruppen blir alla bekanta med varandra och får stöd både av gruppledaren och varandra. Gruppen träffas varannan vecka 1,5 timme per gång i ett halvt års tid i Eira sjukhus vackra miljö och omgivning.

FÖR VEM LÄMPAR SIG GRUPPDELTAGANDE?

Mot ett slankare liv-gruppen passar vem som helst som fyllt 18 och behöver långvarigt och regelbundet stöd för att uppnå en bestående ändring av levnadsvanor. Gruppen lämpar sig även för personer som förbereder sig för en fetmaoperation.

HUR KOMMER MAN MED I EN GRUPP?

Du kommer med i en grupp genom att boka en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren. Du kan boka tid här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller genom att skicka epost till viktklinik@eirasjukhus.fi.Vänligen notera att det finns ett begränsat antal platser i gruppen och att följande grupp startar först då minst 6 personer anmält sig. Du behöver ingen remiss.

PROGRAMMET OMFATTAR

Mot ett slankare liv-grupprogrammet omfattar:

• 15 ledda gruppmöten (à 1,5 timmar) varannan vecka i 6 månader
• En lättanvänd matdagboks-applikation
• Hemuppgifter och övningar


TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Näringsterapeut
• Läkare inom inremedicin
• Laboratorieprover


STÖDPROGRAM FÖR FETMAOPERERADE (3 MÅN)

En fetmaoperation är ett stort beslut och för med sig många förändringar både fysiskt och psykiskt. För att stöda anpassningen till förändringarna erbjuder vi ett 3 månader långt Stödprogram för fetmaopererade, som hjälper dig att anpassa dig till din nya livssituation.

VARFÖR BEHÖVER MAN STÖD EFTER EN FETMAOPERATION?

En fetmaoperation betyder inte att man går ner i vikt av sig själv. Operationen hjälper att minska på näringsintaget, men själva livsstilsändringen måste man själv åstadkomma. Stödprogrammet hjälper dig att hitta nya bestående vanor, som stöder din viktkontroll.

FÖR VEM ÄR STÖDPROGRAMMET AVSETT?

Programmet rekommenderas för alla som genomgått en fetmaoperation.

HUR KOMMER MAN MED I PROGRAMMET?

Du kan komma med i programmet genom att vara i kontakt med din egen fetmasjukskötare. Boka tid här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller genom att skicka epost till viktklinik@eirasjukhus.fi

PROGRAMMET OMFATTAR

Stödprogrammet för fetmaopererade omfattar:

• 3 individuella träffar med din personliga coach
• 1 mottagning hos antigen en näringsterapeut eller en psykolog (enlig dina behov)

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Näringsterapeut
• Läkare inom inremedicin
• Laboratorieprover
• Extra träffar med din egen coach

STÖDPROGRAM FÖR PATIENTER
SOM FÅR LÄKEMEDELSBEHANDLING (6 MÅN)

Vård av fetma med hjälp av läkemedel är rätt nytt, men det ändrar inte på det faktum att en bestående viktnedgång kan uppnås enbart med att ändra på sina levnadsvanor för resten av livet. För att hjälpa dig i den processen erbjuder vi dig ett eget stödprogram.

VARFÖR BEHÖVS ETT STÖDPROGRAM I SAMBAND MED LÄKEMEDELSBEHANDLING?

Fetmamedicinerna hjälper att bemästra hungerkänslan och underlättar på så sätt att göra nyttigare matval. Fetmamedicinerna är ändå ingen genväg till att lätt bli av med sina överloppskilon utan egen insats! Läkemedelsbehandlingen är långvarig och sker alltid under övervakning av en läkare. De bästa resultaten uppnås då du parallellt med medicineringen lyckas med bestående ändringar av dina levnadsvanor. Vi hjälper dig med det!

FÖR VEM ÄR STÖDPROGRAMMET AVSETT?

För alla som behandlas med läkemedel mot fetma.

HUR KOMMER MAN MED I PROGRAMMET?

Då du påbörjat läkemedelsbehandlingen under läkarens övervakning, kan du komma med i programmet genom att boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria mottagning. Du kan boka tid här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller genom att skicka epost till viktklinik@eirasjukhus.fi

PROGRAMMET OMFATTAR

Stödprogrammet för patienter som får läkemedelsbehandling omfattar:

• 6 individuella träffar med din personliga coach en gång i månaden

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Näringsterapeut
• Läkare inom inremedicin
• Laboratorieprover
• Extra träffar med din egen coach

HÅLLS SLANKARE -STÖDPROGRAM (3 MÅN)

Hålls slankare-programmet är avsett för dig som uppnått ditt mål gällande viktkontrollen, men behöver stöd för att upprätthålla dina nya levnadsvanor och vill försäkra dig om att vikten inte börjar krypa uppåt. Vi vet att den risken alltid är som störst inom några år efter viktnedgången.

VARFÖR KAN MAN BEHÖVA HÅLLS SLANKARE -STÖD?

Vår kropp besitter ett flertal mekanismer, som efter en viktnedgång eftersträvar att ”vinna” tillbaka den tappade vikten. De två viktigaste av dem är en ökad aptit och en långsammare ämnesomsättning. Dessa, ofta obemärkt uppstående mekanismer, är dock möjliga att motarbeta och på så sätt förhindra en ny viktökning.

Vi vet att det är lättare att stoppa viktökningen genast i början. Ju fler kilon som hunnit samlas, desto svårare är det att återigen bli av med dem. Du kan delta i Hålls slankare-programmet oavsett i vilket skede du är - vare sig du redan börjat gå upp i vikt eller inte. Vi vill hjälpa dig att hållas i skick och frisk i varje fas av din viktkontroll!

FÖR VEM ÄR STÖDPROGRAMMET AVSETT?

För alla som uppnått en viktnedgång och vill ha hjälp med att hålla vikten

HUR KOMMER MAN MED I PROGRAMMET?

Du kommer med i programmet genom att boka en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren. Du kan boka tid här eller genom att ringa vår tidsbokning 09 1620 570 eller genom att skicka epost till viktklinik@eirasjukhus.fi Vänligen notera att det finns ett begränsat antal platser och att du eventuellt blir tvungen att vänta innan du får plats. Vi beklagar om så är fallet.

PROGRAMMET OMFATTAR

Hålls slankare-programmet omfattar:

• 3 individuella träffar med din personliga coach en gång i månaden
• 1 Inbody-kroppssammansättningsanalys

TILLÄGGSTJÄNSTER

Viktklinikens expertteam gör nära samarbete för ditt bästa och konsulterar vid behov varandra. Ibland kan det hända att du behöver tilläggsstöd eller -undersökningar. Hela vårt team står till ditt förfogande enligt dina individuella behov.

Mot separat avgift finns följande alternativ:

• Fysioterapeut / PT
• Psykolog
• Näringsterapeut
• Läkare inom inre medicin (t.ex. om du är intresserad av läkemedelsbehandling)
• Laboratorieprover
• Extra träffar med din egen coach

BOKA NU TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION HOS VIKTKLINIKENS SJUKSKÖTARE

Under det kostnadsfria konsultationsbesöket får du höra vilka alla alternativ som finns. Efter det kan du i lugn och ro fundera på dina egna önskemål och återkomma då du vet vad du vill. Under besöket kan du ställa alla de frågor du har till sjukskötaren.

 • Boka en tid till sjukskötare Pauliina Häkkinen om du främst är intresserad av livsstilsändringsprogrammen eller läkemedelsbehandling.
 • Boka en tid till Erja Juvonen om du främst är intresserad av Orbera-bantningsmetoden eller fetmaoperation.
 • Boka tid till sjukskötare Laura Suojanen om du främst är intresserad av Livsstilsändringsprogram för personer med ätstörningar.

Notera att det finns ett begränsat antal mottagningstider.

Se följande lediga tider nedan eller skicka epost till viktklinik@eirasjukhus.fi. Vänligen noterra att det finns ett begränsat antal platser.

Följande lediga tider
tor 11.11
12:00
1 h 0 min
Suojanen Laura
Näringsspecialist, sjukskötare
Eira läkarstation
Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.
Visa följande lediga tider

Övriga vårdalternativ på Eira Viktklinik

Bekanta dig även med andra vårdalternativ på Eira Viktklinik:

Eira Viktkliniks specialister i livsstilsändringsprogrammen
Häkkinen Pauliina Sjukskötare, viktkontroll och livsstilsändringsprogram
Karjanlahti Nina Specialist i inre medicin
Pietiläinen Kirsi Specialist i inre medicin
Suojanen Laura Näringsspecialist, sjukskötare
Läs mera om Eira Viktkliniks tjänster

Eira Viktklinik

Du skall inte bli ensam med din fetma – det finns hjälp att få! Eira Viktklinik är en helt ny slags helhetsomfattande vårdenhet för fetma. Finlands mest erfarna experter inom fetmavård kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ. Vi erbjuder nya livsstilsändringsprogram, som baserar sig på personligt stöd, läkemedelsvård, Orbera-ballongmetoden och fetmaoperationer. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren!

Läs mer

Orbera-bantningsmetoden

Endast på Eira får du den unika Orbera-bantningsbehandlingen. Behandlingen är en icke-kirurgisk metod som passar för personer under 65 år med medelsvår övervikt (BMI över 27). Behandlingen består av en silikonballong som placeras i magsäcken och ett livsstilsförändringsprogram. Kom på fetmasjukskötarens kostnadsfria konsultationsbesök för mera information!

Läs mer

Fetmaoperation

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla svår fetma. Eira sjukhus har flera års erfarenhet av fetmaoperationer. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till en kostnadsfri konsultation hos fetmasjukskötaren.

Läs mer

Läkemedelsbehandling

Vården av fetma med hjälp av läkemedel utvecklas hela tiden och våra erfarna inremedicinare är väl insatta i de nyaste alternativen. Läkemedelsbehandlingen är ingen lätt genväg, även den kräver en bestående livsstilsförändring. Behandlingen sker alltid under övervakning av en läkare.

Läs mer
Prislista
Fetmasjukskötarens mottagning
Pris
 
Konsultationsbesök hos fetmasjukskötaren eller telefonmottagning
0 €  
Livsstilsändringsprogram - Eira Viktklinik
Pris Eira Hälsokonto*

Mot ett slankare liv - ettårigt individprogram A

 • 12 individuella träffar med personlig coach
 • 2 baslaboratoriepaket
 • 1 mottagning hos specialist i inremedicin
 • 2 mottagningar hos näringsterapeut
 • 3 Inbody-kroppssammansättningsanalyser
 • Längd 12 mån.
 1850 €
 158,10 €/mån.

Mot ett slankare liv - ettårigt individprogram B

 • 12 individuella träffar med personlig coach, som specialiserat
  sig på näringsvetenskap och psykologi, samt ätstörningar
 • 2 baslaboratoriepaket
 • 1 mottagning hos specialist i inremedicin
 • Längd 12 mån.
 1850 €  158,10 €/mån

Mot ett slankare liv

 • 15 gruppmöten (à 90 min.) varannan vecka under ledning av
  fetmasjukskötar-coach
 • Längd 6 mån.
 790 €
 69,70 €/mån.

Stödprogram för patienter som får läkemedelsbehandling

 • 6 individuella träffar med personlig coach
 • Längd 6 mån.
 390 €
 36,40 €/mån.

Stödprogram för fetmaopererade

 • 3 individuella träffar med personlig coach
 • 1 mottagning hos näringsterapeut eller psykolog
 • Länd 3 mån.
 390 €
 36,40 €/mån.

Hålls slankare - stödprogram

 • 3 individuella träffar med personlig coach
 • 1 Inbody-kroppssammansättningsanalys
 • Längd 3 mån.
 290 €
 28,10 €/mån.

Priserna inkluderar inte:
- av läkaren ordinerade mediciner
- mottagningsbesök och laboratorieprov utöver de ovan nämnda

Flexibel betalningstid:
Vi har ett flexibelt och smidigt Eira Hälsokonto, som ger upp till 12 månaders räntefri betalningstid. Vi vill göra det möljigast lätt för dig att börja ditt nya liv. Du kan diskutera de olika finansieringsalternativen med sjukskötaren.
 I priserna tillkommer poliklinikavgift 19,90 € och Kanta-avgift 1,95 €, förutom på avgiftsfria konsultationsbesök och telefonmottagning.
*Med Eira Hälsokonto t.ex. 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar administrationsavgift 46,80 €).
Fråga mera om Eira Viktkliniks tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande